XIII Inwestorski Tor Przeszkód już za nami

2011-01-27 16:37

W dniach 25-26 stycznia odbyła się 13. edycja konferencji Inwestorski Tor Przeszkód. Spotkali się na niej inwestorzy, deweloperzy, przedstawiciele samorządu, rządu, plamentarzyści, bankierzy i finansiści.

Głównym celem tego spotkania było omówienie i ocena obecnej sytuacji na polskim rynku inwestorskim, a także przekazanie zebranych opinii i postulatów uczestniczącym w konferencji przedstawicielom rządu, parlamentu i samorządu.

Program konferencji obejmowal takie zagadnienia, jak wpływ polskich metropolii na gospodarkę kraju, usprawnienie procesu inwestowania na rynku nieruchomości, kwestie związane z funkcjonowaniem obecnie obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wpływu mistrzostw Euro 2012 na polski rynek hotelowy, udziału państwa w procesie budowlanym, roli nadzoru budowlanego i proponowanych nowelizacji prawa. Przedstawiono również atrakcyjność inwestycyjną Polski.

Wiceminister P. Styczeń w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o pracach nad ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i programem budownictwa mieszkaniowego do roku 2020. Przyznał, że aktualnie stosowane w relacjach z inwestorem procedury administracyjne mogą być powodem do żądania ich usprawnienia, jednakże wskazał na decydującą rolę podejścia do litery stanowionego prawa przez organy samorządowe i konstytucyjną ochronę ich niezależności w podejmowaniu decyzji. Zwrócił także uwagę na fakt, że pozyskiwanie nowych inwestycji jest tylko jednym z priorytetów dla lokalnych władz, które w prowadzonej polityce muszą brać również pod uwagę inne potrzeby mieszkańców, chociażby ekologiczne, oświatowe, lub rekreacyjne i w tym szerokim kontekście sugerował spojrzenie na tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin.

Katalog Inwestycje Budowlane-murator i serwis www.muratorplus.pl objęły patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Inwestorski Tor Przeszkód
Autor: Aneta Domagała XIII Inwestorski Tor Przeszkód - 25-26 stycznia 2011 r., Warszawa
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej