Wrocław Główny odtworzy Budimex

2010-02-02 13:23
Wrocław Główny
Autor: brak danych

Polskie Koleje Państwowe SA, 1 lutego 2010 r., wybrały wykonawcę zadania jakim jest "Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej". Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner).

 • Wartość kontraktu: 265 686 499 zł netto
 • Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy
 • Termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 2 lata i 10 tygodni
 • Okres gwarancji: 3 lata od daty zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Warunki finansowe:
  Płatność: 60 dni po otrzymaniu przez zamawiającego świadectwa płatności wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT wykonawcy
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania:
  10% ceny ofertowej brutto
  70% wysokości zabezpieczenia zwrócone zostanie po 30 dniach od dnia wydania świadectwa przejęcia i uznania zamówienia przez zamawiającego za należycie wykonane
  30% wysokości zabezpieczenia zwrócone zostanie najpóźniej 15 dnia od daty wydania świadectwa wykonania
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% zaakceptowanej kwoty umownej (włącznie z VAT)
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
  Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Nasi Partnerzy polecają
  Czytaj więcej