Wisła i 2,5 mld zł

2009-11-25 10:50
Podpisanie listu intencyjnego (18 listopada 2009, Włocławek)
Autor: Energa SA

Grupa Eenrga i województwo kujawsko-pomorskie będą współpracować w sprawie budowy II stopnia wodnego na Wiśle wraz z elektrownią - tak przewiduje list intencyjny podpisany przez strony 18 listopada 2009 r. we Włocławku. Inwestycja pozwoli zahamować erozję zagrożonego odcinka Wisły, a także pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

W imieniu zarządu województwa kujawsko-pomorskiego marszałek zadeklarował pełne wsparcie działań zmierzające do zabezpieczenia stopnia wodnego Włocławek oraz współpracę mającą na celu promowanie idei budowy kolejnego stopnia na Wiśle w rejonie Nieszawa-Ciechocinek. Ponadto inwestycja ta zostanie umieszczona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Potrzeba zabezpieczenia stopnia włocławskiego przed ewentualną awarią budowlaną jest oczywista dla wszystkich środowisk, a przez mieszkańców doliny Wisły poniżej Włocławka od dawna wyczekiwana. Ta inwestycja jest dla nas zadaniem priorytetowym. Zagwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom doliny i stworzy impuls rozwojowy dla nadwiślańskich gmin naszego województwa - ocenił Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Z kolei Energa zadeklarowała, że przy realizacji tej inwestycji poszukiwać będzie rozwiązań zapewniających rozwój regionu poprzez zgodne z najlepszymi standardami środowiskowymi zagospodarowanie odcinka Wisły pomiędzy Włocławkiem a Ciechocinkiem. Spółka zobowiązała się także do raportowania stronie samorządowej o stanie i realizacji prac.

Wstępne założenia przewidują, iż moc elektrowni wyniesie około 100 MW, a średnia produkcja przekroczy 500 tys. MWh rocznie. Oznacza to, że wytworzenie takiej ilości energii w źródle odnawialnym pozwoli uniknąć wyemitowania do atmosfery ponad 500 tys. ton CO2. Termin realizacji tej inwestycji obliczany jest na ok. 7 lat (uruchomienie w połowie 2016 r.), a jej wartość szacowana jest na ok. 2,5 mld zł. Energa zamierza zrealizować tę inwestycję przy udziale partnera strategicznego, niewykluczone jest również współfinansowanie inwestycji ze środków UE oraz organizacji i instytucji zainteresowanych dodatkowym wykorzystaniem zapory, np. na przeprawę drogową.

- Coraz bardziej korzystne parametry ekonomiczne, a także wsparcie środowisk lokalnych czynią takie inwestycje coraz bardziej atrakcyjnymi biznesowo. Duże znaczenie będzie miał również fakt, iż dzięki budowie nowej elektrowni wzrośnie udział "czystej" energii w naszym bilansie energetycznym, co z kolei przybliży Polskę do wypełnienia unijnych zobowiązań środowiskowych - mówi Mirosław Bieliński, prezes Grupy Energ.

Dla prawidłowej współpracy obu stopni - zgodnie z pierwotnymi założeniami projektowymi - nowy stopień ma być usytuowany około 20 km poniżej starego, podpierając go spiętrzoną wodą. Obecnie trwają prace analityczne, które umożliwią szczegółowe określenie lokalizacji stopnia wraz z elektrownią, mając w szczególności na uwadze aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Dokładna lokalizacja, jak i szczegóły techniczne będą znane po sporządzeniu Studium Lokalizacyjnego, Studium Wykonalności i Oceny Oddziaływania na Środowisko, które powinny być przygotowane do końca 2011 r. Pozwolenie na realizację inwestycji może być wydane pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.

- Samodzielne funkcjonowanie stopnia wodnego "Włocławek", zaplanowanego w systemie kaskadowym doprowadziło, w wyniku procesu erozji dna koryta poniżej tamy, do degradacji środowiska przyrodniczego, z jednoczesnym zagrożeniem dla zabudowy hydrotechnicznej (zapora, most drogowy, rurociągi itp.). W tej sytuacji budowa kolejnego stopnia wodnego wyrównawczego dla już istniejącego, staje się zasadna zarówno z punktu widzenia gospodarczego jak i bezpieczeństwa samego człowieka. Dalsza zwłoka z realizacją kolejnego stopnia tylko pogarsza i tak trudną już sytuację, zmierzającą ku katastrofie gospodarczo-ekologicznej - mówi prof. Zygmunt Babiński z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Energa, jako właściciel elektrowni wodnej we Włocławku i 44 innych elektrowni wodnych, zamierza realizować tę inwestycję, wykorzystując swoje doświadczenia w budowie i eksploatacji elektrowni wodnych oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych, korzystając z doświadczeń środowisk budownictwa hydrotechnicznego. Z ok. 30% udziałem w rynku Grupa Energa jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Umocnienie tej pozycji poprzez liczne inwestycje w odnawialne i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii zakłada Strategia Grupy na lata 2009-2015.

Podpisanie listu intencyjnego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego to kolejny etap realizacji przez Grupę Energa programu energetycznego wykorzystania potencjału Wisły, obejmującego budowę stopnia wodnego wraz z elektrownią. W sierpniu tego roku wolę współpracy z Grupą przy tej inwestycji wyraził Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Korzyści wynikające z budowy II stopnia na Wiśle:

 

  • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy obiektów stopnia Włocławek, a przy tym także bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i okolic;
  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
  • zahamowanie niekorzystnych zmian i procesów erozyjnych na odcinku Wisły między stopniem Włocławek a nowym stopniem wodnym;
  • zwiększenie walorów przyrodniczych obszaru projektowanego zbiornika, który powstanie po wybudowaniu nowego stopnia, poprzez utworzenie wysp odizolowanych od lądu, umożliwiających bezpieczne bytowanie wielu gatunkom ptaków i zwierząt;
  • zahamowanie procesu rozmywania dna nad gazociągiem Jamał-Europa;
  • zwiększenie inwestycyjnej i gospodarczej atrakcyjności obszarów sąsiadujących ze zbiornikiem: ewentualne nowe przejście drogowe przez Wisłę reaktywowanie transportu wodnego i żeglugi pasażerskiej - droga wodna E-40, podniesienie zwierciadła wód gruntowych (poprawa warunków uprawy roślin) możliwość rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania zbiornika stworzenie impulsu rozwojowego dla gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej