Warszawa winna odszkodowanie spółce Polnord

2010-12-22 10:11

W 2009 r. Polnord S.A. zwrócił się do miasta st. Warszawa o wypłacenie odszkodowania w wysokości 175,4 mln netto za 9 działek o łącznej powierzchni 159 478 m2 przejętych pod drogę krajową S2, ulice powiatowe Branickiego i Rzeczpospolitej i pod ulice gminne. Miasto odmówiło wypłaty odszkodowania. Spółka zaskarżyła decyzję miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 21 grudnia 2010 r. przyznał jej rację.

We wrześniu 2008 m. st. Warszawa przejęło od spółki Polnord grunty (25 211 m2) przeznaczone pod drogi publiczne, które miały powstać w Miasteczku Wilanów. Spółka otrzymała z tego tytułu 27 681 678 zł brutto.

W 2009 r. Poonord S.A. zwrócił się do miasta o wypłacenie odszkodowania na tych samych warunkach za kolejne 9 działek o łącznej powierzchni 159 478 m2 - m.in. pod drogę krajową S2, ulice powiatowe Branickiego i Rzeczpospolitej i w tym za 6 działek pod ulice gminne.

Spór o odszkodowanie

Prezydent m.st. Warszawa odmówił wypłaty odszkodowania: był to podział z urzędu, wobec tego odszkodowanie będzie płacone wtedy, gdy inwestor (Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad oraz m. st. Warszawa) wystąpi o pozwolenie na budowę - nie chce więc wypłacić go przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.

Polnord uważał, że podział nastąpił na wniosek użytkownika wieczystego i tym przypadku od dnia uprawomocnienia się decyzji podziałowej należy się odszkodowanie. Podział uprawomocnił się 4 grudnia 2008 dla wszystkich działek.

Wojewoda utrzymał decyzję miasta o odmowie wypłacenia odszkodowania. Spółka zaskarżyła więc tę decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 21 grudnia 2010 sąd rozstrzygnął spór.


Spór dotyczył 130 tys. m2 działek przeznaczonych pod przyszłą autostradę S2 i ulice powiatowe. 30 tys. m2 gruntu dotyczy dróg gminnych, które spółka buduje ale miasto nie chce ich przejąć. Większość przedmiotowych gruntów jest polem, na niektórych są ulice. Spółka płaci za nie użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości. Dlatego wystąpiło o odszkodowanie za grunty, którymi nie może dysponować.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej