Żuławy będą kiedyś bezpieczne

2009-12-14 12:09
Uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do końca roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)
Autor: RZGW w Gdańsku Uroczyste podpisanie "Porozumienia w sprawie realizacji Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do końca roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)"

Przebudowa 46 km koryt rzek i kanałów, przebudowa lub odbudowa 88 km wałów przeciwpowodziowych i 25 pompowni, odbudowa 30 ostróg, a także m.in. stworzenie systemu monitoringu ryzyka powodzi - to I etap realizacji tak zwanego "Programu Żuławskiego – 2030".

W Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie "Porozumienia w sprawie realizacji Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do końca roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)". Dokument podpisali Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Lech Karwowski - prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego i jego zastępca - Mieczysław Struk, Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wicemarszałek tego województwa - Grzegorz Nowaczyk.

Podpisano również umowę na realizację I Etapu Programu pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Prezydentem Miasta Gdańska, Powiatem Gdańskim i Gminą Miasta Elbląg.

Głównym celem Programu jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław. Jego realizacja pozwoli m.in. na wzrost bezpieczeństwa i poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie szansy zrównoważonego rozwoju celów komplementarnych oraz na poprawę struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej. Przyczyni się także do wzrostu świadomości społeczności lokalnych w problematyce powodziowej.

Jednym z ważniejszych celów Programu będzie wdrożenie Dyrektywy Powodziowej na obszarze Żuław.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej