Co dalej z Parkiem Światła na warszawskiej Skrze?

2008-04-28 15:08
park światła
Autor: brak danych

Firma Global Partners Investment Fund oraz warszawski klub sportowy RKS SKRA - wieczyści użytkownicy ponad 20-hektarowego terenu, opracowali dwie możliwości zagospodarowania dawnych terenów Skry. Opcja A zakłada wyższą zabudowę z maksymalnie 55 kondygnacjami, natomiast opcja B zabudowę niższą o średniej wysokości 9 kondygnacji. Jednak, jak informuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, opracowanie tego inwestora nie jest zgodne z projektem planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Współpraca miedzy RKS SKRA a Global Partners Investment Fund została nawiązana w 2006 roku, kiedy inwestor zakupił prawo użytkowania wieczystego do 12 hektarów położonych na rogu ulicy Wawelskiej oraz ulicy Żwirki i Wigury. Oba podmioty opracowały koncepcję rewitalizacji tego terenu. W ramach inwestycji miałoby zostać udostępnione zaplecze sportowe, kulturowe oraz rekreacyjne (ok. 90% wykorzystanej powierzchni). Zaprojektowano również obiekty biurowo-hotelowe oraz mieszkaniowe, które stanowiłyby 9,3% w ramach koncepcji A lub 11% w ramach koncepcji B.

KONCEPCJA "A"

 

 

KONCEPCJA "B"

 

 

Jednak, zgodnie z opinią wydaną przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, koncepcja nie jest zgodna z dwoma podstawowymi dokumentami mającymi wpływ na realizację przyszłych inwestycji na tym terenie: projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Jak informuje Biuro: "Projekt planu Pola Mokotowskiego dla obszarów położonych na dawnych terenach Skry przewiduje funkcję sportowo-rekreacyjną, zieleni urządzonej oraz funkcję towarzyszącą, uzupełniającą w obiektach sportowych. Określa ponadto maksymalną wysokość zabudowy na 12 metrów". Dokument był wyłożony do publicznego wglądu od 21 grudnia 2007 roku do 25 stycznia 2008 roku, a uwagi złożone w tych dniach zostały rozpatrzone zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lutego 2008 roku. Plan zagospodarowania tego terenu znajduje się aktualnie na etapie przygotowywania do uchwalenia.

Firma GPIF złożyła wniosek o wyłączenie z planu 20 hektarów w celu uzgodnienia z miastem takiego sposobu zagospodarowania, który pozwoliłby na realizację projektów inwestora. Jak podaje inwestor, projekt jest warty rozważenia, bowiem wpływy z budowy komercyjnej pozwoliłyby na sfinansowanie budowy nowoczesnego, wielofunkcyjnego stadionu lekkoatletycznego na 15 tys. miejsc, boiska rozgrzewkowego, a także budowy Muzeum Matki Ziemi, Muzeum Sportu, Aquaparku oraz amfiteatru na 500 miejsc. Cały kompleks byłby otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich warszawiaków. Nastąpiłoby także powiększenie o 12 hektarów parku im. Józefa Piłsudskiego sąsiadującego z terenami GPIF oraz RKS SKRA. 

kwiecień 2008

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej