Warsztaty dla inżynierów budownictwa

2007-05-21 11:55

Organizowane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa sympozjum "Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych" stanowi ciekawą propozycję dla inżynierów budownictwa. Warsztaty to okazja do dyskusji na temat problemów w obszarze wykonawstwa budowlanego i eksploatacji obiektów budowlanych.

Warsztaty stanowią kontynuację konferencji puławskich. Ich program obejmuje prawne i ekonomiczne uwarunkowania organizacji procesu inwestycyjnego, nowoczesne technologie w budownictwie, organizację produkcji budowlanej, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz problemy eksploatacji obiektów budowlanych. Uczestnicy mogą spodziewać się wystąpień Ministra Budownictwa, Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa czy Przewodniczącego Zarządu Głównego PZITB. Wydarzeniu patronują Ministerstwo Budownictwa, GUNB, Główny Inspektor Pracy, Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Główny Polskiego Zawiązku Inżynierów i Techników Budownictwa. Organizują je PZITB oraz WACETOB Sp. z o.o. Warsztaty odbędą się w Puławach 19-21 kwietnia.

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania organizacji procesu inwestycyjnego:

 • Doświadczenia z realizacji inwestycji przemysłowych
 • Europejska wizja realizacji inwestycji
 • Realizacja infrastrukturalnych projektów budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych
 • Procedury przetargowe w systemie realizacji inwestycji
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów w obiektach zabytkowych
 • Spory pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w świetle przykładów z sądów powszechnych
 • Inwestowanie w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Uwarunkowania ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • Oprogramowanie procesu inwestycyjnego

 

Nowoczesne technologie w budownictwie:

 • Kierunki rozwoju nowoczesnych technologii
 • Zautomatyzowane systemy wznoszenia obiektów budowlanych
 • Antykorozyjne zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych
 • Termoceramiczne systemy powłokowe THERMO-SHIELD
 • Technologiczno-organizacyjne możliwości deskowania stropów monolitycznych w budynkach wysokich
 • Technologie transportu i układania mieszanki betonowej
 • Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi
 • Zastosowanie iniekcji wysokociśnieniowej i gwoździowania do zabezpieczenia skarp
 • Głębokie wykopy w zabudowie miejskiej
 • Bezpieczeństwo montażu zakotwień chemicznych i mechanicznych w strefie rozciąganej betonu
 • Problemy termomodernizacji budynków z "wielkiej płyty"

 

Organizacja produkcji budowlanej oraz bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowach:

 • Rozwiązania systemowe i problemy badawcze w organizacji produkcji budowlanej
 • Problemy organizacyjne przy realizacji robót na placu budowy o ograniczonej powierzchni
 • Zarządzanie jakością na przykładzie wybranych przedsiębiorstw budowlanych i budowy obiektów
 • Identyfikacja i ocena ryzyka w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • Doświadczenia z realizacji budowy "Złote Tarasy" w Warszawie
 • Nieprawidłowości na placach budów w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • Identyfikacja i modelowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy inżyniera budownictwa
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Rusztowania budowlane - bezpieczeństwo, uwarunkowania prawne i techniczne użytkowania oraz procedury kontroli
 • Energia elektryczna na budowie - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
 • Wojskowe konstrukcje składane w wykonawstwie budowlanym

 

Problemy eksploatacji obiektów budowlanych:

 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych
 • Eksploatacja obiektów zabytkowych w aspekcie prawnym
 • Identyfikacja wyrobów zawierających azbest i zasady prowadzenia robót budowlanych związanych z ich usuwaniem
 • Oznakowanie energetyczne budynków - świadectwa energetyczne budynków
 • Wybrane problemy remontów i rekonstrukcji obiektów budowlanych
 • Kierunki rozwoju metod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych
 • Ocena stanu technicznego elementów budowli w istniejących obiektach
 • Wilgoć kondensacyjna powierzchniowa i wgłębna - obliczenia wg norm unijnych
 • Projektowanie i wykonawstwo sufitów podwieszanych a bezpieczeństwo pożarowe

 

 

 

Zobacz więcej >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej