Z Warszawy do Skierniewic w pół godziny. PKP modernizuje linie kolejowe

2011-12-28 13:57
PKP modernizuje linie kolejowe na odcinku Warszawa -  Skierniewice
Autor: Mostostal Warszawa SA

PKP Polskie Linie Kolejowe SA prowadzą modernizację linii kolejowej łączącej Warszawę i Łódź. Pierwszy etap modernizacji zakończył się w 2008 roku. W 2010 roku spółka podpisała kontrakt na kolejne trzy etapy robót na odcinku Skierniewice (Miedniewice) – Warszawa Zachodnia. Celem modernizacji jest skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie przepustowości i podwyższenie bezpieczeństwa. Planowane jest dostosowanie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, dzięki czemu czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się z 41 min do 30 min.

W pół godziny koleją ze stolicy do Skierniewic. PKP modernizuje linie kolejowe na odcinku Warszawa - Skierniewice

Celem modernizacji linii kolejowej na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) jest skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie przepustowości i podwyższenie bezpieczeństwa. Skrócenie czasu przejazdu  będzie zależało od typu pociągu. W ramach modernizacji planowane jest dostosowanie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, dzięki czemu czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się z 41 min do 30 min. Prędkość pociągów towarowych natomiast do 120 km/h.

Długotrwałym efektem przeprowadzonej przez PKP modernizacji będzie podniesienie konkurencyjności regionów warszawskiego i łódzkiego, przy jednoczesnej poprawie stanu ochrony środowiska oraz zintegrowanie sytemu transportowego poprzez wzmocnienie roli transportu kolejowego względem transportu kołowego a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych.

W ramach prac prowadzonych przez kolej zlikwidowane zostaną wszystkie przejazdy jednopoziomowe przez torowiska na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki – Jaktorów. Wybudowane zostaną trzy skrzyżowania dwupoziomowe. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Liczba skrzyżowań jednopoziomowych na trasie zmniejszy się z 23 do 14. Modernizacja obejmuje przebudowę przystanków. Zamiast peronów wyspowych usytuowanych miedzy torami powstaną nowe perony po obu stronach torów.

Umowa przewiduje również budowę nastawni zdalnego sterowania ruchem kolejowym - LCS w Grodzisku Mazowieckim oraz montaż urządzeń Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym - ERMTS/ETCS. Całkowity koszt projektu wyniesie 1 mld 815 mln złotych netto.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowany termin zakończenia prac przewidziano na rok 2014.

Na zdjęciu przedstawiono dokładną lokalizację linii kolejowej nr 1 na odcinku Warszawa – Łódź. Kolorem żółtym zaznaczono odcinek zmodernizowany w ramach pierwszej fazy projektu, a kolorem niebieskim zaznaczono kolejny modernizowany odcinek

PKP modernizuje linie kolejowe
Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej