UOKiK: deweloperzy naruszali interesy klientów, teraz zapłacą kary

2011-10-25 13:15
Orion lubelski deweloper
Autor: UOKiK

Każdy kto, kupuje nowe mieszkanie powinien pamiętać, o dokładnym sprawdzeniu umowy, czy nie zawiera niezgodnych z prawem zapisów. Deweloperzy stosowali niezgodne z prawem postanowienia - taką decyzję wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK nałożyła kary pieniężne na spółki, które stosowały sprzeczne z prawem praktyki.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na bieżąco sprawdza wzory umów, w celu wykrycia niezgodnych z prawem zapisów. Ostatnie przeprowadzone w tej sprawie postępowanie, wykazało, że kilka spółek deweloperskich, stosowało niedozwolone praktyki.
Każdy, kto kupuje mieszkanie powinnien pamiętać, by zawsze sprawdzać zapisy umowy, ponieważ niektóre z nich mogą zawierać zapisy niezgodne z prawem.
UOKiK skontrolował wzorce umów stosowane przez: Constra Plus w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Budowlane IPB w Iławie, Novum Managament w Kaliszu, Poznańskie Nieruchomości w Sobocie, spółkę Produkt z Olsztyna oraz Studio 3 Investment z Łodzi.
Trzy przedsiębiorstwa zobowiązały się do zmiany klauzul w umowach, natomiast na trzy pozostałe firmy, prezes UOKiK nałożyła kary pieniężne w wysokości 53 492 złotych.

Bezprawne praktyki deweloperów

Prezes UOKiK weryfikując zapisy jakie praktykuje spółka Constra Plus, zakwestionowała, m.in. zapis dający deweloperowi prawo do zmiany metrażu mieszkania, bez możliwości odstąpienia kupującego od umowy. Metraż nieruchomości jest jedną z kluczowych kwestii zawartej transakcji, dlatego, gdy zmienia się powierzchnia mieszkania, konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od kontraktu. Inną, działającą na szkodę konsumenta, była stosowana przez firmą Poz Bruk Poznańskie Nieruchomości praktyka, według której odstąpienie kupującego od umowy na skutek niewykonania umowy przez dewelopera - przedsiębiorca miał prawo zwrócić kupującemu wpłaconą kwotę, ale bez odsetek. W świetle prawa, w sytuacji zerwania umowy, deweloper zobowiązany jest zwrócić kupującemu należność wraz z odpowiednią rekompensatą (np. w formie odsetek umownych).
Prezes UOKiK zakwestionowała również zapisy umowy stosowane przez Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB. Kupujący mógł odstąpić od umowy w sytuacji, kiedy gdy deweloper spóźniał się z oddaniem nieruchomości o ponad 90 dni. Warto zaznaczyć, ża każda zwłoka jest nienależytym wykonaniem umowy. Bez względu na długość opóźnienia kupujący powienien mieć możliwość odstąpienia do kontraktu. Za stosowanie powyższych działań UOKiK nałożył karę pieniężną na spółkę, w kwocie 35 630 złotych. Iławski deweloper odstąpił od stosowania takiego zapisu.
Według danych GUS, w pierwszych ośmiu miesiącach 2011 roku, deweloperzy oddali do użytku ponad 25 tys. mieszkań. Jest to o 23 proc. mniej, w stosunku do roku ubiegłego.

 

Deweloperzy wobec stanowiska UOKiK

Spółki deweloperskie wobec, których zapadły decyzje:

  • Constructa Plus - zobowiązanie do zmiany kwestionowanych klauzul.
  • Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB - zaniechanie stosowania kwestionowanych klauzul, kara finansowa 35 630 zł. Spółka odwołała się do sądu.
  • Novum Management - zobowiązanie do zmiany kwestionowanych klauzul.
  • Poz Bruk - zobowiązanie do zmiany kwestionowanych klauzul.
  • Produkt - zaniechanie stosowania kwestionowanych postanowień, kara finansowa 14 914 zł. Spółka odwołała się do sądu.
  • Studio 3 Investment - nakaz zaprzestania stosowania zakwestionowanych klauzul, kara finansowa 2 948 zł. Spółka może się odwołać do sądu.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej