Zapraszamy na III Konferencję Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych. [Nasz patronat]

2024-01-24 12:00
 II Konferencja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych
Autor: sitp.poznan.pl Zdjęcie z II Konferencji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2024 r. odbędzie się III Konferencja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych, której głównym tematem będą "Odstępstwa od przepisów i ocena ryzyka w inżynierii pożarowej". Wydarzenie to gromadzić będzie ekspertów z zakresu inżynierii pożarowej, przedstawicieli branży budowlanej oraz biegłych sądowych. Muratorplus.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Spis treści

 1. Program konferencji
 2. Rejestracja na wydarzenie

Wydarzenie to skierowane jest do projektantów, wykonawców, konstruktorów, architektów, strażaków PSP, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, pracowników naukowych, ubezpieczycieli oraz firm. 

Organizatorami wydarzenia są:

 • Towarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski
 • Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej
 • Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej

Partnerami Strategicznymi wydarzenia są Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA oraz Grupa MTP.

Konferencja odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 w Poznań Congress Center, sali 1G przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu.

 III Konferencja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych
Autor: sitp.poznan.pl

Temat konferencji: 

Odstępstwa od przepisów i ocena ryzyka w inżynierii pożarowej

Program konferencji

Dzień I, 31 stycznia 2024 r., godz. 11:00 – 16:00

 1. Odstępstwa, procedury, ekspertyzy techniczne – bryg. mgr inż. Karol Mojski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 2. Aby konstrukcja zachowała nośność przez określony czas – prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska
 3. Rozwiązania zamienne w budynkach zabytkowych – mgr inż. Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 4. Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego – rola projektanta i rzeczoznawcy – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 5. Nietypowe rozwiązania przeciwpożarowych zamknięć otworów: zastosowane w obiektach budowlanych – dr inż. Zenon Małkowski, ekspert techniczny – Małkowski–Martech S.A
 6. Analiza pracy konstrukcji w pożarze jako element ekspertyzy technicznej – mgr inż. Wojciech Szymkuć, dr inż. Michał Malendowski, Politechnika Poznańska
 7. Inżynieria pożarowa betonowych obiektów prefabrykowanych – dr inż. Szymon Wojciechowski
 8. Odstępstwa od projektu budowlanego. Rodzaje odstępstw oraz przykłady nieprawidłowości w ich kwalifikacji – mgr inż. Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, mgr Anna Zakrzyńska, kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania

Dzień II, 1 lutego 2024 r. godz. 11.00 - 16.00

 1. Symulacje pożarów jako narzędzie inżynierii pożarowej – możliwości, ograniczenia i wyzwania – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB
 2. Ocena ryzyka w inżynierii pożarowej – st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 3. Zagadnienia dotyczące formalizacji i oceny ryzyka: aktywne systemy ppoż. w projektach inwestycyjnych – mgr inż. Tomasz Wiśniewski, biegły sądowy w dziedzinie pożarnictwa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, mgr inż. Jan Miodek, biegły z zakresu analityki dowodowej w zakresie techniczno-prawnym procesów inwestycyjnych
 4. Zastosowanie monitoringu rozproszonego opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o system wizualizacji ELVIS – mgr inż. Maciej Nowacki – TM TECHNOLOGIE sp. z o.o.
 5. Instalacja fotowoltaiczna – nowe ryzyko dla budynku? – mgr inż. Monika Hyjek, SITP
 6. Budynki użyteczności publicznej o konstrukcji szkieletowej drewnianej, a ich bezpieczeństwo pożarowe – mgr inż. Marcin Paczyński – STEICO CEE Sp. z o.o.
 7. Instalacja sygnalizacji pożarowej i integracja urządzeń przeciwpożarowych jako rozwiązania zamienne – wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów – mgr inż. Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP

Rejestracja na wydarzenie

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy dokonać zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny, który znajduje się na tutaj (na samym dole strony). 

Warunkiem uczestnictwa poza wypełnieniem formularza jest dokonanie opłaty za udział w konferencji.

Koszt uczestnictwa w konferencji:

 • 246 zł – członkowie SITP O/Wlkp, strażacy PSP z terenu woj. Wielkopolskiego oraz studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej
 • 307,50 zł – pozostali członkowie SITP i strażacy PSP oraz członkowie Stowarzyszenia DAFA
 • 366 zł – inni uczestnicy

Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny bilet na targi BUDMA 2024.

Więcej informacji na temat wydarzenia: https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma-2024/

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej