Płock uporządkowuje gospodarkę ściekową

2007-08-31 13:10

Wodociągi Płock sp. z o.o. przystępują do realizacji przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka. Koszt szacunkowy projektu wyniesie przeszło 300 mln zł.

Realizacja zadania zostanie podzielona na dwa etapy. W czasie pierwszego nastąpi rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przepompowni ścieków oraz budowa rurociągów tłocznych z przepompowni P5 i kanalizacji sanitarnej na osiedlach Borowiczki i Parcele. Druga część obejmie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka a także budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z rurociągiem tłocznym do przepompowni Radziwiu.
Realizacja obiektu ma na celu dostosowanie oczyszczalni ścieków do obowiązujących standardów środowiskowych oraz zminimalizować problem z podtapieniami budynków i niektórych ulic w Śródmieściu, co poprawi komfort życia mieszkańców.
Część wydatków(50%)zostanie pokryta przez środki z dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pozostała kwota będzie pochodziła ze środków własnych spółki i kredytów inwestycyjnych. Planowany termin realizacji I etapu to koniec 2010 roku a II do 2013.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej