Więcej terenów pod inwestycje w SSE

2008-08-08 14:33
Więcej terenów pod inwestycje w SSE
Autor: Metropolis Nieruchomości Komercyjne Więcej terenów pod inwestycje w SSE

Z początkiem sierpnia (04.08.2008) weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Limit obszaru stref zwiększył się z 12 do 20 tys. ha. Nowe regulacje otwierają przed firmami dodatkowe możliwości ekspansji i dają większą swobodę w doborze lokalizacji projektów inwestycyjnych.

Tereny znajdujące się dotychczas na obszarze stref zostały już w znakomitej większości zagospodarowane. Wiele gmin już od miesięcy czekało na uchwalenie i podpisanie znowelizowanej ustawy z 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2008, nr 118, poz. 746). Prezydent RP podpisał nowelizację 19 czerwca 2008 roku, przepisy weszły w życie 4 sierpnia 2008 roku.

Zwiększenie w Polsce potencjału dostępnych terenów w ramach SSE z 12 do 20 tys. hektarów, uproszczenie procedury ustanowienia SSE i to, że nadal możliwe będzie objęcie terenem SSE gruntów prywatnych, to najważniejsze zapisy znowelizowanej ustawy.
Zrezygnowano z wymogu uzgadniania z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego wniosku o ustanowienie strefy. SSE może zostać ustanowiona przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Teraz taki wniosek będzie opiniowany przez zarząd województwa, a nie - jak dotąd - przez wojewodę.
Regulacje dotyczące zarządu strefami znajdą się teraz w jednym akcie prawnym. M.in. dotyczy to trybu powoływania zarządów spółek prowadzących SSE. Zakazano łączenia funkcji członka zarządu strefy z zatrudnieniem u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie danej SSE. Uściślono warunki zezwolenia na działanie w SSE oraz możliwość zmiany warunków zezwolenia.

Specjalne Strefy Ekonomiczne wspierają rozwój przedsiębiorczości w wielu regionach kraju. W ciągu 14 lat od ich powstania, w 14 strefach na powierzchni 12 tys. ha zainwestowano ponad 46 mld zł i stworzono 182 tys. miejsc pracy. Stały się one miejscem przyciągającym inwestycje oparte na supertechnologiach związanych z informatyką i elektroniką, z przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym czy produkcją sprzętu gospodarstwa domowego. Uczyniły one nasz kraj liderem w wielu dziedzinach produkcji (np: Katowicka SSE specjalizuje się w pozyskiwaniu przedsiębiorstw motoryzacyjnych, Łódzka w branży AGD, a Pomorska w elektronice i IT) oraz - co istotne - ograniczyły bezrobocie.

Ustawa z 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy o specjalnyc strefach ekonomicznych

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej