Dworzec Zachodni Warszawa. Jak przebiega remont największej stacji kolejowej w Polsce?

2021-11-23 14:38
Dworzec Zachodni
Autor: Budimex Dworzec Zachodni - zadaszenie peronów (fot. listopad 2021)

Dworzec Zachodni w Warszawie będzie największym węzłem przesiadkowym w Polsce. Modernizacja obiektu ruszyła w grudniu 2020. Generalnym wykonawcą jest Budimex, który podsumowuje prawie rok prac dla PKP Polskich Kolei Liniowych. Nowy Dworzec Zachodni w Warszawie ma być gotowy w 2023 r. Inwestycja robi wrażenie.

Spis treści

 1. Warszawa Zachodnia strategiczną stacją w Polsce
 2. Modernizacja Dworca Zachodniego - aktualności z budowy (listopad 2021)
 3. Dworzec Zachodni - fundamentowanie specjalistyczne
 4. Etapy fundamentowania specjalistycznego
 5. Nowoczesny Dworzec Zachodni - nowe perony i hala główna
 6. Dworzec Zachodni - wizualizacje
 7. Kiedy koniec modernizacji Dworca Zachodniego?
 8. Linia tramwajowa pod Dworcem Zachodnim

Bardzo długo Dworzec Zachodni raczej odstraszał niż zachęcał do podróżowania. Co prawda, obiekt przeszedł częściowy lifting przed Euro 2012, ale niewiele to zmieniło. Podróżni nadal mokli na peronach, a sam dworzec był ciemnym, ciasnym i przygnębiającym tunelem pod torami. Ma się to jednak zmienić w najbliższych latach. Trwające prace modernizacyjne obejmują poszerzenie istniejącego tunelu i wydłużenie go do peronu linii obwodowej. W ramach przedsięwzięcia mają powstać także nowe perony, zmodernizowana zostanie też hala dworcowa. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy i przyjezdni w wygodny sposób dotrą komunikacją miejską na dworzec, skąd będą mogli udać się w dalszą podróż pociągiem.

Przypomnijmy, że przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Budimeksu, w lipcu 2020 podpisali umowę o łącznej wartości prawie 2,4 mld zł (netto trochę ponad 1,9 mld zł) na przebudowę Dworca Zachodniego.

Warszawa Zachodnia strategiczną stacją w Polsce

Warszawa Zachodnia to strategiczna pod względem ruchu pasażerskiego stacja w Polsce, o średniej dobowej przepustowości wynoszącej około 1000 pociągów pasażerskich, aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych, WKD oraz KM, a także towarowych. Z tej najpopularniejszej w naszym kraju stacji kolejowej, codziennie korzysta około 60 tysięcy osób, a liczba ta będzie się sukcesywnie zwiększać i według najnowszych prognoz ma osiągnąć poziom 120 tysięcy do roku 2030.

Modernizacja Dworca Zachodniego - aktualności z budowy (listopad 2021)

W ciągu niecałych 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy zaawansowanie robót wynosi już 30%.

W tej chwili budowane są elementy konstrukcyjne na poziomie -2 nowego dworca podziemnego oraz konstruowane są perony 6, 7 oraz 8. Trwają również prace wykończeniowe na konstrukcji zadaszania stacji. Strop został pokryty docelowymi panelami i oświetleniem LED, zasilanym między innymi z paneli fotowoltaicznych. Ułożono już 29 rozjazdów oraz 3,5 km nowych torów

Rozpoczyna się wznoszenie konstrukcji budynku dworcowego od strony Woli. Wylane są już jego fundamenty, rozpoczyna się również konstruowanie elementów nośnych budynku.

Trwa wyposażenie budynku Lokalnego Centrum Sterowania w urządzenia sterowania ruchem kolejowym, komputery i niezbędną do sprawnego prowadzenia ruchów pociągów elektronikę.

Budimex podaje, że na budowie pracuje 0,5 tysiąca osób, 150 jednostek sprzętowych i około 70 firm podwykonawczych.

Dworzec Zachodni - fundamentowanie specjalistyczne

Budimex, czyli generalny wykonawca inwestycji, powierzył realizację fundamentowania na budowie Dworca Zachodniego firmie Soletanche Polska. Prace realizowane są przy zachowaniu ciągłości ruchu kolejowego. Trzeba podkreślić, że plac budowy jest usytuowany w miejscu o największym w Polsce natężeniu ruchu pasażerskiego, co oznacza, że niemal bez przerwy obok pracujących brygad przejeżdżają pociągi. To było dużym wyzwaniem dla wykonawcy ścian szczelinowych.

W ramach kontraktu Soletanche zrealizowała następujące zadania:

 • Wykonanie pali wierconych jako posadowienia kładki dla pieszych.
 • Zrealizowanie fundamentów konstrukcji zadaszenia przyszłych peronów w postaci pali wierconych oraz baret.
 • Wykonanie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii jet-grouting, niezbędnej ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.
 • Wykonanie konstrukcji podziemnej tunelu, przystanku tramwajowego i hali dworcowej.
 • Wykonanie fundamentowania specjalistycznego budynku wielofunkcyjnego, z którego będzie prowadzony nadzór nad płynnością ruchu kolejowego oraz funkcjonowania pierwszego w Polsce Hubu komunikacyjnego.

Etapy fundamentowania specjalistycznego

1. Budowa kładki

Wykonawca fundamentowania rozpoczął prace na budowie od budowy kładki, aby zapewnić dostęp do peronów. Na każdym peronie wierconych jest po kilkanaście pali na głębokość około 27 m. Następnie otwory wypełniane są betonem podawanym pod ciśnieniem, po czym umieszczane są w nich kosze zbrojeniowe. Na tak przygotowanym podłożu będą stawiane filary podtrzymujące kładkę. W ostatniej fazie prac nasunięta zostanie konstrukcja przeprawy. Połączy ona dwie dzielnice Warszawy, Ochotę i Wolę oraz umożliwi wygodny dostęp na perony w czasie zamknięcia i przebudowy przejścia podziemnego.

Realizacja pali pod konstrukcję kładki dla pieszych była dla Soletanche jednym z najtrudniejszych zadań. Przede wszystkim ze względu na intensywny ruch na placu budowy. Dodajmy, że cały teren stacji Warszawa Zachodnia jest placem budowy z wydzielonymi strefami na użytkowanie w formie dworca. Ekipy budowlane od podróżnych oddzielają zaledwie tory.

Dużym wyzwaniem była praca na kompaktowych rozmiarów platformach roboczych, które ograniczały ruchy maszyn i wymuszały planowanie każdego zwrotu palownicy. Dodatkowym utrudnieniem był niezwykle intensywny ruch pociągów. Właściwie co kilka minut z obu stron platformy roboczej przejeżdżał pociąg. Z tego też względu, wyzwaniem było dostarczenie betonu potrzebnego do wykonania pali. Niestety te utrudnienia przekładały się na czas realizacji tej fazy. Mimo to prace palowe już dobiegły końca. Na wszystkich peronach Soletanche wykonał po kilkanaście pali.

Dworzec Zachodni Warszawa
Autor: Soletanche Polska Stacja Warszawa Zachodnia - plac budowy z wydzielonymi strefami na dworzec

2. Realizacja ścian tunelu

Po wyburzeniu peronów Soletanche przystąpiło do realizacji ścian w osi nowego tunelu, podziemnej hali dworcowej oraz wykonania baret, które pełnią tu funkcję głębokich fundamentów słupów podtrzymujących przyszłe zadaszenie peronów. W ramach zadania wykonano 163 sekcji ścian szczelinowych oraz 46 baret.

Prace prowadzone są w ten sam sposób jak przy budowie tunelu pod Ursynowem, w ciągu trasy S2. Wykop tunelu odbywa się metodą podstropową, czyli spod stropu (urobek wydobywany metodami górniczymi). Prace fundamentowe na budowie Dworca Zachodniego zazębiają się z pracami generalnego wykonawcy. Po wykonaniu ścian, Budimex będzie przywracał zdemontowane na czas wykonywania ścian szczelinowych torowisko. Prace będą postępowały sukcesywnie, tak by jak najmniej wpływały na płynność ruchu kolejowego.

3. Wykonanie pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej

W trakcie realizacji prac zlikwidowano podziemne dojście do peronów od ul. Tunelowej, wyburzono również część dotychczasowego tunelu pod peronami nr 6 i 7. Zdemontowano również trakcję oraz zburzono istniejące perony. Aby dworzec mógł dalej funkcjonować mimo realizacji prac budowlanych, udostępniono dla pasażerów perony od 1 do 5, do których można dotrzeć istniejącym starym przejściem podziemnym od Al. Jerozolimskich. Aby funkcjonowanie stacji w taki sposób było możliwe należało wykonać pionową przesłonę przeciwfiltracyjną. Została ona wykonana w formie ścianki kopanej zbrojonej kształtownikami HEB. Wystające kształtowniki stalowe sygnalizują miejsce oddzielające stary tunel od realizowanej nowej części. Przesłona sięga głębokości 25,5 m i zabezpiecza przed napływem wody gruntowej do wnętrza konstrukcji.

Dworzec Zachodni Warszawa
Autor: Soletanche Polska Dworzec Warszawa Zachodnia - widok na ściankę kopaną zbrojoną kształtownikami HEB, która pełni funkcję przesłony przeciwfiltracyjnej oddzielającej funkcjonujące przejście podziemne od budowanego nowego tunelu

4. Przekrycie peronów wiatą

Wszystkie przebudowane perony przekryje wspólna wiata, która spocznie na filarach posadowionych na palach i baretach (jest to element konstrukcyjny fundamentu wykonany w technologii ścian szczelinowych). Barety mają za zadanie przenieść znaczne obciążenia, które będzie generowała konstrukcja dachowa wiaty.

5. Wykonanie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej

Z tego względu, że stacja Warszawa Zachodnia leży na grząskim terenie, gdzie dominują torfy i wysoki poziom wód gruntowych niezbędne jest zastosowanie systemu ekranów przeciwfiltracyjnych, czyli nie tylko przesłony pionowej w technologii ścian szczelinowych, ale również poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w postaci iniekcji strumieniowej (jet-grouting). Przesłona realizowana jest na trzech głębokościach – 12,5 m w przypadku budynku wielofunkcyjnego, 25,5 m w przypadku podziemnego przystanku tramwajowego (głębokiej części tunelu) oraz 12,8 m w przypadku hali dworcowej (płytkiej części tunelu).

Dworzec Zachodni Warszawa
Autor: Soletanche Polska Dworzec Zachodni - realizacja przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii jet-grouting w osi tunelu podziemnego

Nowoczesny Dworzec Zachodni - nowe perony i hala główna

Po zakończeniu inwestycji całkowicie zmieni się tunel dla pieszych pod torami. Zostanie znacząco poszerzony, aktualnie ma 8 m, finalnie będzie miał szerokość 62 m i długość 200 m. Na tej ogromnej części podziemnej Dworca Zachodniego znajdą się kasy, kawiarnie, sklepy i punkty usługowe. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano przestronne windy, którymi z łatwością zjedziemy na perony z rowerem czy wózkiem. Ponadto na każdy peron będą prowadziły dwa ciągi schodów ruchomych oraz zwykłe schody. Nad peronami w końcu pojawi się ogromne zadaszenie ze świetlikami, które będzie chronić pasażerów przed złymi warunkami atmosferycznymi. W nowej hali peronowej zaprojektowano świetliki, dzięki którym podziemna przestrzeń będzie doświetlona naturalnym światłem. 

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia będzie dofinansowana w ramach projektu "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" realizowanego z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dworzec Zachodni - wizualizacje

Projekt Dworca zachodniego opracowała pracownia DWAA Architekci. Wizualizacje nowego węzła przesiadkowego robią wrażenie.

Kiedy koniec modernizacji Dworca Zachodniego?

Dworzec Zachodni ma być gotowy w 2023 roku. Nowy układ torowy i peronowy możliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina. Powstanie także bezpośrednie przejście dla pasażerów łączące linię średnicową z linią obwodową.

To będzie pierwsza część modernizacji linii średnicowej, obejmująca również remont tunelu i rozkopanie centrum miasta w rejonie Pałacu Kultury oraz remont Dworca Wschodniego. Koniec tych wszystkich prac przewidziany jest na 2027.

Linia tramwajowa pod Dworcem Zachodnim

Tramwaje Warszawskie w ramach oddzielnego zadania pracują nad trasą tramwajową, która rozpocznie się pod przebudowanym przez PKP PLK dworcem Warszawa Zachodnia. Pod stacją powstanie podziemny przystanek i najdłuższa sieć tuneli tramwajowych w Polsce i to chyba najbardziej efektowna część przebudowy. Łączna długość tras na linii Warszawa Zachodnia-Wilanów przekroczy 12 km, w ich ciągu powstanie 49 peronów.

Nowa linia tramwajowa pobiegnie od Dworca Zachodniego ulicą Bitwy Warszawskiej, na skraju parku Pole Mokotowskie, a dalej ulicami: Rakowiecką, Belwederską i Sobieskiego. Powstaną również dwa odgałęzienia: w ciągu ul. Gagarina na Sielce i w ciągu ul. Św. Bonifacego na Stegny. Po zakończeniu modernizacji Dworca Zachodniego trasa tramwajowa zostanie przedłużona na Wolę i Bemowo, na początek przez ul. Krzyżanowskiego, a potem Ordona. Tramwaje dotrą do Dworca Zachodniego specjalnym tunelem, który zostanie wybudowany pod Al. Jerozolimskimi i peronami PKP. Tę część inwestycji, wartą ok. 170 mln zł, mają sfinansować Tramwaje Warszawskie.

Finalnie z trzech przystanków tramwajowych Dworzec Zachodni będzie można dojechać tramwajem przez Ochotę do Wilanowa, przez Wolę do Śródmieścia i przez nowe osiedla na Odolanach na Bemowo.

Nowa Zachodnia ma być zintegrowanym węzłem przesiadkowym łączącym stację kolejową, przystanki tramwajowe, dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje Taxi i parkingi dla samochodów osobowych i rowerów. Podziemny przystanek tramwajowy będzie podobny do stacji metra. Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD i znajdą się na poziomie -2. Na poziomie -1 będzie korytarz łączący wszystkie perony. Pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, aby przesiąść się z tramwaju do pociągu.

Dworzec Zachodni w Warszawie
Autor: Tramwaje Warszawskie Wizualizacja poglądowa węzła komunikacyjnego Dworzec Zachodni
Trasa Tramwajowa - Dworzec Zachodni
Autor: Tramwaje Warszawskie Trasa tramwajowa stacja Warszawa Zachodnia
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej