Autostrada A2. Firma DSS ogłosiła upadłość, Bogl & Kryls nie wstrzymuje budowy

2012-04-19 13:26
Autostarda A2. DSS złożyły wniosek o upadłość
Autor: GDDKiA Bogl & Kryls buduje odcinek C autostrady A2

Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) były lider konsorcjum, który budował odcinek C autostrady A2 ogłosił upadłość. Generalny wykonawca, Bogl & Kryls zapowiedział, że roboty budowlane nie zostaną przerwane i zakończą się w terminie.

Wniosek o upadłość układową Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS), złożyły do Sądu Rejonowego w Warszawie, 6 kwietnia. Przypomnijmy, że spółka argumentowała decyzję niewypłacalnością, związaną głównie z zaangażowaniem w budowę autostrady A2. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną firmy 17 kwietnia 2012 roku.

Przeczytaj również: Autostrada A2. Zaawansowane roboty budowlane. Raport GDDKiA

Dlaczego DSS złożyły wniosek o upadłość?

Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) złożyły wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu z powodu niewypłacalności. Głównym powodem było odzyskanie płynności, która umożliwi dalszą działalność i rozwój spółki. Zarząd Dolnośląskich Surowców Skalnych, poinformował, że tym samym dąży do maksymalnego zabezpieczenia interesów wierzycieli. Niewypłacalność DSS wynika z zaangażowania spółki i Grupy Kapitałowej w realizację projektów drogowych, w szczególności projektu budowy Autostrady A2. W uzasadnieniu złożenia wniosku o upadłość DSS czytamy:

"W czwartym kwartale 2010 r. oraz w dwóch pierwszych kwartałach 2011 r. spółka realizowała ten projekt w ramach umów zawartych z konsorcjum, w którym liderem był China Overseas Engineering Group, Ltd (Covec). Do dzisiaj Covec nie wywiązał się ze zobowiązań z tytułu wykonanych dostaw oraz kary umownej w łącznej kwocie ponad 50 mln złotych, co w sposób istotny pogorszyło płynność spółki."

Autostrada A2. Budowa odcinka C nie zostanie przerwana

Autostrada A2 na odcinku C, z Łodzi do Warszawy, będzie w dalszym ciągu budowana przez czeski Bogl & Kryls. Lider konsorcjum, po ogłoszeniu przez warszawski Sąd upadłości DSS, potwierdza swoje stanowisko z 6 kwietnia, że będzie kontynuował budowę na odcinku C autostrady A2. Lider konsorcjum deklaruje, że zakończy budowę w terminach zatwierdzonych przez GDDKiA.

Oświadczenie Bogl & Kryls >>

Stanowisko Bogl & Krysl

Czeski lider konsorcjum Bogl & Kryls poinformował GDDKiA, że dysponuje właściwą liczbą sprzętu, ludźmi oraz ma środki gwarantujące płynność finansową na budowie. Tym samym, będzie samodzielnie kontynuował budowę. Przypomnijmy, że od połowy marca, generalnym wykonawcą odcinka C na A2 i liderem konsorcjum jest czeski Bogl a Krysl, który przejął wszystkie roboty budowlane od DSS. Przeprowadzona restrukturyzacja na kontrakcie spowodowała zmiany kadrowe po stronie wykonawcy na pracowników Bogl & Krysl, a wszelkie płatności z GDDKiA dokonywane są na konta czeskiego wykonawcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej