Projekt Władysławowo

2007-06-01 13:35

Projekt, którego koszt całkowity szacuje się na ok. 165 mln złotych, realizowany jest przez Energobaltic z udziałem instytucji finansujących inwestycje proekologiczne: Fundacji EkoFundusz, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska SA.

Elektrociepłownia zlokalizowana będzie we Władysławowie na terenie przemysłowo-portowym. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadowego gazu ziemnego w ilości ok. 120 000 m3/dobę, którego emisja towarzyszy wydobyciu ropy naftowej na platformie wiertniczej na Bałtyku. Obecnie w przeważającej części gaz ten jest spalany bezproduktywnie w spalarce zainstalowanej na platformie.
W nowej elektrociepłowni gaz odpadowy zostanie wykorzystany do produkcji ciepła, energii elektrycznej i gazu LPG.
Inwestycja umożliwi likwidację ok. 100 kotłowni węglowych i olejowych o łącznej mocy ok. 18 MWt na terenie Władysławowa oraz dostarczenie do sieci energetycznej kraju ok. 77 tys. MWh energii elektrycznej w ciągu roku.
Cele ekologiczne przedsięwzięcia
Realizowane przez Energobaltic, przedsięwzięcie polegać będzie na zastąpieniu tradycyjnych źródeł ciepła (kotłownie i piece indywidualne opalane węglem) we Władysławowie, nowym, scentralizowanym źródłem ciepła, zasilanym gazem odpadowym z morskiej kopalni ropy.
Proponowane rozwiązanie odpowiada najnowszym trendom w energetyce światowej, a spośród dostępnych rozwiązań energetycznych przynosi najmniejsze koszty ekologiczne. Odpowiada kierunkom zmian w polskim prawie energetycznym, uwzględniającym zalecenia Europejskiej Komisji Gospodarczej, II Protokołu Siarkowego oraz Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (w sprawie zmian klimatu).
Dodatkowym atutem jest współudział w realizacji inwestycji lokalnego samorządu, zainteresowanego podniesieniem walorów wypoczynkowych i turystycznych, cennych krajobrazowo i klimatycznie okolic wybrzeża morskiego u nasady Półwyspu Helskiego.
Realizacja Budowy Elektrociepłowni Gazowej "Władysławowo" spowoduje:
- obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń energetycznych z kotłowni lokalnych i elektrociepłowni o 134 761 Mg/a;
- zmniejszenie ilości odpadów stałych w wyniku zmiany paliwa stałego (węgiel) na gaz.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2001 roku. Uruchomienie elektrociepłowni zaplanowano na przełomie września i października 2002 roku.
Zakres inwestycji obejmuje:
Budowę stacji sprężania gazu na platformie wiertniczej Baltic Beta.
Budowę podmorskiego rurociągu przesyłowego o długości 82 km i średnicy 115 mm;
Budowę stacji separacji i magazynowania gazu oraz przygotowania paliwa dla elektrociepłowni o wydajności do 120.000 Nm3/dobę;
Budowę elektrociepłowni wyposażonej w blok gazowy skojarzony, złożony z dwóch turbin gazowych, dwóch kotłów odzysknicowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 12 MWe i cieplnej ok. 18 MWt, trzy szczytowe kotły gazowo-olejowe o łącznej mocy 15 MWt oraz inne urządzenia technologiczne;
Budowę we Władysławowie sieci ciepłowniczej o parametrach 130°C/70°C o łącznej długości ok. 9 km oraz instalację ok. 100 szt. węzłów ciepłowniczych.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej