Toruńskie dworce kolejowe

2008-09-30 18:53
Torun_dworce_new
Autor: Miejska Pracownia Urbanistyki w Toruniu

Toruń jest jednym z ważniejszych węzłów krajowego ruchu kolejowego, obsługuje 8 linii kolejowych - w tym najważniejsze relacji Poznań - Skandawa, Kutno (Warszawa) - Piła.

Na terenie miasta znajdują się dworce obsługujące ruch pasażerski - Toruń Główny, Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Obsługa pociągów towarowych odbywa się w obrębie dworców Toruń Główny, Toruń Wschodni i Toruń Północ.
Aktualnie został przygotowany program Przestrzennego zagospodarowania dworców kolejowych w Toruniu.

Dworzec Toruń Główny

Budynek dworca kolejowego powstał w 1861 roku wraz z powstaniem linii kolejowej Bydgoszcz - Kutno. W obrębie analizowanego terenu, oprócz zabytkowych obiektów dworca, w jego najbliższym otoczeniu znajdują się: budynki mieszkalne o wartościach kulturowych, budynki administracji kolejowej, stacja LPG.
W rejonie dworca położone są tereny zielone o potencjale rozwojowym pretendującym je dla funkcji rekreacyjna - wypoczynkowych.

Dla obiektu przewidziano następujący plan rewitalizacji. Budynek dworca zostanie przebudowany i odnowiony. Od strony głównego wejścia zostanie powiększony hall i rozbudowane przejście podziemne. Zaplanowano również wyminę zadaszenia nad peronami.

Zaplanowano również rewitalizację terenów przyległych. Powstanie budynek o funkcji usługowo - biurowej z garażem podziemnym oraz kompleks usługowo-handlowy z hotelem. Zostanie przebudowany układ drogowy z nowa lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej, regionalnej i dalekobieżnej oraz docelowo tramwajów w centralnej części placu.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana Trasa Staromiejska, wiadukt nad torowiskiem łączący ul. Łódzką z ul. Kujawską.

Dworzec Toruń Wschodni

Budynek dworca powstał w 1909 roku. Znajduje się na przebiegu linii relacji Toruń - Olsztyn i stanowi węzeł linii kolejowych w kierunku Grudziądza i Sierpca.
Zabudowę dworca obejmują dwa budynki neogotyckie, które sąsiadują z budynkami mieszkalnymi. Po przeciwnej stronie torowisk kolejowych, znajdują się tereny zbocznicowane. Na skraju tego pasa terenu, położony jest budynek lokomotywowni z częścią biurową. Wokół Placu Skarbka znajduje się jeszcze biurowiec spółki Energa oraz zabudowa mieszkalna i pawilony usługowo - handlowe.

Na terenie dworca przewidziano rewitalizację oraz przebudowe istniejących budynków oraz wymiana istniejących wiat peronowych na nowoczesne lekkie ażurowe konstrukcje. Budynki sąsiadujące z gmachem dworca zostaną zaadoptowane na usługowo-handlowe. Powstanie pasaż z ażurowym połączeniem z dworcem, kładka dla pieszych w kierunku kompleksu młynów oraz parkingami. Część terenu zbocznicowanegio zostanie przeznaczona na magazyny.
Koncepcja rewitalizacji oraz terenów przyległych miała na celu przywrócenie dworcom rolę sprawnie i funkcjonalnie działających węzłów integrujących komunikację kolejową, miejska oraz autobusową regionalną i dalekobieżną.

Rewitalizacja istniejących zabytkowych budynków oraz wprowadzenie nowej uzupełniającej zabudowy, ma na celu podniesienie walorów funkcjonalnych, estetycznych i przestrzennych.

wrzesień 2008

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej