Parking wielopoziomowy w Płocku - inwestycja PPP

2009-09-24 15:41

Miasto Płock planuje realizację nowej inwestycji na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Korzystne otoczenie biznesowe o konkurencyjnych kosztach pracy i nieruchomości, a także sprzyjająca inwestowaniu polityka władz miasta są czynnikami, dzięki którym inwestycja może odnieść sukces.

Planowana inwestycja w systemie PPP powstanie w budynku o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej, z czego sam parking zostanie ulokowany na trzech najwyższych kondygnacjach. Będzie gotowy do przyjęcia 100 samochodów, natomiast na poziomie kondygnacji podziemnej oraz na parterze znajdą się pomieszczenia o charakterze handlowo-usługowym.

Inwestycja ma na celu poprawę sytuacji parkingowej w rejonie Starego Miasta oraz udrożnienie ulic zlokalizowanych w tym rejonie. Po wybudowaniu budynek parkingu wypełni lukę w pierzei ciągłej zabudowy kamienic przy ul. Sienkiewicza.

Wstępnie zakłada się, że partner prywatny będzie finansował inwestycję w okresie realizacji projektu, zarządzał procesem inwestycyjnym i pełnił rolę operatora obiektu. Projekt może zostać również zrealizowany w formule koncesji.
Urząd Miasta Płocka wszczął procedury zmierzające do wyłonienia firmy doradczej, której zadaniem będzie obsługa projektu pod względem technicznym, analitycznym, prawnym i finansowym. Dla projektu przygotowano wstępną dokumentację - koncepcję programowoprzestrzenną parkingu. Trwa także opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Parking wielopoziomowy ma powstać na działce o powierzchni 1388 m2. Natomiast powierzchnia uzytkowa parkingu wyniesie ok. 5109 m2. Przewidywana m.in. na parterze powierzchnia handlowo-usługowa ma mieć 1538 m2.


Parking wielopoziomowy w Płocku jest jednym z czterech zwycięskich projektów w tegorocznej edycji konkursu Dobre Praktyki PPP - na najlepsze przedsięwzięcie publiczno-prywatne.
Wraz z pozostałymi zostanie zaprezentowany na
Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się 18 listopada 2009 r. w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Mapa Płocka
Autor: Investment Support Czerwonym punktem zaznaczono inwestycję PPP
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej