Mieszkanie Plus 2021. Warunki, zapisy, wniosek, dopłaty i zasady działania programu

2021-04-21 11:00
Mieszkanie Plus
Autor: Getty Images Mieszkanie Plus 2021- rządowy program mieszkaniowy w Polsce

Mieszkanie Plus to projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ma dostarczyć dostępne cenowo mieszkania na wynajem lub docelowo, mieszkania własnościowe. Dowiedz się jakie są warunki i zasady działania programu 2021, gdzie złożyć wniosek o Mieszkanie Plus, jak ubiegać się o dopłaty do czynszu. Według stanu na koniec 2020 roku liczba mieszkań wybudowanych i w budowie w ramach całego programu Mieszkanie Plus to w sumie 26 tys. 182. Gdzie powstają inwestycje Mieszkanie Plus 2021?

Spis treści

 1. O programie Mieszkanie Plus 2021
 2. Warunki programu Mieszkanie Plus. Co trzeba wiedzieć?
 3. Mieszkanie Plus wniosek - jak złożyć?
 4. Kto ma największe szanse na Mieszkanie Plus?
 5. Dopłaty do czynszu Mieszkanie na Start - dla kogo i na jakich zasadach?
 6. Najem z dojściem do własności - na czym polega?
 7. Mieszkanie Plus - inwestycje ukończone, realizowane i planowane
 8. Gdzie powstają inwestycje? Bank ziemi programu Mieszkanie Plus
 9. Założenia projektowe i standard mieszkań
 10. Problemy mieszkaniowe w Polsce w statystyce

O programie Mieszkanie Plus 2021

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program podzielony został na dwa filary – część rynkową i część społeczną. Celem Narodowego Programu Mieszkaniowego jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Na koniec roku 2019 resort obiecywał 100 tys. mieszkań w przygotowaniu.

Dwa filary programu Mieszkanie Plus

 • Filar rynkowy programu

Rynkowy filar programu Mieszkanie Plus realizuje PFR Nieruchomości, spółka zależna od Polskiego Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Umożliwia on osobom o umiarkowanych dochodach najem mieszkania lub najem z możliwością dojścia do własności mieszkania. Filar ten przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej i możliwości ubiegania się o mieszkanie socjalne/komunalne, lecz posiadają zdolność regularnego opłacania czynszu. Czynsze są naliczane według stawki rynkowej.

 • Filar społeczny programu

Filar społeczny pakietu Mieszkanie Plus jest segmentem budownictwa mieszkaniowego zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe osób średnio i najniżej zarabiających. Mieszkania powstają z udziałem środków budżetu państwa, użytkowane są w formule najmu, a czynsz w nich jest limitowany ustawowo (mieszkania TBS), albo ustalany przez władze samorządowe (budownictwo gminne). Uzyskanie najmu wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. – niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz niski dochód gospodarstwa domowego przypadający na członka rodziny. Dodatkowo z reguły gminy ustalają kryteria pierwszeństwa dla osób ubiegających się o najem (np. dla rodzin wielodzietnych). W tym zakresie przewidziane są dwa programy wsparcia realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego: program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.

Analiza cen mieszkań - rynek wtórny, Warszawa
Mieszkanie Plus jarocin
Autor: mieszkanieplus.gov.pl Osiedle Mieszkanie Plus w Jarocinie

Warunki programu Mieszkanie Plus. Co trzeba wiedzieć?

Mieszkań na rynku nie brakuje, ale wielu nie stać ani na ich zakup ani wynajem. Mieszkanie Plus to program skierowany właśnie do takich osób, a szczególnie do młodych rodzin, dla których standard mieszkaniowy jest hamulcem dla planowania większej liczby dzieci. Kolejnym celem Programu Mieszkanie Plus jest zwiększenie podaży przystępnych cenowo mieszkań w całej Polsce, by ułatwiać mobilność Polaków poszukujących pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

Mieszkanie Plus to budowa mieszkań na wynajem lub na wynajem z opcją dojścia do własności. Założenie jest takie, że dzięki Programowi Mieszkanie Plus na najem lub docelowo wykup własnego lokalu będzie stać osoby o niskich, ale stabilnych dochodach. O kryteriach przyznania mieszkań i najmu decydują samorządy.

Wysokość czynszu najmu mieszkania w programie Mieszkanie Plus będzie uzależniona od kosztów całej inwestycji. Szacunkowo stawka czynszu ma być na poziomie ok. 12-20 zł/m² (najem) i ok. 15-24 zł/m² (najem z docelowym wykupem mieszkania). Oczywiście odrębną sprawą są opłaty za eksploatację budynku i media - 6 - 10 zł/m² w zależności od lokalizacji inwestycji.

Mieszkanie Plus wniosek - jak złożyć?

Aby rozpocząć starania o przyznanie mieszkania należącego do programu Mieszkanie Plus należy złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie informacje, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek, należy sprawdzać na stronie internetowej mieszkanieplus.gov.pl. Na stronie tej znajduje się również poradnik jak złożyć wniosek o Mieszkanie Plus. Przyjmowaniem, analizowaniem oraz podejmowaniem decyzji o przyznaniu mieszkania zajmują się samorządy poszczególnych miast.

Przeczytaj też:

Kto ma największe szanse na Mieszkanie Plus?

O najem mieszkań, które powstają w programie Mieszkanie Plus może ubiegać się każdy, ale jeżeli chętnych jest więcej niż mieszkań, obowiązują kryteria kwalifikacyjne. Te z kolei mogą być różne w poszczególnych miastach. Nabór do mieszkań jest dwuetapowy. Samorząd ustala kryteria społeczne, a PFR Nieruchomości sprawdza zdolność czynszową.

I tak np. w Gdyni większe największe szanse miały rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne lub rodziny z niepełnosprawnymi członkami oraz osoby po 65 roku życia. Większe szanse mieli też mieszkańcy Gdyni niż przyjezdni. Natomiast w Jarocinie przyjezdni byli pożądani, gdyż samorząd upatruje w tym szansę na rozwój gminy. W planach samorządowców jest kolejny projekt, który zakłada wybudowanie na terenie gminy hali przemysłowej o powierzchni około 5000 m², aby stworzyć nowe miejsca pracy.

Potencjalni najemcy nie mogą posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości, muszą też mieć zdolność do terminowego opłacania czynszu. Wszyscy, którzy złożą wnioski w programie Mieszkanie Plus muszą przejść weryfikację dochodów. W każdym przypadku sprawdzana jest zdolność czynszowa, którą oblicza się na podstawie zaświadczeń o zarobkach. Muszą one być na tyle wysokie, aby zobowiązania czynszowe mogły być regulowana na bieżąco.

Dopłaty do czynszu Mieszkanie na Start - dla kogo i na jakich zasadach?

Od 2019 roku dopłatami objęte są mieszkania nowe lub poddane rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z samorządami. To uzupełnienie programu Mieszkanie Plus. Potencjalny najemca zainteresowany taką dopłatą powinien sprawdzić czy program Mieszkanie na Start obowiązuje na terenie danej gminy, czyli czy gmina zawarła odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli tak, państwo finansuje dopłaty do czynszu najmu za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy BGK, ale żeby dostać dopłatę trzeba spełnić pewne warunki.

Dopłaty do czynszu mogą być udzielane, jeżeli:

 1. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego jednoosobowego nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. W przypadku rodzin składających się z dwóch lub więcej osób limit to 100% przeciętnego wynagrodzenia.
 3. W przypadku większej ilości osób w gospodarstwie domowym limit zwiększany jest o dodatkowych 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.
 4. Dopłaty przysługują wyłącznie osobom, które nie są właścicielami domu lub mieszkania.

Wysokość dopłat jest obliczana indywidualnie dla każdego najemcy według specjalnego wzoru określonego w ustawie. Po pozytywnym rozpatrzeniu, dopłaty będą wypłacane raz w miesiącu przez 15 lat bezpośrednio na rachunek, na który płacony jest czynsz (nie dłużej niż 20 lat na jedno mieszkanie). Prawo do dopłat podlega corocznej weryfikacji, dlatego najemca na koniec każdego roku musi złożyć w urzędzie gminy oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów oraz oświadczenie dotyczące własności innych nieruchomości mieszkalnych.

Najem z dojściem do własności - na czym polega?

Najem z dojściem do własności mieszkania oznacza, że po upływie określonego czasu i regularnym opłacaniu czynszu, mieszkanie staje się własnością najemcy. Trwa to od 15 do 30 lat. Najemcy starający się o własność mieszkania, mogą również korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Pamiętajmy, że w przypadku najmu z dojściem do własności czynsz jest wyższy.

Mieszkanie Plus - inwestycje ukończone, realizowane i planowane

Jaki jest stan Narodowego Programu Mieszkaniowego na koniec 2020? Liczba mieszkań wybudowanych i w budowie w ramach obydwu filarów programu Mieszkanie Plus to w sumie 26 182 - taką liczbę podaje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Do 100 tys. mieszkań to daleko, a taką liczbę obiecywał w 2019 premier Mateusz Morawiecki.

Przedstawicielka MRPiT poinformowała także (19 stycznia na posiedzeniu komisji sejmowej), że w ramach programu Mieszkanie na start, dotyczącego oferty mieszkań, w których umowa najmu obejmuje dopłaty do czynszu, w tym momencie jest 1310 mieszkań wskazanych do objęcia umowami najmu z dopłatami. Z samorządami podpisano 51 porozumień o współpracy w celu utworzenia spółek celowych lub towarzystw budownictwa społecznego do budowy mieszkań.

Dowiedz się, gdzie powstały i gdzie powstaną inwestycje Mieszkanie Plus w ramach rynkowego filaru programu Mieszkanie Plus.

Do dziś w ramach filaru rynkowego programu Mieszkanie Plus oddane do użytku zostały:

W sumie 1017 mieszkań powstało w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Mieszkanie Plus filar rynkowy - inwestycje w trakcie realizacji

Sprawdź, co się dzieje w poszczególnych miastach.

W sumie w budowie jest 2207 mieszkań.

Mieszkanie Plus filar rynkowy - planowane inwestycje

 • Mieszkanie Plus Sianów (168 mieszkań, etap wyłaniania wykonawcy)
 • Mieszkanie Plus Oława (144 mieszkań, etap wyłaniania wykonawcy)
 • Mieszkanie Plus Zgorzelec (221 mieszkań, do końca roku 2020 mają być ogłoszone przetargi na wybór wykonawców)
 • Mieszkanie Plus Witnica (77 mieszkań przy ul. Poprzecznej, na etapie wyłaniania biura projektowego)
 • Mieszkanie Plus Skawina (140 mieszkań przy ul. Torowej, harmonogram inwestycji w trakcie aktualizacji)
 • Mieszkanie Plus Łódź (160 mieszkań przy ul. Pabianickiej, rozpoczęcie tej inwestycji uwarunkowane jest wcześniejszą realizacją układu drogowego)
 • Mieszkanie Plus Jedlin Zdrój (42 mieszkania w rejonie ul. Andersa, nie ruszyło jeszcze projektowanie tej inwestycji)
 • Mieszkanie Plus Wrocław (450 mieszkań przy ul. Kolejowej, planowany termin rozpoczęcia budowy to I kwartał 2021)
 • Mieszkanie Plus Wrocław (1300 mieszkań pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską, trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę)
 • Mieszkanie Plus Warszawa (485 mieszkań przy ul. Ratuszowej, budowa ruszy w I kw. 2022)
 • Mieszkanie Plus Nakło nad Notecią (190 mieszkań w rejonie ulicy Mroteckiej, opracowywanie dokumentacji projektowej)
 • Mieszkanie Plus Warszawa Białołęka (1100 mieszkań u zbiegu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, termin rozpoczęcia budowy wciąż nieznany)
 • Nowe Jeziorki (2700 mieszkań przy ul. Karczunkowskiej na granicy Warszawy i gminy Lesznowola, projekt jest na etapie uzgodnień z samorządem, brak wiążącego harmonogramu)

W sumie 7418 mieszkań w planowanych inwestycjach.

Gdzie powstają inwestycje? Bank ziemi programu Mieszkanie Plus

Inwestycje w ramach Programu Mieszkanie Plus powstają na gruntach przekazywanych przez gminy oraz na nieruchomościach, którymi dysponuje Krajowy Zasób Nieruchomości. Zgodnie z procedowaną w parlamencie nowelizacją KZN także będzie prowadził działalność inwestycyjną. Rząd w 2019 roku zdecydował o powiększeniu zasobów KZN o grunty należące do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dotychczas ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wymieniała starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu, Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego, jako podmioty przekazujące swoje grunty do banku KZN. 

BGK Nieruchomości dysponuje prawie 200 ha wytypowanych gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Szacuje się, że może na nich powstać łącznie około 15 tys. mieszkań w 57 gminach.

Założenia projektowe i standard mieszkań

O projektach na poszczególne inwestycje w ramach Programu Mieszkanie Plus decydowały przede wszystkim  konkursy. Z założenia miały to być realizacje szybkie i tanie, ale zachowujące pewien minimalny standard. Projekty miały uwzględniać częściową lub pełną prefabrykację lub rozwiązania w inny sposób usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność robót budowlanych. Ponadto preferowane były rozwiązania, które w sposób zdecydowany miały obniżyć koszty budowy.

Program Mieszkanie Plus przewiduje dwie opcje wykończenia mieszkań:

 • w standardzie deweloperskim
 • mieszkania wykończone „pod klucz”

Zakres prac jest różny w poszczególnych inwestycjach.

Problemy mieszkaniowe w Polsce w statystyce

 • W Polsce może brakować nawet 3 mln mieszkań.
 • Na 1000 Polaków przypadają 363 mieszkania (w UE 435).
 • Jedna osoba zamieszkuje średnio 27,6 m2 (w UE 40 m2).
 • Około 10% Polaków zamieszkuje lokale przeludnione, niedoświetlone, w których brakuje łazienki lub przecieka dach.
 • Na początku roku 2020, przyjmując 5000 zł netto za średnią pensję Polaka, za tę kwotę (pod warunkiem, że nie je, nie przemieszcza się i nie ma wydatków na obecne mieszkanie) mógłby kupić ok. 0,5 m2 mieszkania w Warszawie i ok. 0,7-0,85 m2 w innych rejonach. 
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej