Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: 1000 umowa na dofinansowanie z UE podpisana

2011-08-11 11:51
Dofinansowanie z UE
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Podpisanie tysięcznej umowy na dofinansowanie z UE dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Władze Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego podpisały tysięczną umowę na dofinansowanie z UE w ramach RPO (Regionlany Program Operacyjny). Tysięcznym beneficjentem jest warszawski Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Mazowiecki Regionlany Program Operacyjny jest największy w kraju. Od 2007 roku do beneficjentów trafiło ponad 2 mld złotych. Łącznie w latach 2007-2013 rozdysponowanych zostanie ponad 7 mld złotych.

9 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana tysięczna umowa w ramach RPO. Beneficjentem jest Instytut Gruźlicy i chorób Płuc w Warszawie. Placówka dzięki środkom unijnym otrzyma wsparcie w wysokości 3,3 mln złotych. Dzięki dotacji zostanie utworzony Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) jest to program, którego głównym założeniem jest działanie na zasadzie zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako rozwój społeczno - gospodarczy. W procesie tym następuje integrowanie szeregu działań godpodarczych, politycznych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb, zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) na mazowszu

Regionalny Program Operacyjny RPO na mazowszu jest największy w kraju. Dofinansowanie z UE jakie dotychczas Województwo mazowieckie pozyskało wynosi 70 mln złotych z Krajowej Rezerwy Wykonania, jaką Ministerstwo Rozwoju Regionalnego premiowało poszczególne regiony za właściwe i sprawne rozliczanie funduszy europejskich.
Można śmiało stwierdzić, że beneficjenci z mazowsza efektywnie wykorzystują możliwości jakie daje dofinansowanie z UE. Dotychczas mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła 35 konkursów. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na nie wpłyneło 4,9 tys. wniosków. W rezultacie dofinansowanie z UE wesprze 1200 projektów na kwotę 6 mld złotych.

- Cieszę się, że z największego RPO w kraju, w którym było do rozdysponowania ok. 7 mld złotych, tak chętnie korzystają beneficjenci. Środki unijne trafiają do mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, ale także fundacji, stowarzyszeń czy kościołów. W ubiegłym roku Mazowsze zdecydowanie nabrało tempa w wydatkowaniu funduszy unijnych, dzięki czemu sięgnęliśmy po Krajową Rezerwę Wykonania. W lipcu tego roku podpisaliśmy umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki czemu beneficjenci z Mazowsza będą mogli korzystać z inicjatywy Jessica*. Na tysięcznej umowie też na pewno nie poprzestaniemy – komentuje wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Dofinansowanie z UE

Przyjęte do tej pory projekty w ramach RPO przynoszą wymierne korzyści. Udało się zakończyć i rozliczyć 400 inwestycji. Najwięcej środków, bo niespełna 1,53 mln złotych zostało przekazanych na budowę i modernizację infrastruktury drogowej. Dzięki pozyskanym funduszom na Mazowszu zmodernizowanych zostanie 725 km dróg, 38 tys. m 2. szpitali, przychodni i innych obiektów ochrony zdrowia. Ponadto blisko 61 tys. osób zyska dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Dofinansowanie z UE wsparło również placówki ochrony zdrowia oraz rozbudowę jednostek edukacyjnych i kulturanych na terenie mazowsza. Ponad 52 tys. uczniów korzystać będzie z nowoczesnej infrastruktury sportowej, a pół tysiąca mazowieckich przedsiębiorców otrzyma środki na niezbędne inwestycje. Do przedsiębiorców drugiej największej grupy beneficjentów powędrowało ponad 500 mln złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup środków trwałych, wdrożenie nowych technologii i informatyzację firm.
Kolejne 50 mln złotych wypłacono natomiast fundacjom, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym. W tym roku Mazowsze zamierza utrzymać wysokie tempo wydatkowania funduszy unijnych. Do 2011 roku beneficjentom przekazanych zostanie co najmniej 1,5 mld złotych. Najwięcej wypłat, bo ponad 660 mln złotych będzie sfinalizowanych, zgodnie z zapotrzebowaniem deklarowanym przez beneficjentów, w ostatnim kwartale tego roku.


*JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas) jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacja w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Najważniejszym założeniem programu jest umożliwienie wykorzystania części środków unijnych z funduszy strukturalnych w postaci zwrotnych inwestycji w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniające się do ich wzrostu i atrakcyjności. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części przydziału programu operacyjnego do Funduszu Powierniczego, a następnie dofinansowaniu z Funduszu Powierniczego Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). FROM to fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty miejskie poprzez zwrotne instrumenty finansowe, m.in. poprzez kredyty, gwarancje, wkłady kapitałowe etc. udzielane na atrakcyjnych warunkach.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej