Program wsparcia rozwoju Warszawy z budżetu państwa. Ponad 3 mld zł na metro, obwodnice i nie tylko

2023-09-26 11:38
Program wsparcia rozwoju Warszawy
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Program wsparcia rozwoju Warszawy ma działać do 2030 r.

5 września 2023 rząd przyjął program wsparcia rozwoju Warszawy. Do 2030 stolica może wnioskować o łącznie ponad 3 mld zł z budżetu państwa na inwestycje takie jak m.in. 3. linia metra M3, Trasa Świętokrzyska czy obwodnica Śródmieścia. Jakie będą zasady dofinansowania z budżetu państwa?

Spis treści

 1. Program wsparcia rozwoju Warszawy – najważniejsze informacje
 2. Ile pieniędzy z budżetu państwa na rozwój Warszawy?
 3. Dofinansowanie na rozwój Warszawy – na jakie cele może zostać przyznane?
 4. Program wsparcia Warszawy do 2030 r. – zasady przyznawania dofinansowania

Program wsparcia rozwoju Warszawy – najważniejsze informacje

„Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030” to wieloletni program finansowy przyjęty przez Radę Ministrów 5 września 2023. Jest to specjalna pula pieniędzy z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w stolicy. Władze Warszawy mogą wnioskować o przyznanie środków na rozmaite inwestycje takie jak np. budowa metra czy dróg.

– Chcemy wesprzeć Warszawę z kolejnymi inwestycjami: 3. linia metra, wsparcie rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego, a także odbudowa perły sportowej Warszawy czyli „Skry” – mówił premier Mateusz Morawiecki w styczniu 2023, zapowiadając program.

Co ważne, lista inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie, jest otwarta – muszą one jedynie spełniać kryteria określone w uchwale. Nie musi to być więc konkretnie metro czy obwodnica Śródmieścia, która również pojawiała się w rządowych komunikatach.

Zobacz galerię: Warszawa metro 2050, czyli plany rozbudowy. Dokąd metro dojedzie w 2029, 2034, 2048 roku? Zobacz mapy

Ile pieniędzy z budżetu państwa na rozwój Warszawy?

Rządowy program wsparcia rozwoju Warszawy przewiduje, że w każdym roku do uzyskania będzie inna kwota. Łączny budżet programu to 3,71 mld zł. Dla porównania budowa centralnego odcinka 2. linii metra M2 w Warszawie (7 stacji) blisko dekadę temu kosztowała 4,17 mld zł.

Przewidziano następujące kwoty do wykorzystania w kolejnych latach:

 • 2023 – 5 mln zł (wkład własny miasta musi wynieść 1,25 mln zł),
 • 2024 – 31 mln zł (wkład własny miasta 7,75 mln zł),
 • 2025 – 58 mln zł (wkład własny miasta 14,5 mln zł),
 • 2026 – 112 mln zł (wkład własny miasta 28 mln zł),
 • 2027 – 250 mln zł (wkład własny miasta 62,5 mln zł),
 • 2028 – 885,5 mln zł (wkład własny miasta 221,375 mln zł),
 • 2029 – 1130,5 mln zł (wkład własny miasta 282,625 mln zł),
 • 2030 – 3071 mln zł (wkład własny miasta 767,75 mln zł).

Warto podkreślić, że są to maksymalne kwoty, jakie Warszawa ma szansę uzyskać, a nie już przekazane miastu środki – realne kwoty wsparcia będą zależały od tego, o co miasto będzie wnioskować i ile z tych wniosków zostanie rozpatrzonych pozytywnie.

Dofinansowanie na rozwój Warszawy – na jakie cele może zostać przyznane?

Warszawa może wnioskować o środki z budżetu państwa na 3 cele:

 • poprawa dostępności transportowej, zwiększenie mobilności i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • podniesienie jakości życia,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej miasta.

W uchwale określono, że w założeniu pieniądze powinny zostać przeznaczone na inwestycje w: zrównoważony transport publiczny, usprawnienie komunikacji drogowej, wzmocnienie potencjału miasta w oparciu o dziedzictwo kulturowe, rozwój terenów sportu i rekreacji dla mieszkańców oraz wsparcie infrastruktury usług publicznych.

Dla każdego z celów podano szczegółowe wytyczne, według których będą oceniane wnioski o dofinansowanie. Przykładowo przy ocenie wniosku środki na o rozbudowę sieci metra będą uwzględniane takie aspekty jak liczba nowych stacji, długość nowych linii i liczba kupowanych lub modernizowanych pociągów metra. Z kolei oceniając wniosek o dofinansowanie na rozbudowę sieci drogowej, rząd uwzględni takie kwestie jak długość nowych i przebudowywanych dróg, liczba przebudowywanych skrzyżowań i długość nowych oraz przebudowywanych dróg dla rowerów.

Program wsparcia Warszawy do 2030 r. – zasady przyznawania dofinansowania

W każdym roku funkcjonowania programu władze Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 września. Miasto składa wniosek do wojewody, który następnie będzie wnioskować o środki do ministra właściwego ds. budżetu (za pośrednictwem ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego). Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pula pieniędzy zostaje uruchomiona i pieniądze trafiają do stolicy.

Co ważne, dofinansowane mogą zostać jedynie inwestycje, które:

 • są zadaniem własnym miasta,
 • nie są w żaden sposób dofinansowane z unijnych regionalnych programów operacyjnych, ustalanych na poziomie województwa.

Co więcej, infrastruktura objęta dofinansowaniem może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, ale w wymiarze maksymalnie 20% wydajności lub zasobów rocznie. Dotacja może też zostać przyznana na maksymalnie 80% wartości projektu (ze wszystkich źródeł dofinansowania).

Odróżnisz pawlacz od tapczanu? Rozwiąż quiz o mieszkaniach w PRL-u

Pytanie 1 z 10
Pawlacz to...
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej