STRABAG wybuduje obwodnicę Rzepina

2016-07-28 10:55
Obwodnica Janikowa
Autor: Alstal Grupa Budowlana Sp.z o.o. sp.k. Obwodnica Janikowa

Trasa powstanie najpóźniej do końca października 2017. Realizacja inwestycji będzie kosztować prawie 6 mln zł netto.

Obwodnica powstanie na terenie gminy Rzepin, w województwie lubuskim. W niedalekiej przyszłości zapewni dojazd do węzła autostrady A2. Droga prawie w całości będzie przebiegała przez teren niezabudowany, blisko obszarów chronionych programem Natura 2000 (Rynny Jezior Rzepińskich – 2,5 km, Dolina Ilanki – 4 km, Torfowiska Sułowskie ok. 6 km).

Przyszła obwodnica długości 2,4 km będzie miała parametry trasy G. Wykonawca wybuduje jednojezdniową dwupasmową trasę o szerokości jezdni 7 m z 2-metrowymi poboczami. Droga swój początek będzie miała przy rondzie na przecięciu z drogą powiatową 1245F i zakończy się rondem w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza i ul. Okrężna). W jej ciągu powstanie 8 zjazdów asfaltowych na wewnętrzne drogi leśne, które także zostaną zmodernizowane.

W ramach realizacji powstaną też 4 betonowe przepusty pod jezdnią obwodnicy i jezdnią projektowanego ronda oraz przepusty pod zjazdami na drogi leśne. Wzdłuż obwodnicy wybudowane zostaną rowy w tym m.in. trawiaste opóźniające zimą spływ wód opadowych i roztopowych. Przebudowana zostanie również droga powiatowa nr 1254F. Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni i rozbudowie układu oświetlenia. Przewidziane jest także wybudowanie przejścia dla małych zwierząt oraz odtworzenie szaty roślinnej w jego okolicy po to by ukierunkować wędrówkę zwierząt.

Ponadto w projekcie zaplanowano wymianę i budowę kanalizacji deszczowej, osadników-separatorów, rowów i innych urządzeń koniecznych do właściwego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Budowę obwodnicy zlecił Zarząd Dróg Wojewódzkich oddział Zielona Góra. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z UE.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej