Vademecum Projektanta - projektowanie konstrukcji budowlanych wg norm unijnych

2016-09-05 14:22
Vadamecum Projektanta
Autor: Oficyna Wydawnicza Polcen

Vademecum Projektanta to kompendium wiedzy na temat stosowania norm europejskich (tzw. Eurokodów) m.in. w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Wydanie prezentuje także przyjęte w Eurokodach standardy i wymagania związane z jakością konstrukcji budowlanych oraz zarządzanie ich niezawodnością.

Vademecum Projektanta to praca zbiorowa, która została opracowana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza i redakcją naukową dr. inż. Stefana Pyraka. Autorami tomu 1 pt. „Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych” są wybitni specjaliści, rzeczoznawcy, eksperci teoretycy i praktycy: prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, dr inż. Andrzej Pogorzelski, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski i dr inż. Andrzej Tomana.

W rozdziale 1. przedstawiono ogólne zasady projektowania, weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej niezbędne nie tylko dla projektanta konstrukcji.
Rozdział 2. zawiera zasady projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodu (PN-EN 1990 Eurokodu „0”). Omawia problematykę oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych metodą stanów granicznych.
Rozdział 3. porusza problematykę identyfikacji obciążeń i oddziaływań na budynki oraz konstrukcje według Eurokodu „1” PN-EN 1991, a także zasady określania obciążeń stałych i użytkowych, tj. oddziaływań na konstrukcje w warunkach pożaru, obciążenia śniegiem, oddziaływania wiatru, oddziaływań termicznych, oddziaływań w czasie wykonywania konstrukcji oraz oddziaływań wyjątkowych.
Rozdziały 4. i 5. zawierają krajowy system normalizacyjny, aktualne normy oraz zasady sporządzania projektów według norm polskich i europejskich.
Rozdział 6. uwzględnia wiadomości w odniesieniu do komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych oraz te zagadnienia, które wytyczają kierunki rozwoju technologii informatycznych w budownictwie – od CAD do BIM.

Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2016, str. 450, format B5, oprawa twarda, papier kreda

Publikacja do nabycia w serwisie internetowym: www.polcen.com.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej