Wciąż mało efektów...

2008-09-22 14:10
Wciąż mało efektów...
Autor: Ministerstwo Gospodarki Wciąż mało efektów...

Sejmowa Komisja "Przyjazne Państwo" nie spełniła dotąd obietnic usunięcia wielu absurdalnych przepisów, żaden z projektów opracowanych przez Komisję nie wszedł w życie - prace zespołu posła Janusza Palikota ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.

O tym, że funkcjonowanie w polskiej rzeczywistości prawnej nastręcza przedsiębiorcom wielu problemów nikomu nie trzeba przypominać. Rozbudowana biurokracja jest szczególnie widoczna i uciążliwa dla prowadzących działalność gospodarczą. KPP od dawna wskazuje, że obowiązki ciążące na przedsiębiorcach często nie mają uzasadnienia, a ich spełnianie wiąże się ze stratą czasu, który mógłby być poświęcony na rozwój firmy. Jest to niekorzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego.

Aby relacje między państwem a pracodawcami były jasne i przejrzyste, niezbędne jest podniesienie standardów przygotowania aktów prawnych dotyczących gospodarki oraz jej odbiurokratyzowanie. Dlatego pozytywnie odebraliśmy zapowiedź i późniejszą realizację partnerskiej współpracy Komisji "Przyjazne Państwo" ze środowiskami eksperckimi, w tym z organizacjami pracodawców. Wierzymy, że pozwoli to na dostosowanie przepisów do rzeczywistości gospodarczej i społecznej XXI wieku. Według wyliczeń Komisji Europejskiej, redukcja obciążeń administracyjnych o 25 proc. może przynieść polskiej gospodarce nawet 1,9 proc. PKB.

Do końca lipca br. Sejmowa Komisja "Przyjazne Państwo" do laski marszałkowskiej skierowała już 68 projektów nowelizacji ustaw, z czego większość przewiduje zmiany w ustawach podatkowych. Dotyczą one zarówno podatków dochodowych (PIT, CIT, ryczałtu), jak i podatków od spadków i darowizn, VAT i akcyzy. Zmieniane także mają być Ordynacja podatkowa, ustawa o kontroli skarbowej, ustawa o opłacie skarbowej i ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Niestety, tylko nieliczne projekty mają szansę na wejście w życie na początku 2009 roku: skrócenie czasu zwrotu podatku VAT ze 160 do 180 dni, możliwość zachowywania paragonów fiskalnych ma nośnikach elektronicznych, zniesienie obowiązku zgłaszania urzędowi skarbowemu informacji o przyjęciu spadku.

"Wobec zapowiedzi wprowadzenia takich rozwiązań jak: likwidacja numerów NIP i REGON, ulg dla niewielkich firm rodzinnych, likwidacji pozwoleń na budowę czy też przeznaczenia gruntów słabszej klasy w miastach pod inwestycje, osiągnięcia Komisji wypadają słabo" - komentuje KPP - "Początkowe obietnice nie zostały spełnione, a przedsiębiorcy nadal muszą działać w otoczeniu często absurdalnych przepisów. Mamy nadzieję, że po wakacjach, chociaż część z projektów Komisji zostanie wprowadzona w życie".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej