VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

2015-07-06 16:21
Fotowoltaika Bosch
Autor: BOSCH

Instytut Energetyki Odnawialnej był organizatorem VIII Forum Energetyki Prosumenckiej. Wiodącym tematem kolejnego spotkania była oczywiście niedawno uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) i wprowadzona do niej w ostatniej chwili tak zwana poprawka prosumencka przyznająca taryfy gwarantowane dla mikroprosumentów (źródła energii do 10 kW).

Podczas Forum wygłoszono kilka niezwykle ciekawych prezentacji, w tym dotyczącej uwarunkowań prawnych i kwestii podatkowych, podczas której zostały wypunktowane niejasne i pominięte przepisy w nowej ustawie o OZE.
Podczas sesji poświęconej sprawom technicznym można się było dowiedzieć, że wiodącą branżą na rynku energii odnawialnej są pompy ciepła i kolektory słoneczne. Tych ostatnich tylko w 2014 roku zamontowano około 40 tys. sztuk. W segmencie energii elektrycznej na razie mamy 870 prosumentów, którzy zdecydowali się montaż mikroinstalacji (do 40 kW) i przyłączenie ich do sieci, z  czego 570 zostało podpiętych do sieci w ubiegłym roku (dla porównania w Niemczech jest około dwóch milionów prosumentów). Zaprezentowano też sposób na optymalizację produkcji i zużycia własnej energii przez zastosowanie specjalnego programu (MGrid-Prosument) do zarządzania siecią domową.

Znaczna część konferencji była poświęcona finansowaniu inwestycji prosumenckich. Omówiono dotychczasowe wyniki programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nazwie Prosument, przedstawiono atrakcyjną ofertę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skierowaną do rolników zainteresowanych wytwarzaniem energii odnawialnej na potrzeby ich gospodarstw, a także program opolskiego funduszu ochrony środowiska i ofertę kredytową BOŚ Banku. Podsumowano cieszący się ogromnym zainteresowaniem projekt dofinansowania kolektorów słonecznych w 20 gminach z województw podkarpackiego i małopolskiego realizowany przez Fundusz Szwajcarski. 

W dyskusji nad przyszłością energetyki prosumenckiej podkreślano, że jest ona nieodwracalnym trendem. Mamy jednak sporo do nadrobienia, bo Polska jest w tej dziedzinie 20 lat za Europą Zachodnią. Dyskutując o kosztach subsydiowania prosumentów nie można zapominać o korzyściach dotyczących ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich obywateli.

Prezentacje i nagrania z konferencji są dostępne na stronie www.obywatelzenergia.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej