„Zakład, który krocie kosztował”

2009-02-19 12:50
Biblioteka Raczyńskich
Autor: Biblioteka Raczyńskich

Poznań, miasto pretendujące do miana Europejskiej Stolicy Kultury, inwestuje w znaną Bibliotekę Raczyńskich. Założyciel biblioteki, Edward Raczyński, zapewne byłby dumny...Umowę w sprawie dofinansowania budowy podpisał w Poznaniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Dziedzictwo historyczne...

Biblioteka Raczyńskich powstała z fundacji Edwarda Raczyńskiego, wielkopolskiego magnata, mecenasa sztuki i nauki. Jest to najstarsza biblioteka publiczna z obecnie istniejących w Polsce. Otwarcie Biblioteki nastąpiło 5 maja 1829 r. Pomysł założenia w Poznaniu biblioteki zrodził się z przekonania E. Raczyńskiego, że w warunkach pruskiego panowania podstawowe znaczenie dla zachowania odrębności narodowej ma pielęgnowanie polskiego języka i pamiątek historycznych.

"Ponieważ nie było w tej części kraju publicznego księgozbioru, który by dla nas i następców przechowywał skarby dziejopisarstwa i piśmiennictwa ojczystego, krzewił przy tym zamiłowanie do nich i ułatwiał prace i badania na tym polu – pisał współczesny mu Marceli Motty – stworzył Raczyński taki zakład, który krocie kosztował"

Współczesna Biblioteka Raczyńskich systematycznie wzbogaca zbiory i doskonali swoją działalność zgodnie z wymogami czasów i oczekiwaniami użytkowników. Jest ona w skali kraju ważnym ośrodkiem informacji naukowej, związanej zwłaszcza z zasobami starych druków, rękopisów, kartografii, wydawnictw XIX i XX-wiecznych.

Biblioteka Raczyńskich
Autor: Biblioteka Raczyńskich nowa czytelnia Biblioteki Raczyńskich

Inwestycja kulturalna...

Konieczność rozbudowy wynika z obecnego stanu lokalowego Biblioteki Raczyńskich. Powierzchnia użytkowa w dwóch odległych od siebie budynkach (przy pl. Wolności 19 i ul. Święty Marcin 65), wynosi w sumie 2,5 tys. m2 nie wystarcza i uniemożliwia sprawne funkcjonowanie biblioteki. Brak miejsca sprawia, że ponad 40 tys. książek ulokowano w wynajmowanych pomieszczeniach poza Biblioteką i liczba ta ciągle wzrasta.
A zatem, pracownia JEMS Architekci, wyłoniona w drodze otwartego konkursu, opracowała projekt dla nowego budynku Biblioteki Raczyńskich. Będzie on połączony funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zabytkowym gmachem i zajmie 9565,5 m2 powierzchni użytkowej, natomiast jego kubatura wyniesie 44 731 m3.
W warstwie urbanistycznej stanie się on wartościowym elementem centrum Poznania.
JEMS Architekci stworzyli projekt koncepcyjny rozbudowy gmachu Biblioteki, a także projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i prac geologicznych. W trakcie przygotowań jest projekt wykonawczy oraz wyposażenia i aranżacji wnętrz.
Uzyskano odpowiednie zgody i pozytywne opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, otrzymano także pozwolenie na budowę. Obiekt powstanie na działkach położonych przy pl. Wolności 19 i al. Marcinkowskiego 22/23.
Wspólnie z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko. Priorytet XI “Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” i wraz ze Studium Wykonalności oraz wymaganymi załącznikami przekazano go 29 września 2008 r. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie.
Całkowity koszt projektu został oszacowany na poziomie 106 732 781 zł. Realne źródła sfinansowania inwestycji o takiej skali kosztów to wkład własny Miasta Poznania oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Miasto Poznań zapewniło pokrycie 60% kosztów całkowitych. Umowę w sprawie dofinansowania budowy podpisał w Poznaniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.
 Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2009-2011.

 

 

Biblioteka Raczyńskich
Autor: Biblioteka Raczyńskich wizualizacja nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej