Skanska rozpocznie wschodnią obwodnicę Wrocławia

2009-06-23 16:14

Skanska podpisała kontrakt na budowę pierwszej części tzw. obwodnicy wschodniej Wrocławia. Wartość kontraktu to 215 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec stycznia 2013 roku. Długość całej trasy wyniesie 5,59 km. Ma ona w przyszłości połączyć autostradę A4 z drogą S8 w kierunku Warszawy.

Najtrudniejszy fragment
Powierzony firmie Skanska IV etap (zadanie 2) to najtrudniejszy inżynieryjnie i technicznie fragment budowy obwodnicy.
- To bardzo duże wyzwanie budowlane. Trasa przebiega w całości nad wodą, terenami zalewowymi, polderami i rozlewiskami Oławy i Odry. Wybudujemy 3 mosty o długości od 102 do 286 m. Powstaną też 2 estakady nad terenami zalewowymi, z których jedna będzie miała 532 m, a druga 612 m długości. Konieczne będzie także wykonanie nasypów o kubaturze ponad 851 tysięcy m3 — mówi Bogdan Rytwiński, Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego we Wrocławiu. - Rozpoczniemy prace od ul. Stawowej w Siechnicach, a zakończymy na ul. Odrzańskiej w Łanach.
Skanska zbuduje też wiadukt drogowy nad ul. Odrzańską w Łanach, a na całym realizowanym odcinku drogi wykona 15 przejść dla zwierząt. Kontrakt obejmuje także przebudowę starej i budowę nowej infrastruktury technicznej (wodociągu, gazociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej). Wzdłuż trasy, Skanska zbuduje ciągi piesze i ścieżki rowe rowe.

Posadzimy las
W ramach kompensat przyrodniczych Skanska posadzi 32 ha lasów, a także wykona staw o powierzchni 2500 m2.
- Co ciekawe, w okresie trwania inwestycji będziemy kosić 120 ha łąk na terenie pomiędzy korytem rzeki Oławy, planowaną trasą drogi a południowym wałem polderu Oława. Wszystko po to, by zminimalizować uciążliwość inwestycji dla przyrody — wyjaśnia Bogdan Rytwiński.

Z dorobkiem
Skanska od wielu lat buduje we Wrocławiu drogi, mosty i obiekty budownictwa ogólnego. Obecnie jest wykonawcą Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia. Dotychczasowe realizacje Skanska to m.in. budowa obwodnicy Oleśnicy, Żmigrodu, Zgorzelca i Bielawy. We Wrocławiu Skanska zbudowała Most Milenijny, przebudowała Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Jana Pawła II, Most Szczytnicki, ul. Lotniczą i wiele innych. Była również wykonawcą Parku Handlowego Bielany, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz kompleksu biurowego Grunwaldzki Center przy Placu Grunwaldzkim.

Most Milenijny we Wrocławiu nad Odrą, łączący osiedla Popowice i Osobowice
Autor: Skanska SA Most Milenijny we Wrocławiu nad Odrą, łączący osiedla Popowice i Osobowice.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej