Urbaniści za wysokimi standardami swojego zawodu

2012-10-22 14:50
Warszawa: awans warszawy w rankingu miast biznesowych Europy
Autor: PZ Studio Warszawa zajmuje 21 miejsce w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych miast dla biznesu w Europie. Wyprzedziliśmy między innymi Wiedeń i Pragę. Analiza 36 miast obejmuje takie kategorie jak m.in. jakość życia, dostęp do rynków, dostępność wykwalifikowanych pracowników, jakość usług telekomunikacyjnych oraz połączenia transportowe.

Urbaniści, tak jak również inżynierowie budownictwa, apelują o nie wprowadzanie w prawie zmian, które według nich będą prowadzić do obniżenia standardów oraz kwalifikacji osób w zawodach zaufania publicznego.

Swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych zaproponowanej przez ministra sprawiedliwości opracował i upublicznił Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, w którym ostrzega, że zagrożony jest interes publiczny w gospodarowaniu ziemią.

Urbaniści z zaniepokojeniem obserwują propozycje tzw. „deregulacji” czy „dereglamentacji” zawodu urbanisty – czytamy w piśmie.
„Przypominamy – piszą urbaniści - że na przełomie 2011 i 2012 roku Rada Ministrów uchwaliła, a następnie przedstawiła do wiadomości Sejmu RP „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”. Jednym z jej sześciu celów jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. W części diagnostycznej „Koncepcji…” dotyczącej tego celu krytycznie oceniono stan polskiej przestrzeni, czym m. in. uzasadniono konieczność przywrócenia oraz utrwalenia w niej ładu.”

A skoro tak, to Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich stoi na stanowisku, że realizacja tego ważnego celu będzie niezwykle utrudniona w sytuacji tak daleko idącego obniżenia wymagań dotyczących grupy zawodowej, która jest specjalistycznie kształcona, i która dopiero w wieloletniej praktyce i ustawicznym dokształcaniu zdobywa odpowiednie wysokie kwalifikacje. „Kwalifikacje te są niezbędne do ustawowo określonej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w których ustrojowych kompetencjach leży definiowanie polityk przestrzennych i stanowienie prawa miejscowego, zapisywanych w dokumentach planistycznych, projektowanych wyłącznie przez uprawnionych urbanistów. Organy wykonawcze j.s.t. powierzając zatrudnianym przez nich urbanistom te ważne, wysoce specjalistyczne zadania, powinny mieć pewność, że ich zawodowe przygotowanie, doświadczenie i kwalifikacje będą merytoryczną gwarancją prawidłowego wykonywania przez j.s.t zadań własnych dotyczących gospodarowania przestrzenią. W tym sensie zawód urbanisty od dziesięcioleci był i w interesie publicznym winien pozostać zawodem zaufania publicznego, co jest w dyskutowanej propozycji legislacyjnej - niesłusznie i najwyraźniej bez zrozumienia tego problemu - zakwestionowane…”

Urbaniści uważają za niewłaściwe wszelkie fragmentaryczne działania legislacyjne, podejmowane wyprzedzająco i bez widocznej koordynacji z kompleksowym podejściem do realizacji „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” i jej celów. Należą do nich również przedwczesne i nieadekwatne do zadań związanych z oczywistą potrzebą porządkowania polskiej przestrzeni, propozycje legislacyjne dotyczące istotnych zmian w wykonywaniu zawodu urbanisty. Środowisko oczekuje ich wycofania przez pomysłodawców oraz przypisania tego typu propozycji resortom, które mają ustawowo określone kompetencje ze sfery przestrzennej, w tym dotyczące regulacji zawodu.

Pełny tekst stanowiska TUP >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej