Tak będzie wyglądała Autostradowa Obwodnica Wrocławia

2009-06-22 12:57
Autostradowa Obwodnica Wrocławia (autostrada A8)
Autor: www.gddkia.pl Obwodnica Wrocławia: wizualizacja węzła „Kobierzyce” autostrady A8 z drogą krajową nr 35

Autostradowa Obwodnica Wrocławia ma się składać z trzech odcinków. Obwodnicę miasta tworzyć będzie droga ekspresowa S8 o długości 0,5 km oraz dwa łączniki: Kobierzyce i Długołęka o długości 8 km. Obwodnica Wrocławia będzie poprowadzona nowym szlakiem o łącznej długości prawie 26 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obrzeżach miasta w jego północno-zachodniej części.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Głównym celem tej inwestycji - Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - jest odciążenie centralnych arterii, ulic i pozostałych obecnych ciągów komunikacyjnych Wrocławia i skierowanie ruchu tranzytowego poza ich rejon. Budowa obwodnicy Wrocławia wpłynie korzystnie na poprawienie bezpieczeństwa na drogach krajowych (droga ekspresowa S8) odcinki: Długołęka-Wrocław i Wrocław-Kobierzyce oraz nr 5 – odcinek: Trzebnica-Wrocław oraz usprawni przepływ ruchu tranzytowego.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia (autostrada A8)
Autor: www.gddkia.pl Autostradowa Obwodnica Wrocławia ma za zadanie odciążyć centrum miasta i skierować ruch tranzytowy poza Wrocław

Jak będzie wyglądała obwodnica Wrocławia?

W ramach budowy obwodnicy Wrocławia wykonane zostaną prace takie jak budowa nowego odcinka dwujezdniowej autostrady o długości 26,765 km, zostanie zbudowany jednojezdniowy łącznik Kobierzyce o długości 2,489 km, a także łącznik Długołęka o długosci 5,661 km. W ciągu obwodnicy Wrocławia będzie zbudowanych 7 węzłów (Kobierzyce, Nowa Wieś, Cesarzowice, Lotnisko, Kosmonautów, Widawa, Pawłowice), a także 41 obiektów mostowych: 7 mostów (w tym most przez Odrę łącznie z estakadami dojazdowymi i estakada przez Widawę), 30 wiaduktów (w tym 21 w ciągu autostrady), 2 estakady w ciągu autostrady oraz 2 przejścia dla zwierząt. Zostaną także zbudowane drogi dojazdowe wzdłuż autostrady i przebudowane urządzenia infrastruktury technicznej.

Budowa obwodnicy Wrocławia została podzielona na 3 etapy:

  • etap I – odcinek od km 1+603 do km 13+500 + łącznik Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489
  • etap II A – budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do km 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
  • etap II B – odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 oraz od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500,00 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85

Koszty inwestycji zostały wyszczególnione dla każdego z etapów: (budowa finansowana jest ze środków krajowych)

  • etap I - 779 mln zł - termin zakończenia budowy to grudzień 2010 r.
  • etap II A - 576 mln zł - termin zakończenia budowy to listopad 2010 r.
  • etap II B - 2 mld zł - termin zakończenia budowy to czerwiec 2011 r.
Autostradowa Obwodnica Wrocławia (autostrada A8)
Autor: www.gddkia.pl Obwodnica Wrocławia na mapie

Projektanci i wykonawcy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia AOW

Autostradowa Obwodnica Wrocławia AOW została w całości zaprojektowana przez 4 biura projektowe wchodzące w skład konsorcjum firm:
ARCADIS Profil Sp. z o.o. Warszawa,
BBKS – PROJEKT Sp. z o.o. Wrocław,
Zespół Badawczo – Projektowy MOSTY – WROCŁAW S.C.,
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

Generalni wykonawcy odpowiedzialni za poszczególne części robót budowlanych to:

W etapie I - Budimex Dromex SA
W etapie II A - Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestructuras SA
W etapie II B - Strabag Sp. z o.o., HEILIT + WORNER Budowlana Sp. z o.o., DYWIDAG Bau GmbH, Mostostal Warszawa SA

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej