Zakończono modernizację systemu kanalizacyjnego w Krakowie

2010-12-09 10:18
System kanalizacyjny w Krakowie
Autor: PM Group

Prawie 36 mln euro zainwestował Kraków w budowę i modernizację systemu kanalizacyjnego. Po pięciu latach od uzyskania unijnej dotacji w mieście zakończył się projekt modernizacji systemu kanalizacyjnego pod Wawelem. PM Group, jako inżynier kontraktu, zarządzał i nadzorował realizację inwestycji.

Kanalizacja miejska Krakowa to w sumie ponad 14 tysięcy kilometrów rur, a wiele z nich biegnie pod zabytkową częścią miasta. Sieć z uwagi na wiek, sięgający nawet 300 lat, oraz występujące uszkodzenia i nieszczelności wymagała w wielu miejscach renowacji. Miastu udało się w 2005 roku pozyskać unijną dotację na ten cel rzędu prawie 21,5 mln euro, co stanowiło 59% kosztów. Prace zmierzające do uporządkowania i unowocześnienia systemu kanalizacyjnego Krakowa zaczęły się w 2007 roku. Nad realizacją projektu czuwał PM Group, który wraz z firmami Ekocentrum oraz Pracownią Badawczo-Projektową „Ekosystem” tworzył zespół Inżyniera Kontraktu.

Przy modernizacji sieci zdecydowano się na bezodkrywkowe metody budowy nowych kanalizacji i renowacji starych rurociągów. W ten sposób ograniczono uciążliwość prac remontowo-budowlanych dla środowiska, mieszkańców i turystów.

Technologię bezwykopową zastosowano dla sieci o łącznej długości 30 kilometrów. Wyzwaniem była penetracja a potem renowacja wnętrza najmniejszych rur o przekrojach od 0,25 m do 0,6 m. Trzeba było to wykonać w oparciu o przekaz z kamer, transportowanych przez roboty. Po takiej wizji lokalnej zaprojektowano specjalne rękawy filcowe, nasączone polimerami. Technologię taką zastosowano między innymi wokół Wawelu oraz pod węzłami komunikacyjnymi.

Na miejsce naprawy trzeba było je transportować w lodzie, by żywice zachowały elastyczność. Przy użyciu robotów przeciągano je pomiędzy studniami kontrolnymi. Pod wpływem dodatniej temperatury polimery twardniały i zamieniały rękawy w sztywny rurociąg, wyjaśnia Adam Rak,projektu i ekspert ds. ochrony środowiska w PM Group

Dzięki unijnemu projektowi udało się także uporządkować kanalizację poza centrum - w rejonie Borku Fałęckiego, co zapewniło poprawę jakości wody w rzece Wildze i odcięło dopływ wód powierzchniowych z tego rejonu do oczyszczalni ścieków. Budowa kolektora odciążającego w Nowej Hucie poprawiła z kolei funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego w tej dzielnicy. Nowy system kanalizacji sanitarnej powstał z kolei w dzielnicy XVII Nowa Huta. Dzięki inwestycji do sieci podłączy się około 7 tysięcy mieszkańców Krakowa oraz 8 tysięcy ludzi z sąsiedniej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

System kanalizacyjny w Krakowie
Autor: PM Group
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej