Wybrano wykonawcę budowy najdłuższego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim. Po raz drugi

2024-02-07 9:59
S74
Autor: Google Maps Obecnie S74 kończy się w Cedzynie. Potem biegnie droga krajowa 74

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę w przetargu na budowę S74 od Cedzyny do Łagowa. To już drugi wybór. Pierwszy unieważniła Krajowa Izba Odwoławcza. Okazało się bowiem, że to nie Chińczycy i ich Stecol, złożyli najkorzystniejszą ofertę na budowę 30-km odcinka S74, a firma Mota Engil Central Europe.

Spis treści

  1. Ponowny wybór wykonawcy S74 po odwołaniu w KIO
  2. S74 Cedzyna Łagów to najdłuższy i najdroższy odcinek tej ekspresówki
  3. Budowa S74 w województwie świętokrzyskim

Ponowny wybór wykonawcy S74 po odwołaniu w KIO

Najkorzystniejszą ofertę na realizację około 30-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej złożyła firma Mota-Engil Central Europe. Wartość oferty to około 1,1 mld zł. Warunkiem podpisania umowy z wykonawcą będzie m.in. brak odwołań od wyboru oferty i pozytywny wynik obligatoryjnej kontroli uprzedniej, którą przeprowadza prezes Urzędu Zamówień Publicznych.Wybór wykonawcy został dokonany po raz drugi. Oferty otwarto w maju. Wpłynęło ich 11. Sześciu z jedenastu oferentów nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jeden nie udzielił wyjaśnień w terminie, a oferta kolejnego w wyniku badania i oceny ofert została odrzucona na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wielkie wykopy pod Krakowem: tak powstają najwazniejsze inwestycje drogowe w regionie. Prace potrwają jeszcze rok

Finalnie w postępowaniu pozostało trzech potencjalnych wykonawców i 11 października 2023 r. wskazaliśmy jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Stecol – informuje GDDKiA w Kielcach.

 Do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wniesiono jednak dwa odwołania od wyboru. Pierwsze na odrzucenie oferty najtańszej, a drugie na dokonany wybór oferty - drugiej pod względem cenowym. KIO w grudniu ubiegłego roku nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie badania i oceny ofert oraz unieważnienie odrzucenia oferty najtańszej.

S74 Cedzyna Łagów
Autor: GDDKiA Tak ma przebiegać S74 na odcinku Cedzyna - Łagów Link: Powiększ mapę

S74 Cedzyna Łagów to najdłuższy i najdroższy odcinek tej ekspresówki

Odcinek między Cedzyną a Łagowem to najdłuższy fragment S74 w województwie świętokrzyskim, a jednocześnie najdroższa inwestycja w historii regionu.

Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, na terenie powiatu kieleckiego, tworząc obwodnicę Łagowa.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych:

  • Radlin,
  • Wola Jachowa,
  • Makoszyn,
  • Łagów)
  • obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie.

Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów.

Otwarto oferty na budowę II części obwodnicy Zawiercia. Wpłynęło ich 10

Budowa S74 w województwie świętokrzyskim

Jak informuje GDDKiA, aktualnie trwa realizacja pięciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości 74 km.

W styczniu ubiegłego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km). Jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale br. 

Również w ubiegłym roku, GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce.

- W I kwartale br. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID. Dobiega końca opracowanie dokumentacji projektowej – informuje GDDKiA w Kielcach.

W marcu 2023 rozpoczęły się roboty budowalne na odcinku obwodnicy Opatowa na DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 6,5 km). Zakończenie inwestycji, realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 r., planowane jest pod koniec 2024 r. 

We wrześniu 2023 r. podpisano z kolei umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S74 od granicy województw łódzkiego/świętokrzyskiego do Mniowa. To najdłuższy już realizowany odcinek S74 (ok. 27,5 km). W październiku podpisana został umowa na realizację S74 od Łagowa do Opatowa (ok.18 km). Roboty budowlane na obu odcinkach planowane są od 2025 roku. 

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej