400 mln euro dla gazoportu

2007-05-21 15:08
Terminal - projekt
Autor: brak danych

Pomysł budowy terminalu do przeładunku gazu skroplonego powstał kilka lat temu. W ostatnim czasie toczyła się wielka batalia o lokalizację gazoportu. Zarówno Świnoujście jak i Gdańsk starały się o tą najbardziej prestiżową inwestycję. Pod koniec 2006 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podjęło decyzję. Gazoport powstanie w Świnoujściu.

Gaz ziemny jest alternatywnym do ciekłych paliw ropopochodnych źródłem energii, przy spalaniu którego występuje znacząco niższa emisja zanieczyszczeń. Powodów, dla których terminal gazu skroplonego powinien powstać w Polsce jest kilka. Ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Polski. Poza tym obserwujemy duży wzrost światowego i krajowego zapotrzebowania na paliwa. Również perturbacje gazowe na linii Rosja - Ukraina w dużym stopniu zadecydowały o stworzeniu terminalu gazowego.
O budowę terminalu do przeładunku gazu skroplonego walczyły dwa porty: Gdańsk i Świnoujście. Decyzję o tym, gdzie będzie zlokalizowany gazoport podjął inwestor - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Budowa terminalu LNG w Świnoujściu jest bardzo dużą szansą dla miasta oraz dla całego Pomorza Zachodniego. Terminal pozwoli na stworzenie wielu miejsc pracy. Lokalizacja gazoportu w tym mieście jest najbardziej optymalna. Mógłby on obsługiwać duże gazowce. Droga morska do tego portu jest najkrótsza w porównaniu z innymi polskimi portami. Terminal powstałby w porcie zewnętrznym nie powodując utrudnień nawigacyjnych i nie zakłócając działalności portu handlowego w Świnoujściu a także ruchu statków na torze wodnym. Część lądowa terminalu powstanie na terenie, na którym plan zagospodarowania przestrzennego Świnoujścia dopuszcza przeładunek i składowanie paliw oraz gazu. W regionie są także najwięksi odbiorcy gazu. Poza tym w przypadku Świnoujścia istniej możliwość reeksportu gazu. Pozostaje także kwestia bezpieczeństwa - ważne jest aby oddzielić od siebie przeładunki ropy i gazu. A w Gdańsku już jest terminal paliw. Decyzję o lokalizacji gazoportu podjęto na podstawie studium wykonalności inwestycji, które powstało w specjalistycznych firmach kosztem 6 mln zł.

 Szkic obszaru, na którym powstanie terminal LNG

Terminal do przeładunku gazu skroplonego powstanie na 35 hektarch, na wschód od falochronu. Teren do tej pory nie był zagospodarowany i traktowany jest jako rezerwa na potrzeby portu. Przemysłowy charakter tego terenu został uwzględniony w planach zagospodarowania przestrzennego miasta. Dopuszcza przeładunek i składowanie paliw oraz gazu. Został też opracowany wstępny projekt terminalu gazowego. W Świnoujściu może powstać zewnętrzny port do przeładunków skroplonego gazu.
Na południe od miejsca przeładunku planuje się stworzenie zaplecza pod magazynowanie i ekspedycję LNG. Bezpośrednio przy tym terenie istnieje rozbudowany system bocznic kolejowych wzdłuż nabrzeży i placów składowych łączący się torem dojazdowym ze stacją kolejowo - towarową - Świnoujście. W trakcie przygotowania są prace koncepcyjno-projektowe związane z rozbudową i poprawą dostępu drogowego do portu co nie pozostanie bez znaczenia na dogodne skomunikowanie terenu pod magazynowanie LNG z głównymi drogami kołowymi w głąb kraju.
Koszt budowy terminalu to 400 - 600 mln zł. Rząd umieścił inwestycję w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko". Być może przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji rozpocznie się pod koniec 2008 roku i potrwa około czterech lat.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej