Oczyszczalnia Ścieków Czajka

2008-06-26 11:16
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Autor: www.mpwik.com.pl

W przygotowaniu są prace nad modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Białołęce. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Unię Europejską. Stolica na ten cel od Unii otrzymała miliard złotych. Na razie MPWiK zachęca mieszkańców stolicy do głosowania na najlepszy projekt oczyszczalni Czajka.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłosiło, że modernizacji poddana zostanie oczyszczalnia Ścieków Czajka. W lipcu 2006 roku warszawiacy mogli głosować na najlepszy ich zdaniem projekt Czajki na stronie internetowej www.mpwik.com.pl, gdzie przedstawione były trzy koncepcje oczyszczalni. Pierwsza z nich, klasyczna: budynek spalarni osadów oraz przykryte szczelnie baseny ścieków, w kolorach ceglanej czerwieni. Reszta pomieszczeń była zaprojektowana w tonacji szarej. Dwa pozostałe projekty - współczesny i futurystyczny przedstawiały obiekt w kolorze srebrnoszarym. Te projekty były bardziej nowoczesne, kosmiczne, a wizji tej dopełniły silosy biogazu, które przypominały statki kosmiczne.

Rozbudowa i modernizacja OŚ Czajka wraz z systemem kolektorów oraz zakładem termicznej utylizacji osadów ściekowych jest trzecią fazą projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w m.st. Warszawie". MPWiK stworzyło specjalny program inwestycyjny, którego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. W ramach tego programu zostanie dokonany szereg inwestycji mających na celu budowę nowych elementów systemu oraz modernizację istniejącej infrastruktury gospodarowania ściekami. Wśród tych planów jest także modernizacja Czajki, która spowoduje, że powstające w Warszawie ścieki będą oczyszczane w stopniu zgodnym z wymogami prawa. Według palnów inwestycja powinna być zrealizowana w latach 2006-2010. Koszt modernizacji oczyszczalni w Białołęce wraz z budową układu przesyłowego wyniesie 1,2 mld zł. Miasto otrzymało wsparcie finansowe z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

OŚ Czajka obecnie oczyszcza ścieki z prawobrzeżnej Warszawy. Modernizacja i rozbudowa sprawi, że owa oczyszczalnia zwiększy swą przepustowość do 435 000 m3/d. Zakładana jest także poprawa efektu oczyszczania, zwłaszcza w zakresie redukcji związków biogennych. Proces oczyszczania ścieków obejmie oczyszczanie mechaniczne i biologiczne. W Czajce zastosowany zostanie proces osadu czynnego z głębokim usuwaniem związków biogennych na drodze biologicznej, wspomagany chemicznym strąceniem związków fosforu.

30 stycznia 2008 roku została podpisana umowa między firmą Warbud SA (lider konsorcjum) a MPWiK w m.st. Warszawie SA na modernizację i rozbudowę Czajki. Kontrak realizowany będzie w formie zaprojektuj i zbuduj. Realizacja inwestycji pozwoli osiagnac wszystkie opisane wyżej cele MPWiK.
Wartość kontraktu to 200 mln euro. Termin realizacji od lutego 2008 - października 2010.
W skład konsorcjum wchodzą firmy: niemiecka WTE Wassertechnik GMbH, duńska Krueger A/S, krakowska Veolia Water System sp. z o.o. i OTV z Francji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej