Energooszczędny biurowiec autorstwa Grotte Art - Projekt siedziby firmy Schindler Polska

2011-07-15 15:37
Energooszczędny biurowiec - laureat konkursu na siedzibę Schindler Polska
Autor: Grotte Art

Innowacyjne podejście do rozwiązań energooszczędnych oraz powściągliwe i eleganckie rozwiązanie formalne charakteryzują projekt energooszczędnego biurowca, który zwyciężył w konkursie na siedzibę firmy Schindler Polska. Elewacja - dwupowłokowa  ściana szklana z kominem słonecznym oraz założenie wodne służące uzdatnianiu powietrza wyróżniają projekt pracowni Grotte Art spośród 25 propozycji nadesłanych na konkurs.

– Przy definiowaniu założeń projektowych, szczególną uwagę zwróciliśmy na to, aby architektura budynku odzwierciedlała zastosowane rozwiązania ekologiczne, takie jak dwupowłokowa fasada szklana z kominem słonecznym, szczeliny wentylacyjne, masywna ścian akumulacyjna czy założenie wodne służące uzdatnianiu powietrza. Ponadto ważnym aspektem było wyeksponowanie windy będącej sztandarowym produktem firmy Schindler. Nie chcieliśmy, aby budynek kojarzył się ze standardowym obiektem biurowym, których pełen jest rejon Służewca. Stąd wziął się pomysł na bryłę o subtelnej i lekkiej formie, o materiałach kojarzących się z dobra szwajcarską architekturą, skąd wywodzi się inwestor – mówi architekt Bartłomiej Grotte.

Zobacz także: Konkurs na siedzibę Schindler Polska rozstrzygnięty

W składzie zespołu projektowego nagrodzonego projektu są również architekci: Rafał Jedliński, Konrad Waligóra, Maciej Pędzich, Maria Smigielska. Wraz z Barłomiejem Grotte tworzą oni pracownię Grotte Art. W Warszawie zrealizowano właśnie innowacyjne dźwiękoszczelne tunele na Trasie Toruńskiej zaprojektowane przez architektów z Grotte Art.

Przeczytaj również: Szklane zadaszenie nad al. Armii Krajowej 

Ideą projektu było stworzenie budynku, który swoją architekturą będzie nawiazywał do działalności firmy, jej wiodącej pozycji na rynku oraz wyrażał istotne dla firmy Schindler wartości. Autorzy postarali się by budynek godnie reprezentował firmę, podnosił jej prestiż, a jednocześnie stał się przyjaznym miejscem dla pracowników.

Siedziba firmy Schindler. Założenia projektowe

Intencją było, aby projektowany budynek zaistniał w świadomości mieszkańców Warszawy, jako obiekt dobrze wpisujący się w tkankę miejską a jednocześnie wyróżniający się innowacyjnym podejściem do rozwiązań energooszczędnych. Smukła i elegancka forma budynku, oraz nowatorskie rozwiązanie ruchomego narożnika w postaci panoramicznej windy, mają być wizytówkę firmy.

Bryła nowoprojektowanej części obiektu została tak ukształtowana, aby możliwe było wykorzystanie naturalnych sposobów ogrzewania, chłodzenia i wentylowania pomieszczeń. Ważnym aspektem było stworzenie naturalnego mikroklimatu wewnątrz obiektu. W tym celu bryła budynku uzyskała wydłużone proporcje i wąski trak oraz została usytuowana dłuższymi bokami względem kierunków północy i południa. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość wytworzenia systemu poprzecznego przepływu powietrza.

Energooszczędny biurowiec - laureat konkursu na siedzibę Schindler Polska
Autor: Grotte Art

Elewacja południowa została zaprojektowana jako dwupowłokowa ściana szklana, z wewnętrznym kanałem cyrkulacyjnym, co pozwoliło na stworzenie systemu wentylacji wyporowej. W efekcie od strony ul. Cybernetyki uzyskaliśmy atrakcyjną szklaną elewację, służącą zarazem polepszeniu warunków użytkowych i eksploatacyjnych obiektu. Elewacja północna została zaprojektowana jako masywna ściana o powierzchni betonowej, pełniąca funkcję izolatora termicznego oraz elementu akumulującego ciepłu lub chłód, w zależności od potrzeb. Na ścianie zostały zaprojektowane podłużne otwory nawietrzające o wystudiowanym rytmie.

Przy elewacji północnej, na dachu części konferencyjnej, zaprojektowano zewnętrzny zbiornik wodny. Poza rolą dekoracyjną, pełni on istotną funkcję schładzania powietrza latem. Z nad wody czerpane jest chłodne i wilgotne powietrze, które następnie wprowadzane jest do biur. Ponadto zielony dach wraz z założeniem wodnym pełni funkcję tarasu dostępnego z części biurowej i konferencyjnej. Przy wejściu głównym zaprojektowano ścianę, po której spływa woda ze zbiornika znajdującego się nad zespołem sal konferencyjnych. W ten sposób połączono aspekt użytkowy płynącej wody (schładzanie powietrza czerpanego do systemu wentylacji), z ciekawą forma przestrzenną uatrakcyjniającą rejon wejścia do budynku. W sąsiedztwie zespołu konferencyjnego, wzdłuż ul. Cybernetyki, zlokalizowano magazyny i warsztaty, które od strony ulicy zostały obsypane ziemią, a na ich dachu zaprojektowano zieleń. Elewacja adaptowanego budynku została zaprojektowana w podobnej stylistyce jak ściana od strony ul. Cybernetyki, przy czym zachowano jego konstrukcję, skalę i kubaturę. Przyjęto  założenie, w którym część adoptowana nie powinna konkurować z bryłą główną kompleksu biurowego.
Wizytówkę budynku będzie stanowić przeszklona panoramiczna winda, zlokalizowana w strefie wejściowej, wyeksponowana w narożu budynku, od strony ulic Cybernetyki i Postępu. Winda umieszczona będzie na zakończeniu dwupowłokowej ściany, która w połączeniu ze szklanymi ścianami windy nada budynkowi wyrazu lekkości i transparentności. W pobliżu windy na ostatniej kondygnacji zaprojektowano Call back Center, biuro interwencyjne, które wraz z windą iluminowane będą w kolorach logo firmy Schindler.

Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne

Kompleks biurowy siedziby firmy Schindler składać się będzie z trzech podstawowych brył, tworzących założenie architektoniczne. Bryłę główną stanowi smukły, wysoki budynek z dwupowłokową fasadą szklaną o wysokości 25 m. Mieszczą tam się pomieszczenia biurowe w układzie open-space. Drugim elementem założenia jest „cokół”, na którym posadowiono bryłę główną. W cokole przewidziano funkcję holu wejściowego, zespołu sal konferencyjnych oraz stołówki pracowniczej. Całość zakończono od strony wschodniej pomieszczeniami warsztatów i magazynów. Trzecia bryła to budynek istniejący, przewidziany do adaptacji. Na parterze zaprojektowano fitness dla pracowników oraz centrum szkoleniowe. Na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe działu personalnego i finansów. W przypadku późniejszej rozbudowy założenia biurowego przewidziano możliwość przedłużenia głównego skrzydła biurowego, na rezerwę terenu we wschodniej części działki.

Komunikacja w biurowcu

Wjazd na teren zaprojektowano od strony ul. Postępu w północno-zachodnim narożniku działki. Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów na 15 m.p., bez dostępu do wewnętrznej części założenia. Od strony dziedzińca zlokalizowano wjazd do garażu podziemnego na 50 m.p. Z garażu zapewniono dojście bezpośrednio do wind i holu głównego budynku. Na dziedzińcu wewnętrznym przewidziano parking dla 7 aut serwisowych oraz zapewniono plac manewrowy dla samochodów dostawczych i ciężarowych. Zapewniono podjazd pod główne wejście, które jest zadaszone.

Rozwiązania materiałowe w nowej siedzibie firmy Schindler Polska

Elewacja budynku od strony ul. Cybernetyki to dwupowłokowa szklana ściana, z systemem żaluzji poziomych. Pozostałe elewacje głównej bryły zostały zaprojektowane jako ściany wykończone białym betonem architektonicznym,  bez widocznego podziału szalunków. Od strony północnej zainstalowane będą pionowe nawietrzaki na pełną wysokość kondygnacji oraz kilka okien widokowych. Call back center, biuro interwencyjne, wyróżnione będzie w bryle jako szklana kostka, usytuowana w narożu, na szczycie budynku. „Cokół” budynku  częściowo będzie obsypany ziemią, a częściowo wykonany jako ściana betonowa, podobna do tej, z której wykonana będzie bryła główna. Dach cokołu stanowić będzie założenie wodne oraz zielony taras rekreacyjny. W rejonie wejścia, na zakończeniu złożenia wodnego zaprojektowano ścianę, po której spływa woda. Adaptowany budynek biurowy posiadał będzie szklaną elewację ze stelażem poziomych żaluzji, wpisaną w masywną ramę żelbetową, będącą pierwotną strukturą obiektu. Dach budynku zaprojektowano jako zielony. Nawierzchnia parkingu dla klientów wykonana będzie z polipropylenowej kratki eko-raster.

Rozwiązania energooszczędne: szklana ściana jak kolektor a żelbetowa jak akumulator 

Zamysłem autorów przy projektowaniu budynku energooszczędnego było nie tyle spełnienie bilansów czy wskaźników dotyczących obiektów pasywnych, co stworzenie budynku, który dawałby kompleksowe rozwiązanie w zakresie wyzwań związanych z eksploatacją, zużyciem energii oraz mikroklimatem pracy. W ten sposób zaprojektowano budynek „zrównoważony”, adekwatny dla firmy, która troszczy się o pracownika, klienta oraz środowisko naturalne. Ze względu na zastosowane systemy ogrzewania, chłodzenia i wentylowania, obiekt został podzielony na 3 różne strefy.
Pierwsza z nich znajduje się w nowoprojektowanej, głównej bryle budynku, w której od strony południowej zastosowano dwupowłokową ścianę szklaną. Struktura ta w sensie energetycznym jest pasywnym kolektorem ciepła słonecznego. W lecie jednak powoduje zagrożenie przegrzewania się wnętrza. W celu uniknięcia tego niekorzystnego zjawiska, szklany bufor wyposażono w system elementów zacieniających. Od strony północnej zaprojektowano masywną, warstwową ścianę żelbetową, pełniącą funkcję termoizolacyjną oraz akumulacyjną ciepła bądź chłodu. Pozostałe ściany: wschodnia i zachodnia, zostały zaprojektowano jako pełne, o wysokich parametrach izolacji termicznej. Latem chłodne i wilgotne powietrze czerpane jest z nad zbiornika z płynącą wodą, który usytuowany jest przed północną elewacją. Powietrze jest następnie rozprowadzane na poszczególne kondygnacje, skąd przy pomocy wentylacji wyporowej wyciągane jest kominem słonecznym, który stanowi dwupowłokowa ściana szklana. Dzięki czerpaniu powietrza z nad płynącej wody, oprócz chłodu, mamy zapewniony odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach biurowych. Zimą, dwupowłokowa elewacja służy jako pasywny kolektor ciepła słonecznego, które rozprowadzane jest do pomieszczeń biurowy. W pozostałych ścianach budynku zaprojektowano niewielką liczbę otworów okiennych, dzięki czemu całość przegrody osiąga wysokie parametry  izolacji termicznej. W dwóch naprzeciwległych ścianach, północnej i południowej, zaprojektowano specjalne otwory nawietrzające, służące nocnemu przewietrzaniu budynku w lecie. Przyjęcie koncepcji „cross ventilation” zaowocowało  zaprojektowaniem wąskiego traktu o układzie otwartej powierzchni biurowej.

Energooszczędny biurowiec - laureat konkursu na siedzibę Schindler Polska
Autor: Grotte Art Schemat działania instalacji podczas lata i zimy

Strefa o odmiennym systemie wentylacji, ogrzewania i chłodzenia to strefa wejściowa, sal konferencyjnych, stołówki pracowniczej i pomieszczeń do nich przyległych. Ze względu na konieczność zastosowania w tych pomieszczeniach systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zdecydowano się, nie tyle na szukanie alternatywy dla tych systemów, co starano się maksymalnie obniżyć koszty związane z ich użytkowaniem. Pomieszczenia te zostały częściowo obniżone względem poziomu terenu, a ich elewacje częściowo przysypano ziemią. Dzięki użyciu ziemi jako izolatora termicznego, nakłady na eksploatację będą znacznie mniejsze niż w budynku tradycyjnym. Ponadto w okresie letnim dach sal konferencyjnych stanowi założenie wodne, które dodatkowo schładza pomieszczenia od góry.

Grotte Art
Autor: Grotte Art Schemat instalacji w budynku adaptowanym

Adaptowana bryła budynku to obiekt dwukondygnacyjny, o zastanym układzie konstrukcyjnym, usytuowany dłuższymi bokami względem kierunków świata wschód-zachód. W związku z tym nie było możliwości zastosowania takich systemów jak w pozostałej części założenia biurowego. Zdecydowano, że budynek będzie wentylowany i klimatyzowany mechanicznie, lecz podobnie jak w części konferencyjnej postanowiono obniżyć koszty związane z wydatkami energetycznymi. Na elewacji wschodniej i zachodniej zastosowano system ruchomych żaluzji, które uruchamiane są odpowiednio do nasłonecznienia i nagrzewania się budynku w danej chwili. Latem tworzą barierę energetyczną chroniącą przed nagrzewaniem, natomiast zimą pozwalają słońcu dogrzać pomieszczenia. Powietrze do wentylacji czerpane jest z dwóch różnych miejsc, zależnie od pory roku. Latem pobierane jest z nad zbiornika z płynącą wodą, podobnie jak w budynku głównym, natomiast zimą z czerpni terenowej, a następnie przeprowadzane przez gruntowy wymiennik ciepła w celu podgrzania powietrza. Ponadto energia z wyrzucanego powietrza jest wykorzystywana poprzez system rekuperacji.

W całym założeniu biurowym przewiduje się zastosowanie, kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia o niskim poborze energii, ze źródłem światła typu LED. Jednakże ze względu na ograniczony budżet zamawiającego, tego typu rozwiązania mogą być wdrażane w okresie późniejszym, w trakcie użytkowania budynku.
Wszystkie zastosowane rozwiązania mają na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu oraz polepszenie jakości i komfortu pracy przebywających w budynku osób. Założenie wodne oraz zielone tarasy rekreacyjne oprócz swojej funkcji schładzania powietrza w dużym stopniu uatrakcyjniają budynek i jego otoczenie. Dzięki temu uzyskaliśmy budynek „zrównoważony”, który oprócz aspektów energooszczędności, dba o środowisko naturalne i środowisko pracy. Spełnione zostały wytyczne związane z uzyskaniem takich certyfikatów jak BREEAM, LEED czy „Minergie-P”

Koszty budowy i eksploatacji biurowca

Szacunkowa kwota netto planowanego kosztu wykonania budynku – 9 600 000 zł. Szacuje się, że dzięki zastosowanym systemom  koszty eksploatacji będą zmniejszone o około 45% względem budynków ze standardowymi rozwiązaniami.

Energooszczędny biurowiec autorstwa Grotte Art Projekt siedziby firmy Schindler Polska
Autor: Grotte Art
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej