Myjnia automatyczna. Mostostal wybuduje proekologiczną myjnię dla PKP Intercity

2020-10-14 9:58
Myjnia automatyczna
Autor: PKP Intercity Wizualizacja myjni automatycznej w Warszawie

Myjnia automatyczna PKP Intercity we Wrocławiu to już druga inwestycja przewoźnika. Pierwsza powstaje w Warszawie na bocznicy Warszawa-Grochów. Obie inicjatywy mają spełniać najwyższe standardy ekologiczne. Dowiedz się więcej o proekologicznych działaniach PKP Intercity.

Spis treści

 1. Ekologiczne rozwiązania w myjni automatycznej PKP Intercity
 2. Myjnia automatyczna we Wrocławiu w liczbach
 3. Pierwsza myjnia automatyczna PKP Intercity w Warszawie
 4. Myjnie automatyczne oszczędność wody
 5. To początek inwestycji w myjnie automatyczne
 6. Tak wygląda mycie pociągów w myjni automatycznej
 7. Ekologiczne projekty PKP Intercity

Proekologiczną myjnię automatyczną we Wrocławiu wybuduje Mostostal Warszawa. 29 września 2020 została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu. Jej wartość przekracza 34 mln zł brutto.

Ekologiczne rozwiązania w myjni automatycznej PKP Intercity

Myjnia automatyczna będzie obiektem całorocznym służącym do mycia zewnętrznego pociągów. Wyposażona będzie w oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, pozwalającym na wielokrotne wykorzystywanie raz użytej wody. Inwestycja jest zaprojektowana z myślą oszczędnego zużycia wody (65% wody w obiegu zamkniętym).

Hala myjni będzie mieć długość ok. 200 metrów oraz zostanie wyposażona w portale samojezdne ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru. Na dachu pomieszczenia technicznego myjni zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynku. Hala wyposażona będzie w system zbierania deszczówki i stanowisko do zabezpieczenia taboru przed oblodzeniem.

Uruchomienie myjni automatycznej zastąpi ręczne mycie taboru, a także skróci czas mycia składów, a także wprowadzi wysoki standard utrzymania czystości pociągów. Przebudowa obiektu na myjnię całoroczną pozwoli na mycie taboru niezależnie od temperatury powietrza i warunków zewnętrznych.

Kolej, dzięki zastosowaniu wielu ekologicznych rozwiązań, doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Umowa na budowę automatycznej myjni we Wrocławiu to jeden z wielu elementów naszego wieloletniego programu inwestycyjnego, który zakłada m.in. modernizacje zapleczy technicznych w duchu rozwiązań proekologicznych. Takie inwestycje potwierdzają, że kolej to zielony transport przyszłości – mówi Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.

Myjnia automatyczna we Wrocławiu w liczbach

 • Wartość umowy: 34,18 mln zł brutto
 • Długość hali myjni: 200 m
 • Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy
 • Okres gwarancji na zastosowane materiały i urządzenia: od 36 do 60 miesięcy
 • Okres gwarancji na wydajność modułów fotowoltaicznych: 25 lat

Pierwsza myjnia automatyczna PKP Intercity w Warszawie

Przypomnijmy, że w 2019 roku PKP Intercity zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Agat S.A. na dostawę urządzenia myjącego do taboru kolejowego wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na bocznicy Warszawa-Grochów. To pierwszy etap proekologicznego przedsięwzięcia PKP Intercity. Wartość umowy wyniosła 7,4 mln zł.

PKP Intercity 30 września 2020 zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Projektowym Fraktal Marta Kupczak na zabudowę hali dla istniejącego stanowiska mycia na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów, które w połowie 2021 roku, w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Agat będzie wyposażone w urządzenia myjące i infrastrukturę towarzyszącą.

Do zadań firmy Agat należy dostawa i montaż urządzeń myjących dla stanowiska mycia taboru kolejowego, wykonanie nawierzchni peronu, uszczelnienie torowiska oraz budowa fundamentu portalu myjącego. Firma Agat zobowiązana została też do wykonania projektu wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną.

Dodatkowy zakres prac budowlanych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Fraktal obejmuje wykonanie ścian, wymianę powierzchni dachowej, ocieplenie obiektu wełną mineralną, wstawienie bram wjazdowych, wykonanie instalacji cieplnej i wentylacyjnej.

Wykonana jest już nowa nawierzchnia peronu roboczego, odwodnienie, a w trakcie wymiany są płyty uszczelnienia torowiska.

Poniżej wizualizacje inwestycji.

Myjnie automatyczne oszczędność wody

Obie inwestycje zostały zaprojektowane z myślą o oszczędnym zużyciu wody i wykorzystaniu obiegu zamkniętego. Ponadto automatyczne dozowanie zmniejszy ilość wykorzystywanych do mycia taboru środków czyszczących. Myjnie zostaną wyposażone w samojezdne portale ramowe, wykonujące mycie równocześnie wzdłuż stojącego na stanowisku pociągu. Zastosowane urządzenia będą rozpoznawać kształt pudła w celu najlepszego ustawienia szczotek i optymalnego doboru poszczególnych parametrów procesu mycia. Ponadto funkcja mycia codziennego (szybkiego) umożliwi wykonanie czyszczenia na składzie przejeżdżającym z minimalną prędkością przez stanowisko mycia. Takie rozwiązanie umożliwi optymalne wykorzystanie obiektów i zgodnie z konkretnymi potrzebami przewoźnika w zakresie utrzymania taboru. W myjniach zaplanowano również możliwość wykonania kompleksowej usługi czyszczenia wnętrza pociągu.

To początek inwestycji w myjnie automatyczne

PKP Intercity dodaje, że to dopiero dwie z zaplanowanych 7 nowoczesnych myjni automatycznych, w które zostaną wyposażone stacje postojowe w ramach wartego 7 mld zł programu inwestycyjnego przewoźnika. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach I etapu jest uwzględniony w podpisanej przez PKP Intercity Umowie o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. PKP Intercity podpisało umowę na jego realizację z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2018 roku. Wartość dofinansowania inwestycji ze środków UE wyniesie prawie 980 tys. zł.

Tak wygląda mycie pociągów w myjni automatycznej

Tak wygląda mycie Szybkiej Kolei Miejskiej w nowoczesnej i ekologicznej myjni, znajdującej się terenie na Bocznicy Kolejowej Warszawa-Wola, czyli dawnej stacji techniczno-postojowej Warszawa Szczęśliwice.

Ekologiczne projekty PKP Intercity

Nowa myjnia to nie jedyny proekologiczny projekt PKP Intercity przewidziany na najbliższe lata. W ramach programu inwestycyjnego przewoźnika do 2023 roku, obejmującego modernizację i przebudowę bocznic kolejowych, zaplanowano ponad 100 inwestycji na kwotę ponad 739,5 mln złotych. Wiele z nich uwzględnia aspekty środowiskowe i ma przynieść korzyść m.in. w postaci mniejszej emisji spalin, hałasu i substancji szkodliwych. Zielone inwestycje PKP Intercity widać też na torach. Zmodernizowane lokomotywy serii SM/SU42 oraz nowe lokomotywy SU160 posiadają silniki spełniające nowe normy emisji spalin, pociągi Pendolino, PesaDART i FLIRT3 zbudowano z ekologicznych, podlegających recyclingowi materiałów, a wyposażone w system odzyskiwania energii pociągi mogą oddawać do sieci trakcyjnej energię wytworzoną podczas hamowania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej