Urbaniści za wysokimi standardami swojego zawodu

2012-10-22 14:50
Warszawa: awans warszawy w rankingu miast biznesowych Europy
Autor: PZ Studio Warszawa zajmuje 21 miejsce w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych miast dla biznesu w Europie. Wyprzedziliśmy między innymi Wiedeń i Pragę. Analiza 36 miast obejmuje takie kategorie jak m.in. jakość życia, dostęp do rynków, dostępność wykwalifikowanych pracowników, jakość usług telekomunikacyjnych oraz połączenia transportowe.

Urbaniści, tak jak również inżynierowie budownictwa, apelują o nie wprowadzanie w prawie zmian, które według nich będą prowadzić do obniżenia standardów oraz kwalifikacji osób w zawodach zaufania publicznego.

Swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych zaproponowanej przez ministra sprawiedliwości opracował i upublicznił Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, w którym ostrzega, że zagrożony jest interes publiczny w gospodarowaniu ziemią.

Urbaniści z zaniepokojeniem obserwują propozycje tzw. „deregulacji” czy „dereglamentacji” zawodu urbanisty – czytamy w piśmie.
„Przypominamy – piszą urbaniści - że na przełomie 2011 i 2012 roku Rada Ministrów uchwaliła, a następnie przedstawiła do wiadomości Sejmu RP „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”. Jednym z jej sześciu celów jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. W części diagnostycznej „Koncepcji…” dotyczącej tego celu krytycznie oceniono stan polskiej przestrzeni, czym m. in. uzasadniono konieczność przywrócenia oraz utrwalenia w niej ładu.”

A skoro tak, to Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich stoi na stanowisku, że realizacja tego ważnego celu będzie niezwykle utrudniona w sytuacji tak daleko idącego obniżenia wymagań dotyczących grupy zawodowej, która jest specjalistycznie kształcona, i która dopiero w wieloletniej praktyce i ustawicznym dokształcaniu zdobywa odpowiednie wysokie kwalifikacje. „Kwalifikacje te są niezbędne do ustawowo określonej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w których ustrojowych kompetencjach leży definiowanie polityk przestrzennych i stanowienie prawa miejscowego, zapisywanych w dokumentach planistycznych, projektowanych wyłącznie przez uprawnionych urbanistów. Organy wykonawcze j.s.t. powierzając zatrudnianym przez nich urbanistom te ważne, wysoce specjalistyczne zadania, powinny mieć pewność, że ich zawodowe przygotowanie, doświadczenie i kwalifikacje będą merytoryczną gwarancją prawidłowego wykonywania przez j.s.t zadań własnych dotyczących gospodarowania przestrzenią. W tym sensie zawód urbanisty od dziesięcioleci był i w interesie publicznym winien pozostać zawodem zaufania publicznego, co jest w dyskutowanej propozycji legislacyjnej - niesłusznie i najwyraźniej bez zrozumienia tego problemu - zakwestionowane…”

Urbaniści uważają za niewłaściwe wszelkie fragmentaryczne działania legislacyjne, podejmowane wyprzedzająco i bez widocznej koordynacji z kompleksowym podejściem do realizacji „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” i jej celów. Należą do nich również przedwczesne i nieadekwatne do zadań związanych z oczywistą potrzebą porządkowania polskiej przestrzeni, propozycje legislacyjne dotyczące istotnych zmian w wykonywaniu zawodu urbanisty. Środowisko oczekuje ich wycofania przez pomysłodawców oraz przypisania tego typu propozycji resortom, które mają ustawowo określone kompetencje ze sfery przestrzennej, w tym dotyczące regulacji zawodu.

Pełny tekst stanowiska TUP >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej