Zielone światło dla Południowej Obwodnicy Warszawy

2010-07-02 12:25
Obwodnica Warszawy
Autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

1 lipca br. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa do węzła Lotnisko. Trasa ta stanowi zachodni odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy. Decyzję poprzedziły trzy oceny oddziaływania na środowisko. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwolenie ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że do prac można przystąpić od razu.

- Będzie to jedna z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce. W Warszawie usprawni komunikację pomiędzy dzielnicami miasta oraz zapewni spójność dróg w stolicy z siecią dróg krajowych, w tym z autostradą A2 – mówi Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.

- Ta decyzja umożliwi rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka obwodnicy okołowarszawskiej, tak ważnej dla mieszkańców Warszawy ale i użytkowników dróg dojeżdżających do Warszawy z południowej i południowo-zachodniej Polski. Trasa ta ułatwi także powiązanie południowych wylotów dróg krajowych z lotniskiem – dodaje Elżbieta Brenda, dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA.

Zaprojektowany odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 10,5 km będzie się zaczynać tuż za węzłem „Konotopa", położonym niedaleko Piastowa na końcu zachodniego wlotu autostrady A2 do Warszawy, a kończyć się będzie przed węzłem „Lotnisko", zlokalizowanym na granicy Dawid i Ursynowa - Krasnowoli, na przecięciu trasy POW z poprzeczną trasą ekspresową nr S-79. Planowana inwestycja na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Lotnisko" jest zlokalizowana w zachodniej części zarezerwowanego w planach zagospodarowana przestrzennego korytarza dla przebiegu autostrady A2.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę: tunelu kolejowego, 10 wiaduktów w ciągu drogi głównej, 3 wiaduktów w ciągu łącznic, 7 przejść poprzecznych nad lub pod drogą, 2 kładki dla pieszych. Dostępność do drogi będzie możliwa tylko poprzez węzły: Al. Jerozolimskie", Opacz, Al. Krakowska.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Bilfinger Berger Polska SA, PRM Mosty-Łódź S.A., PUT Intercor Sp. z o.o. Wartości inwestycji wynosi 908 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2012 r. (z zapewnieniem przejezdności na maj 2012 r.).

Zgodnie z założeniami Inżyniera Ruchu, w miejscach, gdzie prowadzone będą roboty na istniejących drogach, kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Informacje o utrudnieniach będą podawane na bieżąco, na stronie internetowej kontraktu prowadzonej przez nadzór inwestorski, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Najważniejsze informacje o inwestycji:
• długość: 10,444 km
• przekrój: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu
• prędkość projektowa: 100 km/h
• kategoria ruchu: KR6
• ilość węzłów: 3 (w. Al. Jerozolimskie, w. Opacz, w. Al. Krakowska)
• zajętość terenu: 177,9 ha
• ilość działek: 1045 szt.
• ekrany akustyczne o łącznej długości: 17,9 km
• wartość robót: 908 010 932,17 zł

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej