Wykonawcy chcą kontraktów wg FIDIC

2009-06-01 17:25
Wykonawcy chcą kontraktów wg FIDIC
Autor: MMaszner

Nie będzie dobrze, dopóki pomiędzy wykonawcą i inwerstorem nie będzie równowagi obowiązków i korzyści. A taka sytuacja wynika z podpisywanych umów, gdzie warunki dyktuje inwestor. Rozwiązaniem tego problemu byłoby stosowanie wzorcowych warunktów kontraktowych FIDIC, które są powszechnie znanym i uznanym narzędziem regulujących proces budowlany. Ale nie u nas...  

O stosowanie wzorów FIDIC zabiega Polski Związek Pracodawców Budownictwa, który 16 czerwca organizuje i zaprasza na konferencję: "Wskazówki do sporządzania ogólnych warunków kontraktowych wg wzorów FIDIC - uwzględniające polskie przepisy prawa".

Debata i batalia o warunki kontraktowe w Polsce trwa już od wielu lat. Bo chociaż przetłumaczone na język polski wzorce “Warunków Kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego” (Czerwona Książka) stosowane są powszechnie, to głęboka ingerencja inwestorów w ich wewnętrzne postanowienia wypacza ich logiczny układ, naruszając równowagę w relacjach pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Często też ingerencja ta czyniona jest pod płaszczykiem niezgodności Warunków Kontraktowych FIDIC z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Art. 353’KC - wyrażający zasadę swobody umów - stanowi jednoznacznie, iż strony zawierające umowę mogą dowolnie ułożyć stosunek prawny, z tym jednak ograniczeniem, by jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Natura umowy i generowany przez nią stosunek prawny, sprowadza się generalnie do tego, że wyraża ona i pozwala realizować interes każdej ze stron, choć są one często rozbieżne. Za sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane należy uznać uwzględnianie w umowie tylko (czy w większości) interesów inwestora.
Mając na uwadze powyższe, działając w dobrze pojętym interesie zarówno inwestorów jak i wykonawców, PZPB podjął prace, których celem jest:

  • dokonanie oceny zgodności Ogólnych Warunków Kontraktowych FIDIC z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;
  • zestawienie ważniejszych klauzul FIDIC (klauzula, propozycje, podstawa prawna);
  • opracowanie “Wskazówek do sporządzenia Szczegółowych Warunków Kontraktu uwzględniające polskie przepisy prawne”.
  • Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2009 r. w Warszawie Hotel Mercure Warszawa Grand (dawny Grand Hotel), ul. Krucza 28. Do udziału w spotkaniu PZPB zaprasza inwestorów, samorządy, wykonawców, przedstawicieli ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej