Wynagrodzenia inżynierów wyższe niż rok temu

2010-08-03 14:18
Inżynier budownictwa - zawód zaufania publicznego
Autor: BOSCH| Pentor Research International S.A.| Polska Izba Inżynierów Budownictwa Inżynier budownictwa - zawód zaufania publicznego

Tegoroczne półrocze zakończyliśmy 3,4-procentowym wzrostem płac zaś średnie wynagrodzenie w czerwcu wyniosło 5103 zł – czytamy w najnowszym numerze Miesięcznego Raportu Płacowego, opracowanego przez analityków Banku Danych o Inżynierach. Po raz trzeci w tym roku średnie pensje inżynierów przekroczyły pułap 5000 zł. A ile kosztuje praca w budownictwie?

Podobnie było w marcu (śr. 5014 zł) oraz grudniu (śr. 5302 zł). W ubiegłym roku miało to miejsce dwukrotnie – w kwietniu, tuż przed osłabieniem na rynku oraz w grudniu, kiedy to firmy wypłacały dodatkowo swoim pracownikom premie, nagrody roczne.

- Ubiegły rok nie sprzyjał inżynierom. Notowaliśmy wówczas jedne z niższych pensji i permanentne spadki płac. Zła sytuacja na rynku powodowała, że w firmach utrzymywał się stan niepewności zaś pracodawcy starali się funkcjonować na bazie okrojonego zespołu pracowników – mówi Anna Strożek, starszy specjalista ds. analiz w BDI.
Jednak w skali roku średnie wynagrodzenie wzrosło o 5,3%. W czerwcu br. 10% inżynierów zarobiło poniżej 2383 zł. Próg ten podwyższył się o 5,8 p.proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. To dobry znak. Co czwarty inżynier zarobił powyżej 6075 zł. Próg ten wzrósł w skali roku aż o 6,6 p.proc. Natomiast mediana płac uplasowała się na poziomie 4400 zł (+10% w skali roku!).
Średnie wynagrodzenie kobiet wyniosło 4081 zł (+5,4 m/m, +0,6% r/r), zaś mężczyzn 5246 zł (+3% mm, +5,1% r/r).

Wynagrodzenie inżynierów w budownictwie i branżach pokrewnych w czerwcu 2010 r.
branżaśrednie
wynagrodzenie
(zł)
wzrost/spadek
wynagrodzenia
w por. z
ub. miesiącem
(%)
wzrost/spadek
wynagrodzenia
w por. 
z tym samym
okresem
ubiegłego roku
(%)
mediana
(zł)
budownictwo 6 017 +4,0 +6,9 5 007
chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja 4 869 +3,8 +2,4 4 210
doradztwo, konsulting 6 312 +1,4 +2,0 5 250
drzewna i meblarska 4 343 0,0 -21,6 3 505
energetyka 5 176 +3,0 +11,6 4 624
geodezja, kartografia 2 947 +2,5 -30,8 3 090
instalacje sanitarne 4 190 +4,4 +4,6 3 750
maszyny, urządzenia, narzędzia 4 909 +3,8 +11,4 4 356
materiały budowlane 4 992 +2,0 -12,4 5 007
nieruchomości, development 7 414 +0,9 -26,2 5 242
zbrojeniowa 3 651 +0,6 -5,7 3 604

Źródło: BDI

Największy wzrost płac (w skali roku) odnotowano wśród inżynierów na stanowiskach szeregowych: +17,8%. W czerwcu br. zarobili oni średnio 2 910 zł. Rok temu byli oni grupą, którą dotknęły największe spadki płac. Wówczas ich średnie wynagrodzenie spadło o 32,7% w skali miesiąca. Na drugim miejscu uplasowali się inżynierowie zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych. W świetle raportu, średnia płaca na tym poziomie stanowiska wzrosła od ubiegłego roku o 7,8% i wyniosła 4 390 zł. Spadki płac zaobserwowaliśmy jedynie na stanowiskach zarządczych/dyrektorskich oraz wśród osób prowadzących własną działalność. Pensje dyrektorów zmalały o 3,6 p.proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i wyniosły w tym miesiącu 10 509 zł (średnia). Natomiast zarobki osób prowadzących własną działalność spadły o 11,7% (rok do roku) i wyniosły średnio 7836 zł. 
- Jak pamiętamy, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z masową redukcją etatów dlatego wiele osób zakładało swoje firmy, aby nie pozostać bez pracy - komentuje Anna Strożek.

Praca w budownictwie / inżynier
średnie wynagrodzenie 6017 zł

W porównaniu z czerwcem 2009 poprawie uległa sytuacja finansowa inżynierów zatrudnionych m.in. w dziale logistyki i zaopatrzenia (wzrost płac o 14,5%), w dziale laboratoriów i badań (+11,4%). Regionami, w których odnotowano największe wzrosty płac w skali roku są: lubuskie (+23,4%), łódzkie (+21,3%), świętokrzyskie (+19%) oraz podlaskie (+12,1%). Średnie wynagrodzenie w tych województwach wyniosło odpowiednio: 5303 zł, 5 241 zł, 4 499 zł oraz 4107 zł. Najwyższą średnią ma niezmiennie woj. mazowieckie: 5844 zł (+0,3% r/r).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej