Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Łodzi

2008-03-20 10:50
Kanalizacja
Autor: brak danych

Celem projektu jest zniwelowanie opóźnień cywilizacyjnych miasta dotyczących systemu wodociągowo-kanalizacyjnego poprzez modernizację oraz rozbudowę istniejącej sieci.

Działanie to zapewni mieszkańcom Łodzi poprawę jakości wody, zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, skanalizowanie obszarów miasta o intensywnej zabudowie jednorodzinnej. Nie bez znaczenia jest również aspekt związany z ochroną środowiska.

Cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez:

I. Rozbudowę w około 641 ulicach:

 • 56,8 km sieci wodociągowej,

 • 203,9 km sieci kanalizacji sanitarnej w strefie zurbanizowanej miasta na terenach o intensywnej zabudowie jednorodzinnej,

 • 84,4 km kanalizacji deszczowej,

II. Modernizację w około 134 ulicach:

 • 89,7 km dystrybucyjnej sieci wodociągowej

 • 36,8 km magistrali wodociągowych

 • 18,6 km kanalizacji sanitarnej

 • 17,2 km kanalizacji deszczowej

Modernizację

 • 3 systemów zaopatrzenia Łodzi w wodę.

 • obiektów Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi

Warto wiedzieć:

 • Koszty kwalifikowane ok. 142 mln Euro, z czego 71 mln. Euro wynosi dofinansowanie ze środków unijnych.
 • Czas realizacji projektu lata 2005 - 2010
 • Beneficjent projektu - Miasto Łódź
 • Podmiot Realizujący - Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Dwa kontrakty w ramach Projektu (zadanie 05, 06) realizowane są wg czerwonego FIDIC-a - tzn. zamawiający dostarcza dokumentacje projektowe wykonawcy, wg której wykonawca ma zrealizować budowę. Zleceniodawca zdecydował się na zastosowanie czerwonego FIDIC-a z uwagi na konieczność skoordynowania prac w ramach projektu z remontem nawierzchni ulic, a także ze stosunkowo krótkim czasem na realizację zadania.
Pozostałe kontrakty realizowane są wg żółtego FIDIC-a - projektuj i buduj. Wykonawcy dostali szczegółowe wytyczne programowo - przestrzenne na podstawie której wykonawca ma we własnym zakresie przygotować projekt. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu usprawnia realizację projektu.

We wrześniu 2007 roku rozpoczęły się prace w terenie, w ramach realizacji zadania 03 - Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi. Realizację tego zadania rozpoczęto od remontu magistrali wodociągowej przy Alei Piłsudskiego.

W celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców miasta związanych z wykonywanymi pracami Łódzka Spółka Infrastrukturalna zdecydowała się na zastosowanie bardzo nowoczesnej metody pozwalającej na ograniczenie liczby wykopów do minimum. Metoda reliningu-bo o niej właśnie mowa - przez fachowców potocznie nazywana metodą "rura w rurę", polega na wprowadzeniu nowej rury o mniejszej średnicy, wykonanej ze specjalnego tworzywa (żywice poliestrowe wzmacniane ciągłym włóknem szklanym) do modernizowanego odcinka rurociągu. Wprowadzenie nowego rurociągu następuje za pomocą umieszczonej tam wcześniej liny. Metoda ta wymaga przygotowania wykopów montażowych po dwóch stronach modernizowanego odcinka, których wielkość uzależniona jest od grubości rur oraz głębokości, na jakiej są one zainstalowane. Magistrala wodociągowa modernizowana pod Al. Piłsudskiego ma średnicę 1000 i 800 mm i będzie zastąpiona rurami o średnicach odpowiednio 800 i 600 mm.

Inne nowoczesne metody, które będą stosowane przy modernizacji łódzkiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej:

Kraking

- zniszczenie (kruszenie) starej rury.- Do zastosowania tej metody wystarczy przygotować dwa wykopy. Zniszczenie starej rury odbywa się przez przeciągnięcie przez nią głowicy kruszącej. W miejsce starej rury wprowadza się nową zwykle tej samej szerokości.

Rękaw utwardzony

- do starej rury wprowadza się elastyczny rękaw - wykonany z włókniny o strukturze filcowej, nasączony ciekłą żywicą termoutwardzalną, pokrytą na zewnątrz elastyczną folią z tworzywa sztucznego, który montuje się przez punktowy wykop w starej rurze. Średnice i długość rękawa są dopasowane do naprawionego przewodu. Następnie rękaw jest utwardzany. ŁSI zdecydowała się na utwardzanie lampami UV. Utwardzać można również gorącą wodą lub parą.

Cementowanie

- narzucanie specjalną maszyną znajdującą się wewnątrz rury zaprawy cementowej na wewnętrzną powierzchnię rury, która następnie jest utwardzona i wygładzona.

W ramach projektu wydzielono 10 zadań. W ich wykonaniu udział wzięły następujące firmy:

Zadanie 01: Modernizacja na GOŚ-ŁAM

Zadanie 03: Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi

 • Infra sp. z o.o.

 • PBG SA

 • Hydrobudowa Włocławek SA

 • Zakład Usług Wiertmar M. Piekarski, B. Piekarska, M. Piekarski, T. Piekarski sp. jawna

Zadanie 06: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bud-Inż spółka z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe BinŻ sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjne A. Hak sp. z o.o.

 • PUH Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński

 • Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod.-Kan. Marek Bartniak

 • Lenbaw sp. z o.o.

 • Zakład Instalacyjno-Budowlany ZINSBUD Stanisław Zimoch

 • Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych Kan-wo-bud

 • Zakład Robót Melioracyjnych i Instalatorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Bronisław Zawierucha

 • Zakład Usług Wiertmar M. Piekarski, B. Piekarska, M. Piekarski, T. Piekarski sp. jawna

 • Zakład Usług Budowlanych BUDMEL Zyguła, Kapusta spółka jawna

Zadanie 07: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizownej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew  

Konsorcjum firm:

 • Strabag sp. z o.o.

 • Strabag AG

 • Zakład Robót Melioracyjnych i Instalatorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Bronisław Zawierucha

 • Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod.-Kan. Marek Bartniak

 • Firma Projektowo Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych PROTEK Piotr Kłosiński

Zadanie 08: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizownej Łodzi dla dzielnic Górne i Polesie  

Zadanie 09: Pomoc przy wdrażaniu

 • BBF Spółka z o.o.

 • Pracowanie Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM sp. z o.o.

Zadanie 10: Inżynier

 • Halcrow Group Limited

 • Scott Wilson Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce

 • Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj

marzec 2008

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej