Zmiany w Krajowej Izbie Budownictwa

2004-09-14 13:25

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i postanowieniem Sądu z dnia 17 sierpnia br. Krajowa Izba Budownictwa uległa przekształceniu w związek pracodawców pod nazwą Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Prezesem PZPB jest Marek Michałowski, dotychczasowy prezes KIB, wiceprezesami - Krzysztof Dmitrowski, Edward Szwarc i Andrzej Ubertowski.

Najważniejsze kierunki działalności Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa na kadencję 2004 - 2008 to:

  • uczestnictwo Związku w procesie przygotowania firm do funkcjonowania w zintegrowanej Europie oraz ochrona interesów eksporterów świadczących usługi budowlane na rynkach europejskich,
  • promowanie i dbanie o interesy członków Związku w kraju i poza jego granicami, a w szczególności reprezentowanie polskich pracodawców budowlanych w Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC),
  • współuczestnictwo Związku w procesie tworzenia polityki budowlanej państwa w sferze prawnej, finansowej i edukacyjnej.

Związek będzie kontynuował przedsięwzięcia Krajowej Izby Budownictwa, w tym m.in. Certyfikat Dewelopera.
PZPB będzie uczestniczył w nowych Projektach Programu Leonardo da Vinci, zajmie się też organizacją szkoleń dla kadry kierowniczej firm budowlanych. Będzie także kontynuował działalność wydawniczą Izby.

Walne Zgromadzenie wyraziło wolę pełnej integracji organizacji pracodawców i ustanowienia jednolitej silnej organizacji pracodawców budownictwa. Aktualnie trwają rozmowy w ramach Grupy Inicjatywnej w sprawie powołania nowej, zintegrowanej organizacji pracodawców budownictwa.

Krajowa Izba Budownictwa powstała w 1995 roku w wyniku przekształcenia powołanej w 1992 roku Izby Gospodarczej Eksporterów Budownictwa i Usług Technicznych. Bezpośrednią tego przyczyną były zachodzące w kraju istotne przemiany gospodarcze, które stworzyły potrzebę wypracowania nowej strategii ze szczególnym uwzględnieniem roli budownictwa. W tym okresie uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących rynku wewnętrznego, gdzie dość szybko dokonana została prywatyzacja sektora budowlanego. Zmiana struktury rynku wewnętrznego miała zasadnicze znaczenie na ukształtowanie profilu dalszej działalności Krajowej Izby Budownictwa. Już w tym okresie Izba podejmowała kroki na rzecz integracji samorządu budowlanego.Uzasadniając decyzję o przekształceniu Krajowej Izby Budownictwa w Polski Związek Pracodawców Budownictwa uczestnicy Walnego Zgromadzenia uznali, że obecna sytuacja gospodarcza związana z wejściem Polski do Unii Europejskiej stwarza potrzebę dokonania modyfikacji profilu działalności Izby.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej