Apsys modernizuje Rondo Rataje w Poznaniu: nowa infrastruktura przy centrum handlowym Łacina

2011-08-23 14:36
Apsys modernizuje Rondo Rataje w Poznaniu
Autor: Apsys Polska

W związku z budową centrum handlowego Łacina w Poznaniu firma Apsys Polska przy udziale Miasta Poznań rozpocznie w przyszłym roku modernizację Ronda Rataje i budowę nowej infrastruktury drogowej w obrębie kompleksu. Inwestycja Rondo Rataje będzie finansowana przez Centrum Łacina Sp. z o.o. oraz Miasto Poznań.

Centrum handlowe Łacina w Poznaniu: łączna powierzchnia najmu 95 tys. mkw.

Równolegle z budową CH Łacina nastąpi modernizacja i budowa infrastruktury drogowej, której celem będzie zwiększenie przepustowości Ronda Rataje we wszystkich kierunkach.

W marcu br. firma Apsys Polska zawarła porozumienie z Urzędem Miasta Poznań i podpisała aneks do umowy dotyczącej wymiany gruntów. „Dzięki temu rozpoczęliśmy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę CH Łacina. Tempa nabrały również prace związane z planowaną przebudową infrastruktury drogowej. W maju podpisaliśmy umowę z Tebodin Poland Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji związanej  z budową nowego i przebudową istniejącego układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje” mówi Marcin Stokowiec, Dyrektor ds. Inwestycji.

Rondo Rataje - modernizacja

Umowa z Tebodin Poland obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac projektowych, łącznie z uzyskaniem pozwoleń niezbędnych do wykonywania robót budowlanych. W ramach umowy firma przygotuje dokumentację przetargową, która posłuży do wyboru wykonawcy robót, a także będzie sprawować nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Zaplanowana przebudowa ma charakter kompleksowy. Prace drogowe obejmą zarówno samo Rondo Rataje, jak i przyległe do niego ulice Bolesława Krzywoustego i Jana Pawła. Dzięki zwiększeniu liczby pasów ruchów i przeniesieniu ruchu pieszego pod istniejące drogi w znaczący sposób poprawi się przepustowość istniejącego układu drogowego w tym rejonie. Zapewni to bardzo dobre skomunikowanie z pozostałymi dzielnicami, a także zwiększy komfort podróży i poziom bezpieczeństwa. Prace drogowe będą prowadzone równolegle z planowaną na przyszły rok budową CH Łacina. Zgodnie z założeniami potrwają one około 12 miesięcy.

W trakcie prowadzenia robót drogowych inwestor nie przewiduje zamknięcia ulic, dopuszcza jedynie czasowe przewężania dróg. Ogólne zasady organizacji ruchu w trakcie trwania prac drogowych będą uzgodnione z władzami Miasta Poznań. Planowe otwarcie CH Łacina odbędzie się w drugiej połowie 2014 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej