Wojsko cywilom

2009-09-17 14:50
Lotnictwo wojskowe na potrzeby cywilnego
Autor: Ministerstwo Infrastruktury "Rozwój Polski lotniczej jest inspirowany również przez samorządy" – podkreślił minister Grabarczyk.

"Podsumowujemy dziś okres przygotowań do przekazania obiektów lotniskowych nowym właścicielom. Dzięki dobrej współpracy trzech resortów - infrastruktury, obrony narodowej i Skarbu Państwa - branża lotnicza w Polsce może dalej się rozwijać" - powiedział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, wręczając wojewodom akty wyrażające zgodę na dokonanie darowizny lub użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, będących w dyspozycji ministra obrony narodowej, z przeznaczeniem na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Minister Cezary Grabarczyk podkreślił, że docelowo, zgodnie z ustawą, nowym właścicielom – jednostkom samorządu terytorialnego - zostanie przekazanych prawie pięć tysięcy hektarów.
- Stworzy to szansę na rozwój biznesu w lotnictwie cywilnym – powiedział minister.

W uroczystości, która odbyła się 16 września br. w Ministerstwie Infrastruktury, uczestniczyli minister obrony narodowej - Bogdan Klich, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Jan Bury oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Tadeusz Jarmuziewicz, wojewodowie, marszałkowie i prezydenci miast, prezesi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Agencji Mienia Wojskowego.
- Nasze lotnictwo cywilne musi odrobić zaległości wobec lotnictwa Unii Europejskiej. W odpowiednim momencie dajemy samorządowcom narzędzie do rozwoju regionów - powiedział Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w MI.

Przekazanie na potrzeby cywilne nieruchomości, położonych na byłych i współużytkowanych lotniskach wojskowych, samorządom i PAŻP jest wyrazem racjonalnego i oszczędnego gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa dużej wartości. Umożliwia zdynamizowanie gospodarcze regionów poprzez rozwój infrastruktury lotniczej.

16 września br. przekazano:

  • 8 lotnisk w drodze darowizny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Są to: Modlin, Poznań, Biała Podlaska, Zielona Góra, Piła, Nowe Miasto n.Pilicą, Katowice, Szymany Szczytno - łącznie 2110 ha. 
  • 4 lotniska w drodze użyczenia dla JST co najmniej na 30 lat, dla lotnisk Kraków Balice, Gdynia Kosakowo, Sochaczew, Radom - łącznie1031 ha. 
  • 5 nieruchomości w użytkowanie wieczyste dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Zielona Góra, Szymany Szczytno, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków Balice). Nieruchomości te zajmują ok. 4 ha.

Łącznie przekazano samorządom i PAŻP 3145 ha. Stanowi to prawie 67% łącznej powierzchni przeznaczonych do przekazania nieruchomości.


Podstawą do przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa, będących dotychczas w zarządzie Agencji Mienia Wojskowego - instytucji podległej Ministrowi Obrony Narodowej - jednostkom samorządu terytorialnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są: 
• Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901); 
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 3 z 12 stycznia 2009 r. poz. 12). Projekt rozporządzenie powstał w Ministerstwie Infrastruktury w uzgodnieniu z MON.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej