Zagospodarowanie terenu ZPC Ursus ze szkodą dla przedsiębiorców?

2011-08-02 14:45
Zagospodarowanie terenu wg. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ursusa
Autor: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ursusa

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, wystosował list do Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta Warszawy, w którym zgłosił szereg wątpliwości w związku z procesem uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego ZPC Ursus. Zdaniem Marszałka, zagospodarowanie terenu przedstawione w dokumencie, ogranicza m.in. prawa własności przedsiębiorców działających na tym obszarze.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa jeszcze w październiku 2010 r., złożyło wniosek do Urzędu m.st. Warszawy, o zmianę Studium Zagospodarowania Przestrzennego w części dotyczącej dawnych terenów po ZPC Ursus.
Jako, że przemysł ciężki działa w tej okolicy od ponad 100 lat Stowarzyszenie oparło swój projekt na przemyśle i usługach, uwzględniając też część mieszkaniową.

Urząd Marszałkowski o studium zagospodarowania przestrzennego

Z analizy studium zagospodarowania przestrzennego, dokonanej przez Urząd Marszałkowski, wynika, że opracowane zagospodarowanie terenu, po byłych zakładach Ursus, zawiera przemieszanie funkcji związanych z przemysłem i częścią mieszkaniową.
Jednocześnie „może być zarzewiem ostrego konfliktu społecznego, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy przyjętego 10 października 2006r., w ustaleniach którego "kwartały funkcjonalne zabudowy mieszkaniowo-uslugowej, w tym wielorodzinnej, o dużej intensywności budowy sąsiadują z kwartałem, "przemysłowym", w którym dopuszcza się również zabudowę mieszkaniową". - czytamy w liście skierowanym do Prezydent Warszawy.
Wątpliwości przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego budzi także dokonanie zmian przeznaczenia terenu, bez umożliwienia zainteresowanym zgłaszania uwag.
Pierwotny projekt studium zagospodarownia przestrzennego, który był wyłożony do publicznego wglądu, ustalał funkcję przemysłowo-usługową i nie budził zastrzeżeń przedsiębiorców.
Modyfikacja dokumentu, w którym zmieniono funkcję przemysłową na mieszkaniową, nie była konsultowana z przedsiębiorcami, ani z mieszkańcami dzielnicy Ursus. Jest to zmiana zasadnicza, która ma kolizyjny charakter.
Ponadto, projekt planu miejscowego, budzi zastrzeżenia natury prawnej. Studium zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte bez właściwie przeprowadzonych konsultacji społecznych, których wymaga ustawa.

- Powyższe wątpliwości w żadnej mierze nie oznaczają kwestionowania przez mnie potrzeby restrukturyzacji i rewitalizacji terenów po byłym ZPC Ursus i prawa samorządu Warszawy do podejmowania działań w tym zakresie. Uważam jedynie, że w pierwszej kolejności powinny one polegać na opracowaniu – z udziałem wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim właścicieli nieruchomości. – komentuje marszałek Adam Struzik.

Zagospodarowanie terenu ZPC Ursus, powinno być sporządzone w kolejnym etapie. Kolejność ta wynika wprost z zapisu w art. 1 ustawy ,o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wg. której obowiązuje wymóg uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni i prawa własności.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej