Rozbudowa gmachu sądu w Krakowie

2007-05-25 18:10

Inwestycja o wartości około 65 mln została sfinansowana z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Prace budowlane rozpoczęto w 1998 roku, a ukończony obiekt oddano do użytku w listopadzie 2001 roku.

Prace budowlane rozpoczęto w 1998 roku, a ukończony obiekt oddano do użytku w listopadzie 2001 roku. Sąd Okręgowy w Krakowie powierzył nadzór nad realizacją obiektu inwestorowi zastępczemu - firmie Invest Projekt. Wśród wykonawców znalazły się Chemobudowa Kraków (konstrukcja), Alfa Bond (ściany strukturalne ze szkła) i Usbud (elewacja kamienna)
Inwestor rozszerzył program użytkowy gmachu sądu poprzez dobudowę 10-kondygnacyjnego budynku ściśle powiązanego z systemem komunikacji wewnętrznej istniejącego zespołu obiektów sądowych i dostępnego z istniejących obiektów poprzez 3-kondygnacyjną przewiązkę, Usytuowanie budynku i przewiązki nawiązuje do ukształtowania przestrzennego całości zespołu.

Podstawowe dane techniczne:

 • powierzchnia działki 4559,0 m2

 •  kubatura budynku K, wraz ze stacją trafo 40.483,00 m3

 • powierzchnia zabudowy budynku K 1508,8 m2

 • Powierzchnia zabudowy przewiązki 1557,0 m2

 • Łączna powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi: budynek, przewiązka i stacja trafo 3097,2 m2

 • powierzchnia użytkowa budynku wraz z przewiązką 11.616,14 m2

 • wartość inwestycji ok. 65 mln zł

Konstrukcja budynku

 
Obiekt został zaprojektowany jako zestaw brył o różnej wysokości 10- kondygnacyjna, 3-kondygnacyjny łącznik z istniejącym obiektem i część parterowa częściowo podpiwniczona. Układy konstrukcyjne poszczególnych części, oddzielone dylatacjami, zaprojektowano jako słupowo-płytowe na siatce modularnej 6.0x6.0 m uzupełnionej modułem połówkowym 3.0x6.0 oraz 2.0x6.0 m . Sztywność układu konstrukcyjnego zapewniają sztywne połączenia słupów z płytami stropowymi, piony klatek schodowych, szyby dźwigów oraz ściany - tarcze.

 • Posadowienie budynku - pośrednie na palach tzw. stojących wierconych i betonowych w osłonie z rur stalowych, o średnicach 40-100 cm, zwieńczonych oczepami wys. 60-100 cm.
 • Słupy osadzone na oczepach, o przekrojach 40/40 i 40/50 żelbetowe, monolityczne.
 • Stropy - płyty żelbetowe monolityczne grubości 25 cm.
 • Belki wspornikowe - od strony elewacji, żelbetowe monolityczne.
 • Ściany zewnętrzne - grubości 20 cm, parapetowe - grubości 10 cm, żelbetowe, monolityczne.
 • Klatki schodowe - trzony monolityczne z płytowymi biegami i spocznikami.
 • Szyby dźwigowe - żelbetowe monolityczne, oddylatowane od budynku.
 • Fundamenty pod urządzenia - żelbetowe monolityczne (zbiornik wody p-poż).

Do konstrukcji zastosowano beton B-35 i stal w gatunkach A-O i A-III 34 GS.

Dylatacje.

Zaprojektowano i wykonano dylatacje konstrukcyjne w płytach stropowych jako przegubowe poprzez wykształcenie w płytach wsporników szerokości 12.5 cm. Dylatacje występują w osiach E,D oraz w osiach 4 i 7.
Niezależnie wykonano dylatację pomiędzy nowym budynkiem a budynkami istniejącymi.

Ściany osłonowe


lekkie ściany osłonowe, słupowo-ryglowe, systemu Reynaers Star 50, profile lakierowane proszkowo-piecowo na gorąco. Szklenie szybami zespolonymi, jednokomorowymi Pilkington insulight TM TERM z argonem w przestrzeni międzyszybowej, o współczynniku przenikania ciepła U-1.0 W/m2 K.;
lekkie ściany osłonowe, słupowo - ryglowe klasyczne systemu Reynaers Cw 50, szklenie j.w.
Świetliki - konstrukcja z profili aluminiowych, w części klapy wentylacyjne otwierane za pomocą silników-elektrycznych;
Ściany zewnętrzne warstwowe: ściany żelbetowe monolityczne grubości 10-20 cm z betonu B-35 + wełna mineralna hydrofobizowana grubości 8 cm + pustka montażowa 4 cm + okładzina zewnętrzna z piaskowca Mucharz, granit Labrador, wapień Dietfurter Kalkstein, marmur Bianco Carrara, granit Giallo Veneciano grubości 4 cm, układana w technologii suchego montażu na kotwach ze stali nierdzewnej.

Ścianki działowe

 • ścianki przeciwpożarowe (w rejonie połączenia budynku istniejącego z nowym budynkiem systemem Jensen Economy 50 E 120 o odporności ogniowej 120 minut, z drzwiami przeciwpożarowymi,
 • ścianki przeciwpożarowe (oddzielające klatki schodowe): z profili aluminiowych Sapa System Sfb 3074, klasa odporności ogniowej EI 60,
 • ścianki pomieszczeń biurowych - gipsowo-kartonowe ze wzmocnioną izolacją akustyczną (wełna mineralna) system Nida Gips na konstrukcji stalowej z profili cienkościennych grubości 13 i 15 cm,
 • ścianki działowe (obudowa pionów wentylacyjnych oraz sanitariaty) cegła dziurawka 6 cm, zbrojona w spoinach.

Stropy podwieszonew korytarzach, hollach, sali konferencyjnej na parterze, sanitariatach - typu OWA

Posadzki

 • w korytarzach: płytki gresowe 40x40 cm antypoślizgowe, płyty kamienne Dietfurter Kalkstein, na izolacjach przeciwwilgociowych i akustycznych;
 • w pomieszczeniach biurowych i salach rozpraw: panele podłogowe Wołomin;
 • w pomieszczeniach mokrych terrakota na izolacjach przeciwwilgociowych i akustycznych.

Tarasy użytkowe i stropodachy


Poziom +20.70, +24.30 oraz 0.00 nad częścią niską budynku: na stropie żelbetowych grubości 25 cm gładź cementowa 0-24 cm pocieniona styropianem, izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna, Roofmate SL120 grubości 15 cm, warstwa ochronna filtrująca z fizeliny, warstwa filtrująca ze żwiru 4-8 mm grubości, płyty granitowe, płyty granitowe lub chodnikowe o grubości 5 cm.
Poziom 0.00 w części wejściowej:
- gładzie cementowe i ocieplenia j.w., warstwa wierzchnia z płyt granitowych Dusty Grey grubości 3 cm na izolacji przeciwwodnej warstwowej firmy Schomburg, z powierzchniowo-liniowym odprowadzeniem wód opadowych.

Stolarka i ślusarka drzwiowa

 • do sal rozpraw, pomieszczen biurowych - drzwi w okleinie brzoza lodowa, o podniesionej izolacji akustycznej
   
 • do archiwów - typu Mercor o odporności ogniowej 60 minut

Komunikacja została oparta na istniejącym układzie drogowym. Projekt objął korektę fragmentu parkingu w dostosowaniu do nowego zagospodarowania terenu oraz podjazd do stacji trafo. Na przeprojektowanym fragmencie dróg, jako nawierzchnię zastosowano wibroprasowaną kostkę brukową w kolorze szarym o grubości 8 cm, o łącznej powierzchni 1020, 0 m2. Nawierzchnie chodników i miejsc parkingowych o całkowitej powierzchnia1217,0 m2 wykonano z kostki betonowej grubości 6 cm.  

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej