Kolej Plus. Rusza rządowy program rozwoju kolei - Kolej Plus

2020-04-29 13:05 Marzena Sarniewicz
Kolej Plus
Autor: Getty Images Rządowy Program Kolej Plus ma uczynić kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną

Kolej Plus to program, który ma przywrócić połączenia kolejowe w przynajmniej 20 miastach średniej wielkości. 4 marca 2020 Prezydent RP Andrzej Duda w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisał nowelizację ustawy z 9 stycznia 2020 o transporcie kolejowym - Kolej Plus.

Kolej Plus
Autor: gov.pl 4 marca 2020 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym Kolej Plu

Nowe przepisy Kolej Plus opracowano jeszcze przed epidemią koronawirusa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nie tylko nowelizację ustawy o transporcie kolejowym Kolej Plus, ale także inne ustawy, w których zawarte są rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. To początek działań, które mają sprawić, że kolej będzie bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim dostępna dla mieszkańców kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Projekty w ramach programu Kolej Plus będą realizowane przez PKP PLK SA we współpracy z samorządami.

Budżet programu Kolej Plus szacowany jest na ponad 6,5 mld zł. Dofinansowanie wyniesie ponad 5,5 mln zł, wkład jednostek samorządu terytorialnego to ok. 1 mld zł. Okres kwalifikacji - od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2028.

Cele programu Kolej Plus

Głównym celem programu Kolej Plus jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Program ma objąć miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do linii kolejowych. Nowelizacja ustawy przewiduje, że tereny kolejowe, które aktualnie nie są wykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

  • Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.
  • Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.
  • Przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

Kolej Plus - przewozy pasażerskie zostaną wsparte za granicą województwa

Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Rozwiązanie to przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami. Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym – na realizację zadań w latach następnych.

Kolej Plus - zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych

Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Wprowadzono też nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej