Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy

2010-12-07 15:11
Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group

Współczesne działania korporacji przemysłowych opierają się na budowaniu image’u firmy poprzez promocję wytwarzanych przez nią produktów i świadczonych usług, a także wspieraniu nowych technologii i prowadzeniu licznych badań naukowych w celu ochrony środowiska. Firma Bayer, jako producent m.in. leków, wyraża swoją dbałość o środowisko poprzez zastosowanie systemów ekologicznych w nowo budowanych obiektach. Przedstawiony budynek czterogwiazdkowego hotelu ma stać się wizytówką i zarazem odpowiedzią na założone cele.

Inwestor: Bayer Gastronomie GmbH Leverkusen, NiemcyPowierzchnia terenu: 6 ha (powierzchnia całkowita kampusu hotelowego) Powierzchnia zabudowy: 2537 m2Powierzchnia użytkowa: 1928,31 m2Powierzchnia całkowita: 3061,62 m2Kubatura: 14413,73 m3Projekt (lata): 2009–2010Realizacja: postępowanie o ostatecznej decyzji realizacji przedstawionego projektu w trakcie rozstrzygania Szacowane koszty inwestycji: 9,370 mln euro brutto (szacowany koszt wraz z kompletnym wyposażeniem wnętrza)

Wymogi inwestora

Zadaniem projektowym było opracowanie projektu czterogwiazdkowego hotelu z częścią konferencyjną i rekreacyjną (wellness, fitness), przeznaczonego dla zarządu firmy Bayer. Poprzez powiązanie obiektu z sąsiadującym centrum konferencyjnym, budynek powinien stać się uzupełnieniem funkcjonalnym kompleksu.

Lokalizacja

Nowo projektowany obiekt zaprojektowano w kampusie hotelowym Grosse Ledder w górskiej miejscowości Wermelskirchen w Niemczech, na terenie którego znajduje się 7 domów sanatoryjnych o charakterystycznej dla regionu architekturze, rozmieszczonych w przestrzeni parku rododendronów. Teren wyróżnia piękny widok na panoramę gór. Dojazd do ośrodka odbywa się z przylegającej do działki drogi lokalnej.

Panorama wjazdowa na projektowaną działkę z sąsiednim budynkiem konferencyjnym:

Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Widok zastany
Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Widok po zakończeniu

Główną ideą projektowanego hotelu było zachowanie w jak największym stopniu istniejącej natury i formy krajobrazu. Obiekt wykorzystuje naturalną topografię terenu i dopasowuje się do niego podkreślając walory otoczenia. Po analizach obszaru wyróżniono trzy główne cele wpływające na bryłę budynku:

1. Zachowanie istniejącego widoku z projektowanej działki oraz osi kompozycyjnych, jak również struktury przyrodniczej, tj. powierzchni biologicznie czynnych, zieleni wysokiej i średniej.2. Topografia terenu przełożona na rozmieszczenie funkcji projektowanego obiektu – np. właściwa lokalizacja parkingu podziemnego wykorzystująca spadek lokalnej drogi dojazdowej, pozwalająca na eliminację rampy wjazdowej, co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów budowy. 3. Odpowiednie usytuowanie hotelu względem stron świata dla uzyskania maksymalnych zysków solarnych.

Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Kroki projektowe ukazujące główną ideę – poszanowanie i ochrona zastanego krajobrazu

W wyniku przeprowadzonych analiz zaprojektowano obiekt, którego jedynym widocznym elementem z perspektywy wjazdowej jest recepcja w formie szklanego kubika o niewielkiej kubaturze oraz zielony dach hotelu, stanowiący taras widokowy. Budynek nie dominuje, nie jest elementem obcym, lecz współgra z nim i stanowi jego integralną część.

Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Widok hotelu od stron drogi wjazdowej

Budynek zorientowano wzdłuż osi wschód - zachód co umożliwia efektywne wykorzystanie zysków solarnych, a także zapewnia doskonały kontakt z naturą i krajobrazem z każdego miejsca hotelu. Po stronie północnej obiekt zagłębiono w ziemi, co pozwoliło na uzyskanie wymiernych zysków cieplnych i ograniczenie strat energii do 50%. Hotel posadowiono prostopadle do poziomic terenu, co ułatwi fundamentowanie, obniży koszty i zmniejszy problemy odwodnienia. W projekcie ważnym aspektem było ograniczenie przestrzeni nieprzepuszczalnych dla wody. Przykładem jest tymczasowy parking nadziemny i podziemny utworzony w strefie małej aktywności biologicznej, zaburzonej w wyniku wcześniejszych działań projektowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie narusza się zdrowej substancji biologicznej.

Kolektory słoneczne zaprojektowano na skarpie przed budynkiem, wykorzystując jej naturalne południowe nachylenie. Instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej została oddzielona od budynku, dzięki czemu nie wpływa na odbiór architektoniczny bryły obiektu.  

Strefy funkcjonalne budynku

Budynek został podzielony na trzy części funkcjonalne:

  • strefa pokoi vipowskich: 5 pokoi o najwyższym standardzie z prywatnymi ogrodami, z elementami zieleni we wnętrzu, zaprojektowane w taki sposób, by współgrały z otaczającą naturą, bezpośrednio połączone komunikacyjnie ze strefą konferencyjną i wellness;
  • strefą pokoi dwu- i jednoosobowych, w pobliżu których zaprojektowano przestrzenie do rozmów i spotkań;
  • strefę 2 sal konferencyjnych z możliwością ich połączenia oraz wellness. Sale konferencyjne mają mobilne ściany.

Poszczególne strefy funkcjonalne hotelu, takie jak: ogrody przy pokojach vipów, taras przy salach konferencyjnych oraz wellness i fitness, zostały rozdzielone ścianami z gabionów (kosze siatkowe wypełnione kamieniami).

Pokoje ułożono tematycznie według struktury koncernu i przeznaczenia dla określonych grup pracowników firmy Bayer. Strefa vipów zawiera motywy wystroju wnętrz nawiązujące do działalności Bayer Buisness Services, strefa pokoi jednoosobowych – Bayer Crop Science, dwuosobowe – Bayer Material Science & Education, Foyer – Technology Services oraz wellness i fitness – Bayer Health Care. Motywy oprócz funkcji ozdobnej mają również funkcję edukacyjną  oraz ugruntowują pozytywny wizerunek firmy. Na szkle foyer oraz strefy wejściowej od strony garażu zostały wypiaskowane najważniejsze postacie, które przyczyniły się do powstania oraz rozwoju firmy Bayer.

Zobacz pełny obraz: Rzut poziomu ‘’0’’ wraz ze schematem funkcjonalnym

Zobacz pełny obraz: Rzut poziomu "-1"

Wizualizacja pokoju hotelowego:

Wizualizacje foyer:

Materiały, elewacje

W projekcie zastosowano materiały regionalne (tj. drewno, łupek, szkło oraz gabiony), co obniży znacznie koszty transportu. Dodatkowo do ocieplenia obiektu oraz w jego wnętrzu wykorzystano produkty firmy Bayer, takie jak: ocieplenie poliuretanowe, makrolon do przeszkleń świetlików dachowych, ogniwa fotowoltaiczne, a także Baydur CSP oraz Baydur 60 mające zastosowanie w przemyśle meblarskim. Utworzenie fasady szklanej z systemem drewnianych, zewnętrznych żaluzji pionowych uatrakcyjniło formę architektoniczną budynku, a jednocześnie podwyższyło standard energetyczny (umożliwiło m.in. ochronę wnętrza przed przegrzewaniem). Zastosowane żaluzje są przesuwne i obrotowe, dzięki czemu użytkownicy hotelu mogą je swobodnie konfigurować według własnych potrzeb i warunków atmosferycznych. Fasada obiektu została pokryta tradycyjną okładziną z łupka.

Zobacz pełny obraz: Detal fasady

Widoki perspektywiczne:

Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Detal fasady

Wizualizacja pokoju dwuosobowego z zewnętrznymi żaluzjami

Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Zdjęcie modelu projektu

Zapotrzebowanie na energię. Koszty.

Według obliczeń wykonanych w programie PHPP, pakietu do projektowania budynków pasywnych, zastosowane rozwiązania pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie hotelu na energię grzewczą do wartości poniżej 15 [kWh/m2rok], co odpowiada standardowi budownictwa pasywnego. Porównując tę wartość z obowiązującymi standardami, okazuje się, że jest to około dziesięciokrotne mniejsze zużycie energii grzewczej. Obniża to znacznie koszty eksploatacji oraz podnosi wartość inwestycji. Przeprowadzono analizę opłacalności projektu. W Polsce od 01.01.2010 r. cena 1 kWh wynosi 0,2555 zł, co dla obiektu o powierzchni ok. 2000 m2 daje kwotę około 7600 zł rocznie. Dla porównania roczny koszt ogrzewania/chłodzenia obiektu o „tradycyjnym” standardzie energetycznym, tj. ok. 150 [kWh/m2rok] wyniesie 76 000 zł. Przy zwiększonym nakładzie inwestycji 8–16% dla uzyskania podwyższonego standardu energetycznego, zaoszczędzone środki pozwalają na szybką amortyzację dodatkowych kosztów. Obserwując ciągły wzrost cen nośników energii można przewidzieć, iż czas zwrotu dodatkowych środków pieniężnych wyniesie ok. 7–10 lat.

Wykresy

Zastosowane rozwiązania ekologiczne.

Rozwiązania ekologiczne projektu miały decydujący wpływ na usytuowanie, kształt i rozplanowanie poszczególnych funkcji w budynku. Każdy element powstał w wyniku przeprowadzanych analiz uwarunkowań geograficznych, stanu istniejącej zieleni i symulacji pod kątem kosztów budowy hotelu oraz późniejszego jego użytkowania. Projekt zakłada poszanowanie dla zastanego krajobrazu. Ważnym jego aspektem było zachowanie maksymalnej liczby drzew. Zastosowana forma pozwala na wykorzystanie istniejącej zieleni do utworzenia prywatnych ogrodów przy pokojach dla VIP-ów, pokoi jednoosobowych położonych na parterze, strefy konferencyjnej oraz wellness z fitness. Zajęta przez budynek powierzchnia jest rekompensowana poprzez utworzenie zielonego dachu o funkcji tarasu widokowego. Rozwiązanie nie tylko integruje budynek z otoczeniem, ale również poprawia jego mikroklimat oraz zabezpiecza przed przegrzewaniem. Dla podniesienia wartości ekologicznej projektowanego budynku opracowany został system recyklingu wody szarej wraz z lokalną retencją, co pozwoliło na znaczne oszczędności wody pitnej. Woda stała się również elementem małej architektury – wyeksponowano ją w strefie wejściowej oraz prywatnej hotelu, w której zaprojektowano kaskady. Wynikające z topografii terenu posadowienie garażu podziemnego pozwoliło na rezygnację z rampy wjazdowej. Wprowadzenie systemu naturalnego przewietrzania, poprzez otwarcia w konstrukcji przekrycia, usuwa nadmiar nagromadzonych w jego wnętrzu spalin oraz umożliwia eliminację wentylacji mechanicznej, stosowanej w tradycyjnych rozwiązaniach garaży zamkniętych. Poprzez świetliki dachowe do wnętrza dociera światło dzienne, co zmniejsza również koszty doświetlania komunikacji i hotelowych wnętrz.

Rozwiązania energooszczędne

Zapewniono wysoką efektywność termiczną ścian zewnętrznych budynku. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by ograniczyć straty ciepła poprzez mostki termiczne i pozwolić na pasywną optymalizację zysków z energii słonecznej. Było to możliwe dzięki zastosowaniu systemu przeszkleń z żaluzjami zewnętrznymi, które umożliwiają regulację napływu energii cieplnej do wnętrza budynku, poprzez dobór ich odpowiedniego kąta. Ponadto żaluzje po stronie południowo-zachodniej wyposażono w wertykalne pasy ogniw fotowoltaicznych. Dla uniknięcia zacieniania ogniw przez sąsiednie panele, pasy te zostały umieszczone na zewnętrznej połowie żaluzji. Brak sufitów podwieszanych daje możliwość wykorzystania masy termicznej budynku do regulacji klimatu wewnętrznego. Wybrano wysokoefektywną termoizolację oraz okna certyfikowane przez Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt. Zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją, podnoszącą komfort cieplny wewnątrz budynku, zapewniającą odpowiednią krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu i zapobiegającą nadmiernej koncentracji CO2. Pomieszczenia techniczne umiejscowiono tak, aby ograniczyć do minimum przekroje i długości kanałów wentylacyjnych. Do produkcji ciepłej wody użytkowej zastosowano system kolektorów słonecznych, zlokalizowanych na trzymetrowej skarpie przed budynkiem wraz z podziemnym buforem termicznym magazynującym ciepłą wodę użytkową.

Schematy ekologiczne:

Schemat nocnego wietrzeniaSchemat aktywnego wykorzystania energii słonecznejSchemat wykorzystania masywnej konstrukcji budynkuSchemat pasywnych zysków solarnychSchemat gospodarki wodnej

Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Solarne zapotrzebowanie na energię grzewczą – wykres z obliczeń PHPP

Od lewej: arch. Dorota Wierzchowska, arch. Marcin Zawada, arch. Kamil Wiśniewski, prof. Ludwig Rongen.

Projekt hotelu czterogwiazdkowego „Grosse Ledder” w standardzie pasywnym - Wermelskirchen, Niemcy
Autor: Makado Group Energia słoneczna wykorzystywana do przygotowania c.w.u. – wykres z obliczeń PHPP
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej