Wisła i 2,5 mld zł

2009-11-25 10:50
Podpisanie listu intencyjnego (18 listopada 2009, Włocławek)
Autor: Energa SA

Grupa Eenrga i województwo kujawsko-pomorskie będą współpracować w sprawie budowy II stopnia wodnego na Wiśle wraz z elektrownią - tak przewiduje list intencyjny podpisany przez strony 18 listopada 2009 r. we Włocławku. Inwestycja pozwoli zahamować erozję zagrożonego odcinka Wisły, a także pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

W imieniu zarządu województwa kujawsko-pomorskiego marszałek zadeklarował pełne wsparcie działań zmierzające do zabezpieczenia stopnia wodnego Włocławek oraz współpracę mającą na celu promowanie idei budowy kolejnego stopnia na Wiśle w rejonie Nieszawa-Ciechocinek. Ponadto inwestycja ta zostanie umieszczona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Potrzeba zabezpieczenia stopnia włocławskiego przed ewentualną awarią budowlaną jest oczywista dla wszystkich środowisk, a przez mieszkańców doliny Wisły poniżej Włocławka od dawna wyczekiwana. Ta inwestycja jest dla nas zadaniem priorytetowym. Zagwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom doliny i stworzy impuls rozwojowy dla nadwiślańskich gmin naszego województwa - ocenił Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Z kolei Energa zadeklarowała, że przy realizacji tej inwestycji poszukiwać będzie rozwiązań zapewniających rozwój regionu poprzez zgodne z najlepszymi standardami środowiskowymi zagospodarowanie odcinka Wisły pomiędzy Włocławkiem a Ciechocinkiem. Spółka zobowiązała się także do raportowania stronie samorządowej o stanie i realizacji prac.

Wstępne założenia przewidują, iż moc elektrowni wyniesie około 100 MW, a średnia produkcja przekroczy 500 tys. MWh rocznie. Oznacza to, że wytworzenie takiej ilości energii w źródle odnawialnym pozwoli uniknąć wyemitowania do atmosfery ponad 500 tys. ton CO2. Termin realizacji tej inwestycji obliczany jest na ok. 7 lat (uruchomienie w połowie 2016 r.), a jej wartość szacowana jest na ok. 2,5 mld zł. Energa zamierza zrealizować tę inwestycję przy udziale partnera strategicznego, niewykluczone jest również współfinansowanie inwestycji ze środków UE oraz organizacji i instytucji zainteresowanych dodatkowym wykorzystaniem zapory, np. na przeprawę drogową.

- Coraz bardziej korzystne parametry ekonomiczne, a także wsparcie środowisk lokalnych czynią takie inwestycje coraz bardziej atrakcyjnymi biznesowo. Duże znaczenie będzie miał również fakt, iż dzięki budowie nowej elektrowni wzrośnie udział "czystej" energii w naszym bilansie energetycznym, co z kolei przybliży Polskę do wypełnienia unijnych zobowiązań środowiskowych - mówi Mirosław Bieliński, prezes Grupy Energ.

Dla prawidłowej współpracy obu stopni - zgodnie z pierwotnymi założeniami projektowymi - nowy stopień ma być usytuowany około 20 km poniżej starego, podpierając go spiętrzoną wodą. Obecnie trwają prace analityczne, które umożliwią szczegółowe określenie lokalizacji stopnia wraz z elektrownią, mając w szczególności na uwadze aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Dokładna lokalizacja, jak i szczegóły techniczne będą znane po sporządzeniu Studium Lokalizacyjnego, Studium Wykonalności i Oceny Oddziaływania na Środowisko, które powinny być przygotowane do końca 2011 r. Pozwolenie na realizację inwestycji może być wydane pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.

- Samodzielne funkcjonowanie stopnia wodnego "Włocławek", zaplanowanego w systemie kaskadowym doprowadziło, w wyniku procesu erozji dna koryta poniżej tamy, do degradacji środowiska przyrodniczego, z jednoczesnym zagrożeniem dla zabudowy hydrotechnicznej (zapora, most drogowy, rurociągi itp.). W tej sytuacji budowa kolejnego stopnia wodnego wyrównawczego dla już istniejącego, staje się zasadna zarówno z punktu widzenia gospodarczego jak i bezpieczeństwa samego człowieka. Dalsza zwłoka z realizacją kolejnego stopnia tylko pogarsza i tak trudną już sytuację, zmierzającą ku katastrofie gospodarczo-ekologicznej - mówi prof. Zygmunt Babiński z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Energa, jako właściciel elektrowni wodnej we Włocławku i 44 innych elektrowni wodnych, zamierza realizować tę inwestycję, wykorzystując swoje doświadczenia w budowie i eksploatacji elektrowni wodnych oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych, korzystając z doświadczeń środowisk budownictwa hydrotechnicznego. Z ok. 30% udziałem w rynku Grupa Energa jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Umocnienie tej pozycji poprzez liczne inwestycje w odnawialne i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii zakłada Strategia Grupy na lata 2009-2015.

Podpisanie listu intencyjnego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego to kolejny etap realizacji przez Grupę Energa programu energetycznego wykorzystania potencjału Wisły, obejmującego budowę stopnia wodnego wraz z elektrownią. W sierpniu tego roku wolę współpracy z Grupą przy tej inwestycji wyraził Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Korzyści wynikające z budowy II stopnia na Wiśle:

 

  • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy obiektów stopnia Włocławek, a przy tym także bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i okolic;
  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
  • zahamowanie niekorzystnych zmian i procesów erozyjnych na odcinku Wisły między stopniem Włocławek a nowym stopniem wodnym;
  • zwiększenie walorów przyrodniczych obszaru projektowanego zbiornika, który powstanie po wybudowaniu nowego stopnia, poprzez utworzenie wysp odizolowanych od lądu, umożliwiających bezpieczne bytowanie wielu gatunkom ptaków i zwierząt;
  • zahamowanie procesu rozmywania dna nad gazociągiem Jamał-Europa;
  • zwiększenie inwestycyjnej i gospodarczej atrakcyjności obszarów sąsiadujących ze zbiornikiem: ewentualne nowe przejście drogowe przez Wisłę reaktywowanie transportu wodnego i żeglugi pasażerskiej - droga wodna E-40, podniesienie zwierciadła wód gruntowych (poprawa warunków uprawy roślin) możliwość rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania zbiornika stworzenie impulsu rozwojowego dla gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej