Urząd Celny w Toruniu ma nową siedzibę

2012-04-05 10:36
Nowa siedziba Urzędu celnego w Toruniu
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd celny w Toruniu, widok na obiekt

Ponad dwa lata budowana była nowa siedziba Urzędu Celnego w Toruniu. Izba celna powiększyła się o cztery budynki, parking na kilkadziesiąt tirów i plac do odpraw celnych. W ramach modernizacji, obiekt został wyposażony w specjalistyczny sprzęt kontrolny. Środków na realizację inwestycji w kwocie 17 mln złotych udzieliło Ministerstwo Finansów.

W Toruniu została wybudowana nowa siedziba Urzędu Celnego. Inwestycja, która pochłonęła 17 mln złotych, miała na celu nie tylko rozbudowę obiektu i infrastrutury towarzyszącej, ale także zakupienie specjalistycznego sprzętu. Przebudowana Izba celna została uroczyście otwarta 2 kwietnia.

Przeczytaj również: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Centrum Informatyki otwarte

W wydarzeniu wzięli udział, m.in. Jacek Kapica, szef służby celnej, Krystyna Piotrowska, przewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych oraz prezydent Torunia, Michał Zaleski.

Nowa siedziba Urzędu celnego

W ramach trwajacej od 2009 roku budowy, zrealizowano cztery nowe budynki celne oraz wyremontowano dwa istniejące. Dodatkowo, roboty budowlane obejmowały utwardzenie dróg i zagospodarowanie terenu, wybudowanie parkingu dla 70 tirów. Izba celna powiększyła się o budynek kontrolno-magazynowy, wyposażony w wagę przejazdową, salę obsługi klienta oraz salę odpraw celnych. W ramach przedsięwzięcia, jednostka zakupiła 17 aut służbowych, detektory narkotyków, wideoendoskopy i komorę bezpiecznego oddawania strzałów kontrolnych. Poprawie uległa także kwestia bezpieczeństwa na terenie obiektu. Urząd celny został ogrodzony i wyposażony w monitoring. Nowe przyłącze energetyczne oraz zabezpieczenie budynków w zasilanie awaryjne pozwoli na zachowanie ciagłości pracy jednostek. Środków na inwestycję udzieliło Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy, że prace nad realizacją przedsięwzięcia trwały od 2008 roku, a budowa ruszyła jesienią 2009 roku.

Nowa siedziba Urzędu celnego w Toruniu
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Otwarcie Izby celnej. Uroczyste przecięcie wstęgi

Urząd celny w Toruniu

Toruński Urząd celny jest jedna z 16 w Polsce. Izbę celną tworzą Urząd Celny w Toruniu oraz Urząd celny w Bydgosczy. Placówka w Toruniu zatrudnia 509 osób. Do zadań jednostki należą, m.in.: kontrola celna (pobór cła, podatków i opłat), ujawnianie nielegalnych wyrobów akcyzowych (głównie tytoń, alkohol, paliwo), ujawnianie nielegalnego przemytu zwierząt, wydawanie pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych, wydawanie świadectw upoważnionego przedsiębiorcy AEO oraz dostarczanie danych do krajowego systemu ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej