Centrum Dystrybucyjne Dębica

2007-05-25 17:17

Uroczyste otwarcie nowego Centrum Dystrybucyjnego T.C. Dębica SA zaplanowano na 23 października. Inwestorem i głównym wykonawcą obiektu jest Firma Budowlano-Handlowa "Skalski". Wartość przedsięwzięcia wyniosła 13,5 mln USD. Obiekt został zgłoszony do konkursu Budowa Roku 2001.

Konstrukcja

Centrum Dystrybucyjne Dębicy to hala magazynowa o wymiarach 150 m x 200 m i wysokości 9 m w świetle, przeznaczona do składowania i dystrbucji opon. Wykonana jest w systemie Astron, w konstrukcji stalowej z lekkimi ściankami osłonowymi. Bramy hali, wyposażone w doki firmy Butzbach i przystosowane do gabarytów samochodów ciężarowych, znajdują się po obu stronach budynku.
W budynku technicznym przyległym do głównej hali zaplanowano zespół pomieszczeń zaplecza technicznego, agregat prądotwórczy 500 kVA jako rezerwowe źródło zasilania dla obiektu oraz system pomp systemu tryskaczowego.
Budynek biurowy ma dwie kondygnacje i połączony jest z halą magazynową od strony południowej. Elewacja frotowa została wykonana z płyt alucobond. Biurowiec wyposażony jest w instalację wod.-kan., elektryczną oraz sieć strukturalną wysokiej klasy. Drogi i parkingi wewnętrzne wykonane są z kostki wibroprasowanej o ciężkiej podbudowie z płyty betonowej grubości 20 cm. Powstałe w trakcie realizacji inwestycji masy ziemi zostały rozplantowane i ukształtowano z nich skarpy wokół obiektu. Natomiast 4000 m3 gruzu powstałego z wyburzenia fundamentów i komina poprzedniej inwestycji, po rozkruszeniu wykorzystano jako podbudowę posadzki hali.

Instalacje

 
Z uwagi na rodzaj składowanych towarów (opony) oraz możliwość poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego w razie pożaru, inwestor wykonał system instalacji przeciwpożarowej spełniający zaostrzone wymagania amerykańskiej normy NFPA. System składa się z 4000 zraszaczy (typ EFSR), zasilanych przez instalację rur długości około 22 km. Jako podstawowe zasilanie w wodę dla w/w instalacji, wykonano naziemny zbiornik stalowy poj. 1570 m3. Integralną częścią systemu p.poż. jest 800 m2 powierzchni czynnej klap dymowych oraz pierścień hydrantów zewnętrznych z podwójnym zasilaniem w wodę.
Całość osprzętu elektrycznego oraz 360 opraw zawieszonych na hali są w II klasie izolacyjności, co zapewnia pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwiskrowe.

Sieć kanalizacji deszczowej wykonano w taki sposób, aby wody opadowe spływające z dróg, parkingów i placów manewrowych były, przed ich odpływem do odbiornika (rowu), oczyszczone z zawiesin i substancji ropopochodnych w 4 separatorach lamelowych UNICON System z osadnikami.
Dodatkowo, na długości 600 m, wykonano udrożnienie rowu. Odprowadzenie ścieków z pomieszczeń technologicznych odbywa się przez studzienkę neutralizacyjną, zaprojektowaną specjalnie dla celów utylizacji odpadów kwasopochodnych. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska, inwestor opracował program postępowania z odpadami niebezpiecznymi, które mogą powstać w trakcie użytkowania obiektu, ze wskazaniem sposobu ich składowania i utylizacji.

 Lokalizacja: Tarnów, ul. Szklana 31
Inwestor: "MS" sp. z o.o.,
Generalny wykonawca: Firma Budowlano-Handlowa "Skalski"
Wartość inwestycji: 13.500.000 USD
Użytkownik: T.C. Dębica S.A.
Projektant: IMB Atelier - Marek Borkowski, Arkadiusz Koliński
Termin realizacji: październik 2000 - wrzesień 2001 

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej