„Zakład, który krocie kosztował”

2009-02-19 12:50
Biblioteka Raczyńskich
Autor: Biblioteka Raczyńskich

Poznań, miasto pretendujące do miana Europejskiej Stolicy Kultury, inwestuje w znaną Bibliotekę Raczyńskich. Założyciel biblioteki, Edward Raczyński, zapewne byłby dumny...Umowę w sprawie dofinansowania budowy podpisał w Poznaniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Dziedzictwo historyczne...

Biblioteka Raczyńskich powstała z fundacji Edwarda Raczyńskiego, wielkopolskiego magnata, mecenasa sztuki i nauki. Jest to najstarsza biblioteka publiczna z obecnie istniejących w Polsce. Otwarcie Biblioteki nastąpiło 5 maja 1829 r. Pomysł założenia w Poznaniu biblioteki zrodził się z przekonania E. Raczyńskiego, że w warunkach pruskiego panowania podstawowe znaczenie dla zachowania odrębności narodowej ma pielęgnowanie polskiego języka i pamiątek historycznych.

"Ponieważ nie było w tej części kraju publicznego księgozbioru, który by dla nas i następców przechowywał skarby dziejopisarstwa i piśmiennictwa ojczystego, krzewił przy tym zamiłowanie do nich i ułatwiał prace i badania na tym polu – pisał współczesny mu Marceli Motty – stworzył Raczyński taki zakład, który krocie kosztował"

Współczesna Biblioteka Raczyńskich systematycznie wzbogaca zbiory i doskonali swoją działalność zgodnie z wymogami czasów i oczekiwaniami użytkowników. Jest ona w skali kraju ważnym ośrodkiem informacji naukowej, związanej zwłaszcza z zasobami starych druków, rękopisów, kartografii, wydawnictw XIX i XX-wiecznych.

Biblioteka Raczyńskich
Autor: Biblioteka Raczyńskich nowa czytelnia Biblioteki Raczyńskich

Inwestycja kulturalna...

Konieczność rozbudowy wynika z obecnego stanu lokalowego Biblioteki Raczyńskich. Powierzchnia użytkowa w dwóch odległych od siebie budynkach (przy pl. Wolności 19 i ul. Święty Marcin 65), wynosi w sumie 2,5 tys. m2 nie wystarcza i uniemożliwia sprawne funkcjonowanie biblioteki. Brak miejsca sprawia, że ponad 40 tys. książek ulokowano w wynajmowanych pomieszczeniach poza Biblioteką i liczba ta ciągle wzrasta.
A zatem, pracownia JEMS Architekci, wyłoniona w drodze otwartego konkursu, opracowała projekt dla nowego budynku Biblioteki Raczyńskich. Będzie on połączony funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zabytkowym gmachem i zajmie 9565,5 m2 powierzchni użytkowej, natomiast jego kubatura wyniesie 44 731 m3.
W warstwie urbanistycznej stanie się on wartościowym elementem centrum Poznania.
JEMS Architekci stworzyli projekt koncepcyjny rozbudowy gmachu Biblioteki, a także projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i prac geologicznych. W trakcie przygotowań jest projekt wykonawczy oraz wyposażenia i aranżacji wnętrz.
Uzyskano odpowiednie zgody i pozytywne opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, otrzymano także pozwolenie na budowę. Obiekt powstanie na działkach położonych przy pl. Wolności 19 i al. Marcinkowskiego 22/23.
Wspólnie z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko. Priorytet XI “Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” i wraz ze Studium Wykonalności oraz wymaganymi załącznikami przekazano go 29 września 2008 r. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie.
Całkowity koszt projektu został oszacowany na poziomie 106 732 781 zł. Realne źródła sfinansowania inwestycji o takiej skali kosztów to wkład własny Miasta Poznania oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Miasto Poznań zapewniło pokrycie 60% kosztów całkowitych. Umowę w sprawie dofinansowania budowy podpisał w Poznaniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.
 Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2009-2011.

 

 

Biblioteka Raczyńskich
Autor: Biblioteka Raczyńskich wizualizacja nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej