Ziemia z rządowych agencji pod tanie budownictwo mieszkaniowe

2007-10-18 16:38

17 października premier Jarosław Kaczyński i minister budownictwa Mirosław Barszcz przedstawili w Elblągu rządowy program taniego budownictwa mieszkaniowego. 30 tys. ha gruntów państwowych w okolicach miast trzeba przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe - taką propozycję zakłada projekt rządowego programu mieszkaniowego.

Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że między innymi dzięki wprowadzanym przez rząd zmianom prawnym w tym roku w Polsce zostanie wybudowanych dwukrotnie więcej mieszkań niż w roku 2005. Prezes Rady Ministrów wspólnie z ministrem budownictwa Mirosławem Barszczem zaprezentował rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego dla mniej zamożnej części społeczeństwa. Zgodnie z nim państwo przekaże pod budownictwo mieszkaniowe ok. 20-30 tys. ha gruntów znajdujących się obecnie w rękach agencji i agend rządowych, w tym Agencji Nieruchomości Rolnych.

- Chodzi o to, żeby w Polsce powstawały mieszkania dla przeciętnych ludzi, także tych zarabiających średnio i mniej niż średnio - powiedział szef rządu. W opinii premiera w ciągu ostatnich 18-20 lat nie było ze strony państwa pomocy dla tego rodzaju budownictwa. - Chcemy to zmienić - podkreślił prezes Rady Ministrów. Omawiając główne założenia programu Jarosław Kaczyński dodał, że rozważana jest możliwość sfinansowania części opłat za mieszkania z funduszy socjalnych. Opłaty za 50-60-metrowe mieszkanie, według proponowanych zmian, miałyby się zamknąć w kwocie 700-750 zł.

Minister Budownictwa zaznaczył, że to brak gruntów jest dzisiaj jedną z głównych przyczyn wysokich cen mieszkań. Dlatego też jednym z najważniejszych punktów programu jest przeznaczenie ziemi na ich budowę.

Założenia nowego programu budownictwa społecznego

Rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego przewiduje preferencje dla mieszkań budowanych pod wynajem w ramach tzw. leasingu mieszkaniowego. Po kilku latach leasing mógłby być przekształcany w prawo własności. W nowej ustawie przewidziane są rozwiązania, które mają umożliwić korzystanie z mieszkania za czynsz wynoszący ok. 700 zł miesięcznie. Osoby najmniej zamożne miałyby możliwość uzyskania dodatkowych dopłat do czynszów. Realizację programu zabezpieczą grunty należące do Skarbu Państwa, których znaczna część zostanie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.

Projekt ustawy zakłada również, że wojewodowie będą mogli tworzyć regionalne agencje budownictwa społecznego (ABS) działające jako spółki prawa handlowego. Do ABS-ów wnoszone byłyby w formie aportu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. ABS-y uzyskałyby - podobnie jak dziś gminy - dostęp do preferencyjnych kredytów na zbrojenie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Przyjęte w ustawie regulacje pozwalałyby wykupywać mieszkania także obecnym lokatorom TBS. Istniejące stosunki najmu przekształcałyby się w stosunek najmu z prawem wykupu.

Ostatnie dwa lata były okresem bardzo szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w 2006 r. wyniosła 160,5 tys. i była o 35% wyższa od analogicznej wielkości w 2005 r. W pierwszej połowie 2007 r. wydano pozwolenia na realizację 109,8 tys. mieszkań, tj. o 56% więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Jedną z dwóch głównych barier w rozwoju budownictwa nadal pozostaje jednak brak terenów pod budownictwo.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej