Za półtora roku obwodnica

2009-12-11 12:12

GDDKiA oddział w Rzeszowie wybrała wykonawców budowy odcinka autostrady A4 (węzeł Rzeszów Centralny - węzeł Rzeszów Wschód) i drogi ekspresowej S19 (Stobierna - węzeł Rzeszów Wschód), wchodzące w skład tzw. autostradowej północnej obwodnicy Rzeszowa. Termin realizacji obu inwestycji to 18 miesięcy.

Po zbadaniu i dokonaniu oceny ofert złożonych w obydwu postępowaniach GDDKiA wybrała do realizacji odcinka A4 (w. Rzeszów Centralny - w. Rzeszów Wschód) konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras SA z Hiszpanii, zaś dla odcinka drogi ekspresowej S19 Stobierna -  w. Rzeszów Wschód ofertę złożoną przez konsorcjum firm MSF-Moniz Da Maia, Serra & Fortunato - Eepreiteiros SA z Portugalii (lider), MSF Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty- Łódź” SA, Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o., Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Zgodnie z wybranymi ofertami budowa tych dwóch odcinków o łącznej długości blisko 16 km będzie kosztować ponad 650 mln zł. Z tego,  odcinek A4 w. Rzeszów Centralny - w. Rzeszów Wschód, pochłonie 439,4 mln zł, zaś odcinek S19 Stobierna - w. Rzeszów Wschód 213,5 mln zł.

Wybrane oferty są niższe niż zakładał inwestor, gdyż zgodnie z kosztorysem inwestorskim na budowę tych dwóch odcinków GDDKiA planowała wydać 880 mln zł.

Jeśli w ciągu najbliższych 10 dni nie wpłyną protesty ze strony innych oferentów, oba postępowania przetargowe zostaną poddane kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli będzie możliwe podpisanie umów z wykonawcami.

Obie inwestycje zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej