Ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Nysy Kłodzkiej zbuduje Budimex

2023-08-01 15:15
Rzeka Nysa Kłodzka - zostanie wykonana modernizacja infrastruktury w celu usprawnienia przepływu wód powodziowych
Autor: Uniwersytet Wrocławski Rzeka Nysa Kłodzka - zostanie wykonana modernizacja infrastruktury w celu usprawnienia przepływu wód powodziowych

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej obejmie obszary Międzylesia, Kłodzka, Długopola-Zdroju oraz potoku Bystrzyca w Bystrzycy Kłodzkiej. Budimex, jako generalny wykonawca, zmodernizuje infrastrukturę, która usprawni przepływ wód powodziowych. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budimex podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na modernizację infrastruktury w celu usprawnienie przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie. Umowa dotyczy budowy, przebudowy i remontu budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie. 

Budimex będzie prowadził prace na następujących odcinkach cieków:

  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 172+200 do km 174+600 oraz odcinek potoku Dolna od km 0+000 do km 0+050 (Obiekt Międzylesie);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 156+970 do km 158+100 oraz ujściowy odcinek potoku Porębnik na długości ok. 25 m (Obiekt Długopole -Zdrój);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 148+078 do km 151+475 oraz potok Bystrzyca na odcinku od km 0+129 do km 1+659 (Obiekt Bystrzyca Kłodzka);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 127+433 do km 134+312, odcinek rzeki Bystrzycy Dusznickiej od km ok. 0+203 do km ok. 0+332 oraz ujściowy odcinek potoku Jodłownik o długości ok. 100 m i ujściowy odcinek potoku Jaszkówka o długości ok. 50 m (Obiekt Kłodzko).

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej

Prace dotyczyć mają m.in. reprofilacji istniejących murów regulacyjnych wraz z odcinkowym wzmocnieniem oraz umocnień skarpowych, jak i rozbiórki zniszczonych obiektów, ich odbudowy lub budowy nowej infrastruktury. Ponadto, Budimex, jako generalny wykonawca, przeprowadzi oczyszczenie i remont wału przeciwpowodziowego (Obiekt Kłodzko), przebudowę wału przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej oraz jazu w Obiekcie Kłodzko, a także przebudowę jazu oraz progów na bystrze w Obiekcie Bystrzyca Kłodzka.

Generalny wykonawca zbuduje także kanał migracji ryb na odcinku o długości ok. 500 m wraz z progiem kierującym (Obiekt Bystrzyca Kłodzka), wykona udrożnienie ichtiologiczne poprzez przebudowę i wykonanie na istniejących progach bystrzy lub budowę przepławki na jazie z rynną do migracji zstępującej, zlokalizowanej przy jazie na prawym brzegu (Obiekt Kłodzko), budowę kanału migracji ryb (w warunkach niskiej wody) na odcinku o długości ok. 1450 m od jazu do ujścia Młynówki (Obiekt Kłodzko), odbudowę gurtów (Obiekt Kłodzko), a także remont ujściowego odcinka potoku Jodłownik Jaszkówka.

W ramach kontraktu Budimex będzie odpowiadać również za ukształtowanie linii brzegowej, w tym m.in. budowę schodów, chodników (Obiekt Kłodzko) czy też profilowanie terenu pod plażę na odcinku ok. 50m (Obiekt Bystrzyca Kłodzka).

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r. Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Obecnie Budimex prowadzi szereg prac w ramach budowy terminala kontenerowego T3 Batic Hub (w konsorcjum z firmą DEME), mostu nad Regalicą w Szczecinie, kanału Mierzei Wiślanej, budowy wałów przeciwpowodziowych na Odrze oraz mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, który ma połączyć Centrum Warszawy z Pragą Północ.

Ochrona bierna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
Autor: materiały prasowe Budimex Mapa ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej